Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Godt møte med trøndelagsbenken

Sist torsdag møtte vi i ledelsen trøndelagsbenken på Stortinget. Disse møtene på seinhøsten mellom NTNU og stortingsrepresentantene fra Nord- og Sør-Trøndelag, har vært en tradisjon i snart ti år. Det merkes da også godt i samtalen rundt bordet at vi kjenner hverandre godt og kan snakke åpent og fortrolig om saker som vi er opptatt på begge kanter. Følelsen av å spille på samme lag er sterk, og ganske uavhengig av partipolitikken.Det er ikke tilfeldig at møtet er lagt til høsten, etter at statsbudsjettet er lagt fram. Selv om det i praksis er liten mulighet til å influere på den endelige behandlingen av budsjettet, er det viktig for oss å gjøre rede for status, og konsekvensene av de økonomiske rammebetingelsene. Det er jo også slik at det skal lages nye budsjetter… Hovedfokuset i møtet ligger likevel på hva vi får til – og på mulighetene for å skape enda flere og bedre resultater til beste for samfunnet.

Det er viktig for oss å få politikerne til å skjønne behovet for en offensiv satsing på forskning og utdanning som et strategisk grep for verdiskapning i Norge – slik vi har sett i våre naboland Finland og Danmark, og slik Sverige nå er i ferd med å gjøre. Vi trenger en investering i forskningsinfrastruktur som er mange ganger større enn den som ligger inne i statsbudsjettet. Vi trenger rammebetingelser som gjør det attraktivt for de beste hodene internasjonalt å komme til oss. Og vi må ruste opp laboratorier og bygninger slik at vi kan følge opp klimaforliket, og møte den veksten som vil komme på området miljøvennlig energi.

Ikke minst trenger vi å få realisert de prosjektene som har høyest prioritert innenfor vår plan for campusutvikling, slik styret har lagt løpet framover. Det var derfor hyggelig å kunne referere fra et særdeles konstruktivt møte med statsråden to dager tidligere (les mer om det i Universitetsavisa: http://www.universitetsavisa.no/ua_lesmer.php?kategori=nyheter&dokid=4923cb29cfa1b1.86840438.
Det er ingen tvil om at stortingsrepresentantene også følger med på denne saken og er opptatt av at vi skal komme i mål. De kjenner godt til plassproblemene på Dragvoll og de mangeårige planene for et nytt bibliotek/læringsmiljøsenter. De er kjent med behovet for å ruste opp laboratorier og bygningsmasse, og ønsket om å samle innovasjonsmiljøene i Trondheim i samarbeid med Sintef, HiST og næringslivet. Derimot var planene om et nybygg for Vitensenteret, med plass for magasiner for VM under jorda, spennende nytt for de fleste.

Spørsmålene spente for øvrig fra solceller til lærerutdanning, via studentgjennomstrømming og behovet for flere studieplasser i teknologi, til innovasjon og såkornkapital.

Mange av stortingspolitikerne kom nærmest løpende til møtet, rett fra et hasteinnkalt gruppemøte om regjeringens kjøp av nye jagerfly. Jeg er imponert over våre folkevalgte, både at de prioriterer å møte oss i en hektisk hverdag, og den kunnskapen de sitter inne med over et bredt felt. Jeg reiste hjem fra Oslo med ny energi og stor optimisme når det gjelder politisk drahjelp til våre hjertesaker framover.

Stikkord: , , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen