Bloggtjenesten for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Om bloggtjenesten

Bloggtjenesten har som hensikt å brukes til formidling av originalt og tidsaktuelt innhold i form av blogging. Den er ikke ment som et alternativ til NTNUs offisielle nettsider for enheter, studier, senter og prosjekter. Videre, det som publiseres på bloggtjenesten er ikke i regi av NTNU og representerer ikke NTNUs offisielle mening. Forfatter innehar ansvar for innhold.

Hvordan opprette ny NTNU blogg?

Oppskriften finnes på Innsida. Her finner du retningslinjer og brukerveiledninger for bruk av blogg på NTNUs nettsider.

Topp