Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Kulturbygging: mangfold, egenart og entusiasme

La meg starte dette innlegget med å takke styret for tilliten de har vist ved å gi meg fire nye år som rektor ved NTNU. Jobben og rollen er krevende, utfordrende, spennende – og givende. Noe av det som er mest givende, og som gir mye motivasjon til å ta fatt på utfordringene, er møtet med alle de gode medarbeiderne ved universitetet. 

De siste to dagene har jeg vært sammen med omtrent hundre av dem, på den årlige ledersamlingen på Røros (se også forrige blogg-innlegg). To intense dager med fokus på utdanningskvalitet og faglig ledelse – takk igjen til alle bidragsytere for et svært godt program! – ble avsluttet med ei arbeidsøkt under overskriften «Ledernes testamente».  Resultatene av dette arbeidet, som består blant annet i konkrete råd fra de avtroppende til de nye instituttlederne, og ønsker og råd til oss i den sentrale ledelsen, skal nå sammenstilles før videre oppfølging. 

Jeg skal komme grundig tilbake til dette etter hvert. Likevel – en liten kommentar i denne omgang. For på bakgrunn av det som kom fram i en rask plenumspresentasjon,  er jeg glad for å kunne oppsummere at vi som er ledere på ulike nivåer, ser nokså likt på utfordringene framover. Innspillene handlet mye om kulturbygging. Og nettopp kulturbygging; det å bygge NTNUs identitet videre gjennom god kommunikasjon og medvirkning, vil være «jobb nr 1» i kommende rektorperiode. Jeg ser klart behovet for brobygging. Samtidig som vi skal ta vare på alle egenartene i mangfoldet, og dyrke mangfoldet som vår egenart, må vi også fortsette å bygge ned grensene. Det er vår felles utfordring og vil kreve innsats fra mange. Det var derfor en stor inspirasjon å se at vi var så samstemte om dette, og at vi er godt rustet til å klare den utfordringen i fellesskap. 

Vi arbeider allerede med en konkret tiltaksplan for medvirkning, hvor flere av de innspillene som kom fram på Røros, er med. Tiltaksplanen skal legges fram for styret i april. Vi skal nå bruke den erkjennelsen vi har fått gjennom innleggene og testamentene som grunnlag for forbedringsarbeidet framover.

Stikkord: , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen