Jorunna artsdatabankia er en nyoppdaget nakensnegl, helt ny for vitenskapen. Og den er oppdaget på grunt vann langs norskekysten. Oppdagelsen skyldes grundig kartlegging i kystområdene, og detaljerte studier av nakensnegler som dyregruppe. Fordi slik kartlegging er så viktig for at vi skal ha kunnskap om og forståelse av det biologiske mangfoldet i havet, har vi oppkalt arten etter Artsdatabanken. Det er anerkjennelse av det viktige arbeidet Artsdatabanken gjør med støtten til grunnleggende kartlegging gjennom Artsprosjektet.

Jorunna artsdatabankia sin karakteristiske gule rygg med uregelmessige brune flekker på vei mellom svamp og flerbørstemark. Et individ Nils Aukan tok bilde av og samlet inn ved Kristiansund, og som ble med i studier av nakensnegler langs norskekysten. Foto: Nils Aukan.

Jorunna artsdatabankia skal være grei å kjenne igjen, men det kan være utfordrende å skille den fra Jorunna tomentosa, som den nå er skilt ut fra. En ensfarget og jevn hvit til gul farge med små uregelmessig spredte mørke flekker er kjennetegnet til Jorunna artsdatabankia. Det skiller den fra J. tomentosa som er hvit, gul, gulbrun eller oransjebrun med to rekker med store mørke flekker på ryggen, ofte med små uregelmessige flekker i tillegg. Det som kan gjøre identifiseringen utfordrende er at J. tomentosa av og til mangler mørke flekker.

Studien der den nye arten er beskrevet og J. tomentosa er revidert, er et resultat av mastergradsarbeidet til Jenny Neuhaus veiledet av Manuel Malaquias og Cessa Rauch. Alle ved Universitetsmuseet i Bergen. Jenny fikk et utslag i de genetiske analysene hun gjorde basert på individer fra Kristiansund og Nordsjøen. De viste seg å stemme overens med resultater vi hadde fått en del år tidligere fra et enkelt individ fra Frøya utenfor Trondheimsfjorden. Grunnlaget for beskrivelse av en ny art klart.

Skjematisk illustrasjon Jenny Neuhaus laget til masteroppgaven sin for å vise ytre pigmentering hos Jorunna artsdatabankia. Illustrasjon: Jenny Neuhaus, Universitetsmuseet i Bergen.

Ved å studere et større materiale samlet inn over tid langs hele norskekysten, fra Storbritannia og Irland og lengre sør i Europa, kunne Jenny i tillegg vise at det vi kaller Jorunna tomentosa kan deles i to ulike genetiske grupper. Selv om arvematerialet viser to ulike grupper, var det ikke grunnlag for å si noe annet enn at J. tomentosa er en art med variasjon. Studien foreslår en prosess med pågående artsdannelse. Her er det flere ting å se nærmere på senere.

De nå to artene i slekta Jorunna vi har i Norge er ikke helt enkle å finne. De spiser svamp og kan være vanskelig å oppdage mot underlaget den sitter på. Det kan være en grunn til at det ikke rapporteres om veldig mange funn. Mange dykkere har faste steder de ser disse ofte, men det er store avstander langs kysten mellom kjente funn. Dykkere har vært viktig for kunnskapen og studien som Jenny har ledet. Her er det et godt eksempel på folkeforskning i praksis der dykkere og undervannsfotografer har bidratt med gode observasjoner og innsamling av individer. En spesiell takk til Nils Aukan som fant og fotograferte individet fra Kristiansund som var viktig i starten av arbeidet. Dette individet er nå navnebæreren til arten, holotypen som er det tekniske begrepet, og som oppbevares under lås og slå ved Universitetsmuseet i Bergen.

Referanse:

Neuhaus J, Rauch C, Bakken T, Picton B, Pola M, Malaquias MAE (2021). The genus Jorunna (Nudibranchia: Discodorididae) in Europe: a new species and a possible case of incipient speciation. Journal of Molluscan Studies 87: 00-00. https://doi.org/10.1093/mollus/eyab028