Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Arkiv for oktober, 2008

Endelig tilbake

Beklager at det ble lenge før de neste innleggene kom på bloggen. Jeg har vært på reisefot siden onsdag i forrige uke, og det har vært så hektisk at jeg ikke har fått skrevet noe før nå. Jeg har alt fått mange responser på at jeg har startet en blogg, og jeg vil komme tilbake […]

Les videre »

Utvidet samarbeid med MIT på energiområdet?

Neste stopp på reisen var et besøk på Massachusetts Institute of Technology (MIT) tirsdag 27.10. Vi var en delegasjon med folk fra våre egne energiforskningsmiljøer og seks personer fra StatoilHydros forskningsledelse, som ble tatt imot av ledelsen i MIT Energy Initiative (MIT-EI) og et titall nøkkelpersoner fra deres forskningsgrupper på feltet. Susan Hockfield tiltrådte som […]

Les videre »

Hvordan skal Norge bli en ledende kunnskapsnasjon innenfor fornybar energi?

Dette var tittelen på en konferanse som UiO og Tekna arrangerte ved UiO onsdag 28.10, med Tora Aasland som en av innlederne. Se http://www.tekna.no/portal/page/portal/tekna/arrangementer/vis_arrangement?p_kp_id=12566 Dessverre gikk jeg glipp av statsrådens innlegg, på grunn av at jeg kom sent inn fra besøket i USA. Men jeg rakk å få med meg utfordringene fra Sverre Gotaas i […]

Les videre »

Ny forskningsmelding til påske?

I går var det møte i Universitets- og høyskolerådets forskningsutvalg, som jeg leder. Ett av temaene på dagsorden var en handlingsplan for forskning for utvalget. I denne sammenheng diskuterte vi også «5 på topp» for U&H-sektorens ønsker for en den nye forskningsmeldingen, som Tora Aasland har varslet skal komme til våren. Det legges ikke opp […]

Les videre »

Velkommen til min blogg

Velkommen til min blogg

God kommunikasjon er en forutsetning for en organisasjon som hele tiden streber etter å bli bedre. Vi har flere kanaler for kommunikasjon på NTNU. Likevel opplever mange at det er for stor avstand mellom ledelsen og de ansatte; at ledelsen ikke er synlig nok og at den enkelte medarbeider ikke blir hørt. Slik vil vi […]

Les videre »

Medvirkning og kommunikasjon – hvordan skal vi bli bedre?

Styret vedtok fredag at NTNU skal videreføre ordningen med tilsatt rektor, når inneværende åremålsperiode går ut. Forut for styremøtet har det pågått en frisk diskusjon, med mange sterke og viktige synspunkter og resonnementer.   Selv har jeg ikke funnet det riktig å delta i den debatten, så lenge spørsmålet om valgt eller tilsatt rektor har […]

Les videre »

Et nummer i rekka…

Den såkalte THES-rangeringen (Times Higher Education Supplement) ble offentliggjort i forrige uke. NTNU rangeres i år på 328. plass i verden. Dette er dårligere enn tidligere plasseringer. I tillegg kommer både UiO, UiB og UiT bedre ut. Dette er vi IKKE fornøyd med! Vi må vurdere hvor alvorlig denne situasjonen er, og hva vi eventuelt […]

Les videre »

Toppen