Lophodoris danielsseni er en sjelden art. Vi mener vi skal ha de ordene i behold når vi hevder det. Arten er bare funnet noen få ganger, og er bare kjent fra Norge og Grønland. Selv om vi finner den flere steder langs kysten er den…