Denne nakensneglen har tidligere kun blitt funnet fra Florø og Støtt langs norskekysten og har et meget spesielt levevis ved at den spiser egg fra bunnfisk. Den har nå også blitt funnet fra Telemark.