Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Godt nytt år!

Egentlig er det vel i seneste laget å si godt nyttår nå, men jeg tar sjansen siden året har startet med fullt trykk.

2009 har nok fått en dyster start for mange. I det de fleste av oss privilegerte innbyggere i dette rolige hjørnet av verden, tok arbeidsveien fatt igjen etter en lang og rolig juleferie, måtte andre mennesker søke ly for bomberegnet.

Det utspiller seg en humanitær katastrofe i Gaza, med forferdelige lidelser for innbyggerne. For oss i ledelsen ved NTNU, var det naturlig å starte arbeidsåret med å støtte den trønderske kunstneraksjonen for den hardt rammede befolkningen i området. Jeg besøkte selv Trondheims vennskapsby Ramallah i april. Det var en av de reisene i fjor som gjorde aller sterkest inntrykk. Håkon Gullvåg arrangerte en kunstutstilling i området, som del av en kulturutveksling mellom byene. Det er et bilde fra denne utstillingen vi nå har kjøpt og hvor inntekten uavkortet vil gå til et proteseverksted drevet av Gaza kommune.
Under besøket på Vestbredden besøkte vi Bir Zeit-universitetet, som er en naboby til Ramallah. Vi vil nå legge opp til å styrke samarbeidet, blant annet gjennom bidrag til kompetanseheving. Kunnskap vil komme godt med i gjenoppbyggingen av samfunnet etter den fredsløsningen som må komme.

Ved inngangen til juleferien var nyhetsbildet preget av en annen krise; nemlig den internasjonale finanskrisen. Selv om den på ingen måte fremkaller de samme lidelser for enkeltmennesker og samfunn som krigshandlinger, har den også bidratt til bekymringer for mange. Som NTNU-ansatte rammes vi ikke direkte; vi er på mange måter privilegerte i våre faste jobber og med fast inntekt. Men også blant våre kolleger vil det være mange som i året som kommer, vil oppleve arbeidsledighet og økonomiske vansker i sin umiddelbare nærhet, i familien eller vennskapskretsen. For NTNU som institusjon, kan nedgangstider i næringslivet få konsekvenser blant annet i form av reduserte eksterne inntekter. Men det kan også komme noe godt ut av finanskrisen; de støttetiltak som Regjeringen har varslet, vil blant annet handle om vedlikehold og opprustning av offentlige bygg, også nybygg vil være aktuelt. Vi har levert en omfattende ønskeliste over gode og aktuelle prosjekter. Regjeringens tiltaksplan er varslet 26. januar, og jeg er meget spent på om vi får oppfylt noen av våre ønsker – det er mange om beinet.

Det kommer ofte noe positivt ut av kriser, spesielt hvis en greier å snu perspektivet og se mulighetene. Kanskje vil miljøet stå igjen som en vinner etter finanskrisen. Før «klimakrise» ble byttet ut med «finanskrise» i overskriftene, var det mange gode ansatser til et krafttak for et bedre klima. NTNU vil spille en viktig rolle i den nasjonale satsingen på et bedre miljø med bærekraftig energi.
Derfor er en annen viktig dato for oss den 4. februar, da tildelingen av forskningssenter for miljøvennlig energi tildeles.

La oss ønske hverandre et godt nytt år, med håpet om at vi ved neste årsskifte kan se tilbake på 2009 og konstatere at verden har tatt et langt skritt framover for miljø og for fred.

Stikkord: , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen