Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Utvidet samarbeid med MIT på energiområdet?

Neste stopp på reisen var et besøk på Massachusetts Institute of Technology (MIT) tirsdag 27.10. Vi var en delegasjon med folk fra våre egne energiforskningsmiljøer og seks personer fra StatoilHydros forskningsledelse, som ble tatt imot av ledelsen i MIT Energy Initiative (MIT-EI) og et titall nøkkelpersoner fra deres forskningsgrupper på feltet.
Susan Hockfield tiltrådte som president ved MIT våren 2005 (for øvrig er hennes fag nevrovitenskap). I sin tiltredelsestale, lanserte hun MIT-EI som MITs neste faglige storsatsing. Dette var i godt sammenfall med det forrige besøket jeg hadde ved MIT sammen med Statoil og Hydro i august 2005, der resultatet ble det doktorgrads¬programmet vi har i gang med MIT på gassteknologi, støttet av StatoilHydro og Norges Forskningsråd.
Når er MIT-EI i god gjenge, og har dratt inn $200 mill i ekstern forskningsfinansiering. Det var mange interessante ting å høre om dette; jeg vil nevne spesielt at de i stor utstrekning brukte egen campus som en pilotarena for studentoppgaver på energieffektivisering – det er en tanke vi skulle følge opp sterkere enn vi har gjort til nå. Deputy director Robert Armstrong ved MIT-EI besøkte oss tidligere i år, og i våre samtaler da uttrykte han interesse for å utvikle samarbeidet med oss – det var utgangspunktet for vårt besøk nå. Det ble en spennende dag, med entusiastiske presentasjoner fra våre folk og fra MITs folk, og separate møter direkte mellom fagfolkene for å søke etter felles interesser og forskningsmuligheter.

For oss er det naturligvis søknadene på senter for miljøvennlig energi som er muligheten til å invitere til samarbeid. Dagen fikk preg av å drikke av en brannslange, når det gjaldt informasjonsmengde. Det ble knyttet nyttige kontakter, og Statoil Hydro har invitert til innspill som er relevante for deres satsing på energiforskning.
Under oppholdet hadde vi et møte med MITs Vice President for Research, og møtte stor interesse også fra det holdet. Det vi gjør, den nasjonale utviklingen og det som skjer på den europeiske arenaen vekker interesse.

Jeg har stor tro på at vi får til et utvidet samarbeid med MIT på dette området.

Stikkord: , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen