Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Et nummer i rekka…

Den såkalte THES-rangeringen (Times Higher Education Supplement) ble offentliggjort i forrige uke. NTNU rangeres i år på 328. plass i verden. Dette er dårligere enn tidligere plasseringer. I tillegg kommer både UiO, UiB og UiT bedre ut. Dette er vi IKKE fornøyd med! Vi må vurdere hvor alvorlig denne situasjonen er, og hva vi eventuelt skal gjøre for å bedre den.

Både denne og andre rangeringer fører med seg mange tankekors for meg som rektor. For det første – i hvilken grad skal vi ta disse rangeringene på alvor? De aller fleste vil være enige om at dette langt fra er fasiten over hvilke universiteter som er gode, middels eller dårlige. Likevel, vi må forholde oss til at både forskere, potensielle studenter og ikke minst media i stadig sterkere grad er opptatt av disse rangeringene.

Vi har allerede før den siste rangeringen ble offentliggjort, satt i gang et arbeid med å finne ut hva som gjør at vi kommer plasserer oss der vi er. Det er to elementer i dette: 1) Er det feilkilder i datagrunnlaget som gjør at vi ikke får den uttelling i indikatorene vi burde få, og 2) hvordan kan vi bedre vår skår på indikatorer vi kan påvirke.
Det kan dreie seg om registreringer i siteringsdatabasen Scopus blir ”godskrevet” oss – navneskiftet til NTNU er en faktor her, og hvordan vi rapporterer studenter og ansatte.

Men dette er jo egentlig teknikaliteter.

Vi er først og fremst opptatt av det langsiktige arbeidet med å bygge kvalitet, stein på stein, i forskning, undervisning og formidling. Og så formidle det eksternt – også internasjonalt! Og her vet vi at NTNU har hatt en positiv utvikling på mange områder de senere årene. Vi har flere faggrupper som har gjort seg meget fordelaktig bemerket med sin forskning.

Det viktigste kriteriet i THES er det akademiske omdømmet, som teller hele 40 prosent av rangeringen. Omdømmet blir målt gjennom en nettbasert spørreundersøkelse blant mer enn 6000 akademikere, og man baserer seg på såkalt uhjulpen kjennskap. Det betyr at vi må ta et krafttak med å gjøre oss synlig og kjent internasjonalt, og fortelle hva våre fremragende forskningsmiljøer står for.

Dette er ikke gjort over natta! Men saken er satt høyt på dagsorden i rektoratet. Jeg vil helt sikkert komme tilbake på denne plassen, til hvordan vi skal forholde oss både til THES og til rankinger generelt.

Stikkord: , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen