Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Stor trafikk på internasjonal nettverksbygging

I høst har det vært mange besøk og kontakter med internasjonale samarbeidspartnere. Jeg nevnte i en tidligere blogg besøket ved MIT. For en måneds tid siden var rektor Jacob Fokkema fra TU Delft på besøk sammen med et knippe av sine medarbeidere for å diskutere videre utvikling av et allerede sterkt samarbeid.Vi har veletablert samarbeid med Delft blant annet på marin teknikk, petroleumsteknikk, materialer, og nanoteknologi. Arktisk teknologi er også et felt vi diskuterer med dem.

Energi er naturligvis et høyaktuelt samarbeidsområde; det dreier seg om samarbeid på CO2-fangst, og i tilknytning til det marine området er havenergi særlig aktuelt. TU Delft og TNO, som er Nederlands største forskningsinstitutt på teknologi, er med i vårt ESFRI-inititiativ for å få etablert en europeisk infrastruktur på CO2-håndtering. Det er alt planlagt oppfølging med besøk i Delft for å se etter samarbeidsmuligheter i EUs 7. rammeprogram. Vi har avtalt at toppledelsen i tiden framover skal møtes to ganger i året for å følge opp utviklingen av det konkrete innholdet i samarbeidet.

Noen ord om ESFRI – European Strategy Forum for Research Infrastructure. Det er et rådgivende organ under Europakommisjonen som arbeider med politikkutvikling vedrørende infrastruktur for forskning i Europa. Det fungerer som en inkubator for internasjonale forhandlinger om konkrete initiativ, og som en møteplass for nasjonale representanter utpekt på ministernivå (hos oss: KD) for konsultasjoner vedrørende strategiske saker og aktuelle problemstillinger relatert til infrastrukturer for forskning. De utvikler en langsiktig strategi for forskningsinfrastruktur i Europa. Realisering av infrastrukturene forutsetter nasjonal finansiering av bygging og drift.

Til dette forumet har NTNU og SINTEF tatt et initiativ til en integrert europeisk infrastruktur som vi har kalt European Carbon Dioxide Capture and Storage Laboratory Infrastructure Initiative (ECCSEL). Det er flere norske partnere med (Mongstad, IRIS), og IFP i Frankrike,  i tillegg til TU Delft og TNO og flere. ESFRI vil offentliggjøre sin innstilling til nye infrastrukturer 4. desember – vi er spent på utfallet.

Astrid Lægreid, Arne Bredesen og Hans Jørgen Roven deltok på forskningsministerens reise til Kina for et par uker siden. Delegasjonen besøkte flere av våre samarbeidspartnere i Beijing (Tsinghua University, Chinese Academy of Science, Chinese Academy of Social Sciences) og I Shanghai (Fudan University, Shanghai Jiao Tong University).

Det er inspirerende for oss å oppleve i hvor stor grad våre fagmiljøer blir satt pris på av noen av verdens fremste universitets- og forskningsmiljøer. Sammen med våre kinesiske samarbeidspartnere har vi store muligheter innenfor materialteknologi, energi og miljø, kjønnsforskning, sosialpsykologi, byutvikling og medisinsk forskning (sammenligning mellom tradisjonell og vestlig medisin).

Energi-gjengen, med Arne Bredesen i spissen, har hatt en travel høst. I tillegg til de tingene som er nevnt, holder de jo på med innspurten i søknadsrunden på Forskningssenter for miljøvennlig energi, og det foregår forberedende kontakter før utlysningen av European Institute of Innovation and Technology til våren. NTNU og SINTEF har jo en betydelig aktivitet på energiområdet, så dersom vi blir med på løp her, vil det bli en meget travel vår også.

I forrige uke hadde vi besøk fra TU München. Det var Hannemor Keidel, nylig avgått prorektor for internasjonale relasjoner, og noen fagfolk på samarbeidsområder. TU München ble høsten 2006 utpekt til tyske eliteuniversitet, med en pakke på 150 mill Euro som «belønning». Grunnlaget for utpekingen var blant annet deres Graduate School, med 30 fagområder/prosjekter, se https://www.igsse.tum.de/ og to eksellensklynger Cognition for Technical Systems, http://cotesys.in.tum.de/ og Origin and Structure of the Universe, http://www.universe-cluster.de/

De inviterer til å sondere etter samarbeid på flere fagområder, vannrensing, energi, arkitektur, medisinsk billeddannelse, nevrovitenskap, fysikk (inkl nano), materialer, geodesi.

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen