Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Regjeringen har lyttet – bevilger 160 millioner

Regjeringen har bevilget 160 millioner kroner ekstra til universitets- og høgskolesektoren. NTNUs andel av dette regner vi med vil være i overkant av 20 millioner.

Det var i finansdebatten i Stortinget i går, at statsråd Tora Aasland kom med nyheten om at universitetene og høgskolene bevilges dette beløpet over 2008-budsjettet. Etter at statsbudsjettet ble lagt fram for knappe to måneder siden, har vi i sektoren argumentert for en økning av basisbevilgningen. Blant annet har vi dokumentert at den pris- og lønnskompensasjonen som var lagt inn i statsbudsjettet, ikke var nok til å dekke overheng i forbindelse med lønnsoppgjøret i 2008. I tillegg øker pensjonskostnadene for 2009. På dette punktet har regjeringen sagt at variasjonene i pensjonsinnskudd er noe institusjonene må kunne håndtere selv, som en konsekvens av nettobudsjetteringsprinsippet vi nå har fått i sektoren.Det er gledelig at statsråden og regjeringen har lyttet til våre argumenter, og tatt dem til følge – i alle fall til en viss grad. Selv om denne ekstrabevilgningen ikke dekker hele gapet til lønns- og prisstigningen for 2008, er det er viktig signal.

Vi trenger fortsatt at langt større løft for å sikre og videreutvikle kunnskapsnasjonen gjennom en satsing på forskning og høyere utdanning. Etter avviklingen av hvileskjæret, og denne ekstrabevilgningen, er jeg likevel betinget optimist.

Stikkord: , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen