Foto: Christian Skauge

Lophodoris danielsseni er en sjelden art. Vi mener vi skal ha de ordene i behold når vi hevder det. Arten er bare funnet noen få ganger, og er bare kjent fra Norge og Grønland. Selv om vi finner den flere steder langs kysten er den uvanlig.

Arten ble opprinnelig beskrevet i 1876 av de norske forskerne Herman Friele og Gerhard Armauer Hansen, som begge jobbet ved Bergen museum. Beskrivelsen ble gjort på bakgrunn av noen individer fra kysten i nærheten av Molde. Et par funn noe senere ble gjort, men etter de første funnene ble arten nærmest glemt. Den danske nakensneglspesialisten Henning Lemche fant arten ved Grønland på 1970-tallet.

I 2005 og 2006 ble arten funnet i Trondheimsfjorden under dykking. Vi fant den på nytt i Trondheimsfjorden 25. august 2010. De siste par årene er den funnet noen ganger, men fortsatt sporadisk. Undervannsfotograf Christian Skauge har flere ganger observert den i Gulen. På samme sted fant vi den i mars i år.

Lophodoris danielsseni har et karakteristisk utseende med den vide kappen som omslutter dyret, og foten er utstrekt til en hale. Fargen er hvit, delvis gjennomsiktig, slik bildet viser. Den kan bli opptil 15 mm lang. Arten er bare kjent fra dypere vann, men den er funnet flere ganger under dykking på dybder rundt 20 meter.

Lenke til Christians Skauges funn av Lophodoris danielsseni i Gulen.