Dekan ved NTNUs Fakultet for økonomi

Arkiv for januar, 2021

ØK-nytt uke 4

av 29. januar 2021 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Torsdag 28. 1. var det offisiell åpning av den nordiske forskerskolen innenfor innovasjon og entreprenørskap (NORSI). Men vent nå, NORSI er vel ikke nytt?? Det er riktig, i perioden 2012 til 2020 var dette en nasjonal forskerskole med NTNU som vertskap. Nå videreutvikles dette til et nordisk initiativ med 24 nordiske institusjoner i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island som medlemmer. NTNU, ØK og IØT fortsetter som vertskap, noe som kan sees som en bekreftelse på den sterke posisjonen vi har innenfor innovasjon og entreprenørskap!

Så langt vi vet er dette den første nasjonale forskerskolen som videreføres som et utvidet initiativ etter en 8 årig finansiering fra NFR. NORSI sitt hovedoppdrag er først og fremst å styrke forskerutdanning i de nordiske landene med å koordinere doktorgradskurs og andre aktiviteter relevant for forskerutdanningen. Gjennom NORSI er PhD-kandidater og veiledere en del av et internasjonalt nettverk som gir muligheter for samarbeid, kunnskapsdeling og forskningsformidling. Roger Sørheim har ledet dette på en utmerket måte siden 2016, og nå altså utvidet det hele opp til en nordisk divisjon. Det er veldig bra. Åpning var selvsagt digital, og er her noen av bidragsyterne ved åpningsseremonien:

Rektor Anne Borg hadde en videohilsen
Forskningsrådets Anne Kjersti Fahlvik hilste satsningen velkommen
Hilde Bjørnland er prorektor ved BI, som er co-vertsinstitusjon for Norsi
ØK er vertsfakultet, hadde en hilsen jeg også
Prosjektleder Roger Sørheim fra IØT, og koordinator Birte Horn-Hanssen fra BI var fornøyde med åpningen!

Ellers kan jeg melde at vi har fått kvalifiserte søkere på alle instituttlederstillingene. Allerede neste uke starter vi med intervjuer, så her går det unna! Det blir veldig spennende og se hvem som skal lede våre fagmiljøer frem mot 2025!

Da håper jeg alle får en fin helg!

Monica

ØK-nytt uke 3

av 22. januar 2021 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Tirsdag denne uken åpnet gangbroa på Campus Ålesund mellom Kompasset, der vi sitter, og Ankeret, hovedbygget. Det blir veldig bra, og er svært etterlengtet blant ansatte og studenter. Nå kan man bevege seg mellom bygg uten å bli angrepet av Frank eller andre værfenomener! Se video her: https://www.youtube.com/watch?v=9fYc7xzQSgM&feature=youtu.be

Onsdag var det minnestund for Marie Myrset Skinnemoen, studenten ved HHS som forulykket på vei hjem til juleferie i desember. Minnestunden ble digital, men vi som bidro var i Auditorium 1. Omkring 30 studievenner av Marie deltok i lystenning, og 50 deltok digitalt, deriblant nærmeste familie. Jeg sa noen ord på vegne av NTNU, og studentprest Camilla Winsnes holdt en veldig fin tale. Vi hadde musikere fra musikklinja ved NTNU. Det ble en veldig fin og verdig seremoni. Takk til staben på HHS som har organisert dette, ikke minst Kathrine som har sin siste arbeidsdag hos oss i dag. Takk for innsatsen, Kathrine!

I dag har vi en ny heldigital disputas. Denne gangen er det fra ISØ, og kandidaten heter Mia Marie Wallgren Sohlman. Tittel på avhandlingen er: «Supply and demand in the market for higher education.
Labor market signals, admissions probabilities and funding incentives»
. Komitémedlemmer er Associate Professor Gill Wyness, University College London, Professor Kjell Erik Lommerud, Universitetet i Bergen og administrator Hildegunn E. Stokke fra ISØ. Veiledere har vært Jan Morten Dyrstad og Bjarne Strøm. Lykke til, både kandidat og veiledere! Her er et digitalt innblikk i begivenheten:

NTNUs styre hadde ellers møte onsdag, og jeg og seks andre dekaner ble ansatt for en ny fireårsperiode, frem til 31. juli 2025. Jeg gleder meg stort til å få lov til å fortsette å utvikle fakultetet sammen med dere!

Da håper jeg alle får en riktig fin helg!

Monica

ØK-nytt uke 2

av 15. januar 2021 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei og god fredag! I går hadde vi årets første disputas, som var heldigital. Det var med ISØ som ansvarlig institutt, og kandidaten var Anette Borge. Tittel på avhandling: «Essays on Macroeconometrics. Dynamic Stochastic General Equilibrium Models, Expectations and Forecasting». Det var nedsatt en komite bestående av Professor Raffaella Giacomini, University College London, Professor Martin M. Andreasen, Aarhus University og administert av Professor Snorre Lindset fra ISØ. Veilederen til Anette har vært Professor Gunnar Bårdsen fra ISØ. og biveileder Senior Adviser Junior Maih, Norges Bank. Gratulerer så mye!

Vi har hatt et lederskifte på NTNU Handelshøyskolen. Arve Pettersen har valgt å gå av, og nestleder Kari Nyland trer inn som konsituert leder frem til sommeren eller til en ny instituttleder er på plass. Jeg vil benytte anledningen til takke Arve for innsatsen, og jeg er svært takknemlig for at Kari tar på seg oppgaven. Ellers er alle fire instituttlederstillinger utlyst for en ny fireårsperiode, søknadsfrist er 24. januar.

Ellers kan jeg melde om at vi jobber med å videreutvikle vårt bachelorprogram i logistikkingeniør i Trondheim! I dag morges startet et helt nytt fag: TLOG2011 Logistikkteknologi og digitalisering. Faget fokuserer på ulike teknologier innenfor logistikk, som materialhåndtering, lager-operasjoner, distribusjon, transport og verdikjedeledelse (supply chain management). Faget skal også ha fokus på automatisering og ulike digitale teknologier (f. eks., AGV, AR/VR, IoT, maskinlæring osv.) som har forandret logistikken. Dette faget svarer opp behovet fra markedet, og målet er å forberede studentene med kunnskap og ferdigheter de trenger for å kunne stå best mulig rustet til å møte utfordringene i arbeidsmarkedet i en digital fremtid. Alireza på IØT jobber med dette. Lykke til, høres ut som et svært relevant og tidsriktig tema for våre studenter!

Da håper jeg alle får en fin og fredelig helg. Noen av oss politiske nerder følger ekstra godt med på det som skjer i USA om dagen, og da blir det aldri et kjedelig øyeblikk!

Monica

ØK-nytt uke 1

av 8. januar 2021 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei og godt nyttår til alle! Koronasituasjonen har tilspisses seg gjennom julen her i Trondheim, og de fleste av oss sitter på hjemmekontor nå. Ålesund og Gjøvik har litt bedre smittesituasjon, men mye hjemmekontor der også etter hva jeg forstår. Vi får bare håpe at situasjonen bedrer seg når vaksinasjonsprogrammet blir iverksatt nå gradvis.

Vi har fått to nye medarbeidere. Jeg har allerede nevnt Anders, ny prosjektøkonom som startet denne uken, og som jeg var så heldig å få hilse på da han var innom campus for å hente skjerm og utstyr. Denne uken startet også en ny medarbeider på ISØ! Anne-Lene Semb er ny studieveileder ved instituttet. Hun har tidligere jobbet som studieveileder ved Universitetet i Agder, og har nå begynt i 100% stilling som studiekonsulent ved ISØ. Her skal hun blant annet svare på henvendelser og veilede studenter, jobbe med saksbehandling av studiesaker og administrere eksamen. Ny studieveileder betyr at det blir en omstrukturering av administrasjonen ved ISØ. Gerd går av med pensjon i januar etter over 30 år ved ISØ! Eli, som har jobbet som studieveileder ved ISØ siden 2018, vil i tiden fremover jobbe også med andre arbeidsoppgaver enn studieveiledning. Velkommen til Anne-Lene, dette blir bra! Dette er Anne-Lene:

Da vil jeg ønske dere alle en riktig god helg!

Monica

Topp