Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

En klimamilepæl

I dag – 3. desember – passerer vi en viktig milepæl for energi- og klimaforskningen i Norge. Det er søknadsfrist for finalerunden for utvelgelsen av forskningssentre for miljøvennlig energi (FME).Sentrenes formål er å bygge kunnskap og levere nye samfunnsmessige og teknologiske løsninger for fremtiden. I tillegg vil forskningssentrene gi et viktig løft innen denne delen av akademia, med en betydelig tilvekst av ph.d.-, postdok- og forskerstillinger.

Regjeringen har lagt til grunn at det skal brukes minst 100 millioner offentlige kroner i året til sentersatsingen. I tillegg skal involverte forskningsmiljøer og industripartnere investere egne midler. Det vil i tillegg være offentlige midler for laboratorier og utstyr, ut over de 100 millioner kronene.

SINTEF og NTNU er med på i alt ni av de tolv søknadene som leveres i finalerunden. For hver av sentersøknadene er det etablert samarbeid med opp til 15-20 forsknings- og industripartnere. Programmet skal vare i åtte år, og planen er at fem til sju sentre etableres tidlig i 2009. Annonsering av utvelgelsen av sentrene skjer 4. februar 2009.

Sammen med SINTEF har vi jobbet hardt for å danne nasjonale allianser og leverer felles søknader der det har vært mulig. Det er lagt mye arbeid og tunge forpliktelser i disse søknadene, sammen med en rekke partnere innen forskning og industri. Med dette tar vi ansvar i forhold til de forventingene samfunnet har formulert gjennom et bredt klimaforlik i Stortinget.

Jeg benytter anledningen til å takke alle gode medarbeidere som har stått på i begge runder – mange av dere vil også få en krevende jobb med å bygge opp de sentrene som forhåpentlig vil komme til Trondheim. Dette viser også styrken i et samarbeid på tvers av faggrenser – NTNU og SINTEF på sitt aller beste.

Stikkord: , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen