Aldisa zetlandica er i våre norske farvann utbredt fra vestlandet nord til Varangerhalvøya. Den ble beskrevet i allerede i 1854 fra de Britiske øyene av Alder & Hancock, og ble første gang registrert fra norske farvann av Friele & Hansen i 1876 med funn fra…