Aeolidia filomenae har dukket opp som en ny art i norske farvann. Hvordan skiller vi denne fra Aeolidia papillosa? Det oppdages stadig flere arter nakensnegler. Utvikling av verktøy og metoder som brukes for å studere individer bidrar til å øke kunnskap om artene og forståelsen av hvordan slektskapet mellom dem er. Og dermed hvordan vi forstår og oppfatter artene.

Noe av det første vi så da vi startet med DNA strekkoding av nakensnegler var at Aeolidia papillosa kom ut som to ulike grupper. Hva var dette? En del gamle navn på tidlig beskrevne arter var synonymer til Aeolidia papillosa, var det en mulig glemt art her? I 2016 ble det beskrevet en ny art skilt ut fra A. papillosa og gitt navnet Aeolidia filomenae. Beskrivelsen var basert på individer fra Spania, Portugal, Nederland og Skottland. Sekvensene som ble brukt sammen med den morfologiske beskrivelsen stemte overens med den ene gruppa vi hadde strekkoder på fra Norge. Da hadde vi fått et svar. Vi har to ganske like arter i slekta Aeolidia i Norge.

Legg merke til det hvite V- eller Y-merket på hodet til Aeolidia filomenae, det er karakteristisk for denne arten. Foto: Vebjørn Karlsen.

Nå er de to artene veldig like, og den originale beskrivelsen av A. filomenae fra 2016 forteller at det er noe overlapp i de ytre karaktertrekkene som vi ser når vi finner disse under vann. Men, det er noe som kan hjelpe oss for å identifisere A. filomenae til art, og holde den fra A. papillosa. Den har en tydelig hvit markering bak hodet, en Y-formet hvit pigmentering, eller en hvit V. Denne er mer eller mindre tydelig, men som oftest mulig å observere. I tillegg har individene et felt med hvitt pigment midt på ryggen ganske langt frem på kroppen.

Aeolidia papillosa er mørkere i farge, har mer mørkt pigment i ulike nyanser av brunt. Først og fremst på cerata, men den har samme pigment også på kroppen. Og så mangler den hvite pigmenteringen som finnes hos A. filomenae.

Aeolidia papillosa er som oftest ganske mørk i fargen. Foto: Torkild Bakken, NTNU Vitenskapsmuseet.

Når vi studerer bilder som publiseres i ulike kanaler av funn langs norskekysten, ser det ut til at A. filomenae er ganske vanlig og har en utbredelse langs hele kysten nord til Tromsø. Om den faktisk er vanligere enn A. papillosa tør vi ikke påstå, men det vil være interessant å studere dette nærmere ved å bygge opp data over tid. Aeolidida papillosa er vanlig å finne i fjæra, gjerne på flytebrygger, på bryggestolper og under stein, men også på dypere vann. Det vi vet så langt er at A. filomenae har overlappende levesett og leveområder som A. papillosa.

Begge artene kan forveksles med Aeolidiella glauca, men A. glauca er lys og har hvit pigmentering på ryggen i form av små hvite prikker. Disse kan dog mangle.

Alle tre artene kan finnes i samme leveområder, de spiser sjøanemoner. Vi finner de også langs hele kysten, A. papillosa til Varangerfjorden, A. filomenae nord til Tromsø og A. glauca til Vesterålen.

Aeolidiella glauca er lys i farge, og har små hvite prikker med hvitt pigment på ryggen. Foto: Torkild Bakken, NTNU Vitenskapsmuseet.