Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Arkiv for desember, 2008

God jul!

God jul!

Det nærmer seg høytid, og de fleste er vel i ferd med å «ta ned turtallet på maskineriet» – i hvert fall på jobbarenaen. Men noen steder har det vært høyt tempo til langt på kveld i dag også. Ett sted er hos de som arbeider med å få ferdig innspillet til departementet om byggeprosjekter […]

Les videre »

Vi trenger å få spaden i jorda – nå

Som mange av dere allerede har lest i avisa,  vil det felles KS1-prosjektet mellom NTNU og HiST om campusutvikling, bli avsluttet. Bakgrunnen er at Kunnskapsdepartementet i samråd med Finansdepartementet, har kommet fram til at det vil være mest hensiktsmessig å gå videre med prosjektforslagene fra NTNU og HIST i separate prosesser. Beslutningen kom ikke helt […]

Les videre »

Ledelsesmodellen i havn

I dag har NTNUs styre valgt modell for styring og ledelse på fakulteter og institutter. Som dere sikkert allerede har fått med dere fra Universitetsavisa, gikk styret inn for at ordningen med ansatte dekaner skal videreføres. Styret besluttet også at instituttledere som hovedregel skal velges, men gir en åpning for at institutter som ønsker tilsatt […]

Les videre »

Styrk brua mellom forskning og næringsliv

Nærings- og handelsminister Sylvia Brustad la fram regjeringens stortingsmelding om innovasjon – «Et nyskapende og bærekraftig Norge» i dag. Den beskriver regjeringens langsiktige politikk for omstilling, fornyelse og nyskaping. Jeg synes det er mange gode tanker og mye god vilje i meldingen. Det er viktig at regjeringen tør å tenke stort. I den kategorien er […]

Les videre »

En klimamilepæl

I dag – 3. desember – passerer vi en viktig milepæl for energi- og klimaforskningen i Norge. Det er søknadsfrist for finalerunden for utvelgelsen av forskningssentre for miljøvennlig energi (FME).Sentrenes formål er å bygge kunnskap og levere nye samfunnsmessige og teknologiske løsninger for fremtiden. I tillegg vil forskningssentrene gi et viktig løft innen denne delen […]

Les videre »

Toppen