I løpet av feltarbeidet i Gulen i Sognefjorden helgen 25.-27. mars i år dukket det opp arter som ikke før har blitt sett i norske farvann. Goniodoris castanea er en slik art som faktisk har en bred utbredelse i mange verdenshav men som aldri ser…