Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Endelig tilbake

Beklager at det ble lenge før de neste innleggene kom på bloggen. Jeg har vært på reisefot siden onsdag i forrige uke, og det har vært så hektisk at jeg ikke har fått skrevet noe før nå.

Jeg har alt fått mange responser på at jeg har startet en blogg, og jeg vil komme tilbake med svar til de som har spørsmål, noen direkte i bloggen, andre personlig tilbake til de som har sendt mail.

Nedenfor kommer noen inntrykk fra uken som har gått.

European University Association (EUA) – livslang læring på agendaen

Reiseprogrammet startet med EUAs General Assembly og høstkonferanse i Rotterdam 23.-25. oktober. Generalforsamlingens hovedsak var å velge ny president, og resultatet ble Jean-Marc Rapp, en jusprofessor fra Sveits.

Det øvrige programmet hadde livslang læring som kompetanseutviklingsgrep i kunnskapssamfunnet som rød tråd gjennom to dager. Se programmet under http://www.eua.be/events/rotterdam-conference/home/.

EUA-ledelsen presenterte sitt nye Charter for Life Long Learning, og temaet ble belyst i tre plenumssesjoner, og i to parallellsesjoner med til sammen ni workshops. Jeg hadde et innlegg i en av workshopsesjonene som omhandlet universitetenes rolle i utvikling av næringsliv i sine regioner.

Jeg tok utgangspunkt i resultatene fra det OECD-prosjektet NTNU vi var med på i 2004-2007, og presenterte våre samarbeidsmekanismer regionalt, og hvordan vi samarbeider med samfunns- og næringsliv gjennom nasjonale mekanismer, med vekt på NFRs «sentervirkemidler», som har industriell deltakelse. Jeg legger ut presentasjonen litt senere.

En nyttig kontakt etter foredraget var fra EUA-sekretariet, som har fått en henvendelse fra EU-kommisjonen om å delta i opprettelsen av en «European Energy Research Alliance». De ville gjerne ha en referansegruppe som rådgivere for et slikt initiativ. Ikke uventet var de litt usikre på hvordan de skulle håndtere dette, for det er nok en krevende oppgave å representere 800 europeiske universiteter i en slik allianse. Det er trolig at NTNU blir spurt om å være med i en slik referansegruppe.

Ved NTNU er vi inne i prosess for å revidere EVU-strategien vår. Vi skal legge fram en sak for styret på ettervinteren på dette. Det nye charteret til EUA er formulert som «de ti bud» for etter- og videreutdanning som er nyttige i momenter til en slik strategi. Det retter seg både mot utdanningsinstitusjoner og myndigheter. Du finner charteret i sin helhet via http://www.eua.be/eua-news/view-item/article/687/ .

For øvrig var det hyggelig at ved registreringsdisken lå det utlagt flere hundre eksemplarer av rapporten «Mapping diversity – Developing a European Classification of Higher Education Institutions». Dette er rapporten fra det prosjektet som ble utført for EU-kommisjonen med professor Frans van Vught som leder (de som var på Rørossamlingen vår sist januar vil huske han som innleder om «the reputation race»). Du finner rapporten på http://www.utwente.nl/cheps/documenten/2008mappingdiversity.pdf

NTNU var ett av to case-universiteter (University of Strathclyde var det andre).
Det klassifiseringssystemet som presenteres her, har evne til å uttrykke egenart og ulikheter i profil til høyere utdanningsinstitusjoner. Dermed vil det være mulig å definere seg selv inn i et slikt system, og om systemet tas i bruk av mange, vil det for eksempel kunne danne bunnplanken i benchmarking mellom institusjoner av samme type. Vi aner konturene av rankingsystemer som er i stand til å måle hvordan et universitet yter, observert i et mer nyansert bilde av det mangfoldet et universitet skal ha av virksomhet, enn heller enn på de overforenklede kriteriene som ranking¬systemene vi kjenner i dag bygger på. Og enda viktigere, det gir mulig til å bli målt etter kriterier vi selv har valgt som viktige for vår virksomhet.

Stikkord: , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen