Dekan ved NTNUs Fakultet for økonomi

Arkiv for desember, 2020

ØK-nytt uke 51

av 18. desember 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei, og god fredag!

De siste dagene har det vært det rene julegave-rushet til oss på ØK. Først fikk jeg melding om at IIF hadde fått et DIKU-prosjekt omkring temaet studentaktiv læring, over tre år og 5 millioner. Videre kom meldinger om forskningsprosjekter fra NFR, som også ble presentert i UA i går: https://www.universitetsavisa.no/ntnu-forskning-innovasjon-nyskaping/milliarder-til-nyskapende-forskning/186514

Jeg har sikkert ikke full oversikt over alt vi har fått tilslag på, men gjennom gode hjelpere er i alle fall denne listen klar:

Risk governance of climate-related systemic risk in the Arctic. Forskerprosjekt. Prosjektansvarlig NTNU, prosjektleder Eirik Albrechtsen. IØT prosjektbeløp 2,6 mill

Powerdig – Digitalization of short-term resource allocation in power markets. Kompetanseprosjekt. Prosjektansvarlig NTNU, prosjektleder Pedro Crespo del Granado. IØT prosjektbeløp 4,6 mill

Enhancing the potential of Calanus as raw material for sustainable aquaculture feed ingredients. Samarbeidsprosjekt. Prosjektansvarlig Sintef. Prosjektleder Paritosh Deshpande. IØT prosjektbeløp 2,8 mill

RISKY – Concequences of fundamental changes in risk regulation. Forskerprosjekt. Prosjektansvarlig NTNU Samfunnsforskning. Prosjektleder Trond Kongsvik. IØT prosjektbeløp 0,8 mill

PROSIM Professional education and simultation based training. Forskerprosjekt. Prosjektansvarlig NTNU IHB, prosjektleder Aud Marit Wahl. IØT prosjektbeløp 0,6 mill

Twin Fjord – A participatory planning support system for sustainable area management using digital twin technology. Samarbeidsprosjekt. Prosjektansvarlig NTNU. Prosjektleder Dina Aspen. IIF prosjektbeløp: 2,3 mill

Datadrevet samskaping – metoder og verktøy for bærekraftig innovasjon og samfunnsutvikling. Innovasjonsprosjekt offentlig sektor. Prosjektansvarlig Bærum kommune. Prosjektleder Dina Aspen. IIF prosjektbeløp: 2,3 mill.

GRØNN KAI – Ny infrastruktur for utslippsfrie fartøy. Innovasjonsprosjekt offentlig sektor. Prosjektansvarlig Stranda kommune. Prosjektleder Øivind Strand. IIF prosjektbeløp: uavklart

Financial Interactions Between Labor Markets and the Macroeconomy. Forskerprosjekt. Prosjektansvarlig NTNU. Prosjektleder Andreas Ravndal Kostøl. ISØ prosjektbeløp: 7,5 mill

The Corona-crisis, structural change, and macroeconomic policy. Forskerprosjekt. Prosjektansvarlig BI. Prosjektleder Ragnar Torvik.
ISØ prosjektbeløp: 1,2 mill

Dukker det opp flere prosjekt, gi meg veldig gjerne beskjed! Dette er fantastisk, og helt i tråd med vår strategi og handlingsplan, der økt BOA-aktivitet er et av våre tre prioriterte områder.

Vi får en ny medarbeider på HMS-faggruppen på IØT: Therese Bergh Nitter starter 1. januar 2021 som førsteamanuensis i yrkeshygiene. Velkommen så mye til oss.

Som om ikke det var tilstrekkelig med hyggelige nyheter har jeg enda en på lager: Vi har i dag utnevnt en ny dosent: Trond Kristoffersen på HHS fikk i morges opprykk fra førstelektor til dosent. Trond er utdannet statsautorisert revisor fra det som nå er Nord Universitet og NHH, jobbet i mange år som revisor i næringslivet, før han kom til den gangen TØH, i 1993. Han har undervist innen et bredt felt av økononomifagene våre, har gitt ut enormt mange lærebøker og faglige artikler, og er en nestor innen regnskapsfaget også nasjonalt. Gratulerer så mye Trond, vi håper å få stor glede av deg også fremover!

Da håper jeg alle får en fredelig, om annerledes jul. ØK-nytt tar også juleferie til over nyttår. Riktig god jul til alle, takk for fantastisk innsats i 2020!

Monica

ØK-nytt uke 50

av 12. desember 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei og god lørdag! Julestremningen begynner å feste grepet, selv om snøen lar vente på seg her i Trondheim. Dagen i går startet på hyggeligst tenkelige vis, med åpning av et nytt senter for miljøvennlig energi (FME) vi deltar i, med fokus på vindkraft: NorthWind. Vi fikk nyheten servert på video fra statsråd Tina Bru:

Konsortiet består av en rekke fagmiljøer fra SINTEF og NTNU, Universitetet i Oslo, Nina og flere andre, og omkring 40 bedrifter. SINTEF-sjef Alexandra og NTNU-rektor Anne feiret med kake:

SINTEF er vertsinstitusjon for prosjektet som er finansiert av Norges Forskningsråd. NTNU har med intet mindre enn seks fakulteter: IV, IE, NV, HF, SU og ØK. Fra ØK er det Asgeir Tomasgard som er primus motor, og nok en gang har han fått opp et bra konsept på særdeles knapp tid. Dekaner fra halvparten av fakultetene var tilstede, forskriftsmessig antrukket:

Fra venstre IE-dekan Ingrid Schølberg, IV-dekan Olav Bolland og meg

Og det stopper ikke der. Dagen før, torsdag kom den offisielle beskjeden fra DIKU om at prosjektet SFU Engage blir videreført i fem nye år. Ikke nok med det, den internasjonale evalueringskomiteen slår fast at senteret er verdensledende på sitt felt. Gratulerer så mye til senterleder Øystein Widding og alle de andre som står på! Les mer her: https://engage-centre.no/five-more-years-for-engage/?fbclid=IwAR2R0gdDClCdJ7-ikG_srzLCVW62bAEsT6IS53vWCxp3qVTk1DE4UF_j6oY

Vi har dessuten hatt intet mindre enn tre diputaser de siste ukene. Sist ute var Bo Dong fra IØT, som disputerte med avhandlingen: “Novel Optimization Models for Complex Planning Problems in Maritime Transportation”. Evaueringskomite besto av: Senior Lecturer Maria Battarra, University of Bath, Senior Research Scientist Truls Flatberg, SINTEF Industry, og førsteamanuensis Anders Nordby Gullhav fra IØT. Veiledere har vært Kjetil Fagerholt som hovedveileder, og Marielle Christiansen som biveileder. Her er Bo Dong sammen med komiteen:

Og med stolte veiledere:

Vi hadde også en disputas fredag 4 desember, med Lisa Græslie fra IØT. Tittelen på hennes avhandling var: «Innovation in hospitals
 The diffusion of knowledge and innovations in the context of specialization». Komiteen besto av Associate Professor Tatiana Andreeva, Maynooth University, Associate Professor Bjørn Erik Mørk, BI Norwegian Business School og Professor Alf Steinar Sætre fra IØT. Veilederne til Lisa har vært Professor Arild Aspelund fra IØT, og biveileder Associate Professor Frode Heldal fra NTNU Handelshøyskolen. Her er Lisa etter dyst, med veiledere og disputasleder Roger Sørheim:

Også sist uke kom en gladmelding fra Ålesund. Siv Marina Grimsrud og forskningsprosjektet Blue Circular Economy (BCE) har kommet gjennom NRK VItens nåløye på universitetenes pitchedag hos NRK! NRK Viten-redaksjonen inviterte NTNU, UiB, UiO og UiT til en pitchedag for å vise fram forskningsprosjekter som har potensiale til å bli til langlesningssaker, dokumentarer eller lignende, og som derfor også møter et kriteriesett som NRK har satt.  Til sammen 51 saker ble meldt inn bare fra NTNU, men bare 9 av disse gikk videre til selve pitchedagen som var i slutten av november. Siv Marina og Blue Circular Economy var en av disse. Gratulerer så mye!!

Og det var ennå en disputas sist uke. Charlotte Marie Morland ved NTNU Handelshøyskolen disputerte med avhandlingen: “Styring i laterale relasjoner og vertikalt strukturerte organisasjoner – en studie av styringsmekanismer i et universitetssykehus”. Evalueringskomiteen besto av Professor Anders Hersinger, Luleå tekniska universitet, Sverige, Professor Katarina Kaarbøe, NHH Norges Handelshøyskole og Førsteamanuensis Terje Berg fra HHS. Hovedveileder har vært professor Inger Johanne Pettersen fra HHS, og medveileder Peter Skærbæk, CBS Handelshøjskolen i København og NTNU. Gratulerer så mye! Her er Charlotte med komiteen:

Og med veileder:

Ellers kan jeg nevne at vi nå har vært hele runden med å diskutere misjon med ansatte på fakultetet. Dette er et moment som knytter seg til strategiplanen vår – som per i dag ikke har misjon, men «samfunnsoppdrag» som ligner en del. Årsaken til at vi introduserer misjon i strategien er arbeidet med akkreditering innen AACSB, der en egenformulert misjon er det man «måles» opp mot, at vi faktisk gjør det vi sier vi skal gjøre.

På grunn av koblingen til strategiplanen har vi gått så bredt ut som vi har, slik at misjon er noe alle nå har fått sjansen til å være med å diskutere, på samme måte som vi jobbet svært bredt med involvering da vi laget strategiplanen vår i 2017.

Synspunktene på akkreditering i AACSB er som forventet varierende i de ulike fagmiljøene, fra sterk entusiasme til sterk motstand og likegyldighet. Det har vært svært verdifullt å snakke direkte med så mange av dere om saken! Tusen takk for alle synspunkt og innspill, og takk for den åpne og ærlige tonen vi har hatt i prosessen, det setter jeg stor pris på. Hos oss på ØK skal det alltid være rom for å si klart og tydelig fra om hva man mener!

Alt er notert, og gangen videre nå er at vi skal få bearbeidet alle inntrykk, synspunkt og meninger, både om selve prosessen, om akkreditering og om innholdet i misjonen. Vi har berammet et møte i den lille utredningsgruppen rett over nyttår, og skal diskutere neste steg.

Det store spørsmålet for mange er hvilke studieprogram som tas med og ikke tas med. Det er NTNU som institusjon som blir akkreditert, men ved visse studieprogram. Utvelgelsen av program er basert på kriterier, men også vurderinger og valg, som vi må finne mer ut av. Dette tar vi på dypeste alvor, og kommer tilbake med informasjon om videre prosess når vi har bearbeidet.

Da håper jeg alle får en fin adventshelg, og en fin innspurt frem mot juleferie.

Monica

ØK-nytt uke 49

av 4. desember 2020 i Ukategorisert med 1 Kommentar

Hei alle! I dag fikk vi en svært trist melding, som er i ferd med å nå de fleste nasjonale mediekanaler i skrivende øyeblikk. Slike meldinger er av aller tristeste slag.

I formiddag fikk jeg beskjed om at en av våre studenter på tragisk vis har omkommet i en trafikkulykke på vei hjem til juleferie i Lier. Det var fire personer i bilen, de tre andre henholdsvis kritisk, hardt og moderat skadd. Ulykken skjedde på riksvei 3 i Storelvdal i går ettermiddag. Bilen de satt i fikk sleng på glatt føre, og kolliderte med motgående vogntog.

Navnet til studenten som omkom er Marie Myrset Skinnemoen. Hun gikk første året på bachelor i økonomi og administrasjon på NTNU Handelshøyskolen.

Å miste en student er noe av de verste vi kan oppleve. Det berører oss alle, både ansatte, studenter og hele NTNU. Våre tanker går til de aller nærmeste som har mistet et familiemedlem.

Vi har varslet studentene og studenttillitsvalgte, og formidlet kontaktinfo til studentprest og rådgiver i Studentsamskipnaden. Arve har varslet ansatte på NTNU Handelshøyskolen. Vi vil i samarbeid med begravelsesbyrå opprette en digital kondolanseprotokoll, og vil komme tilbake til en minneseremoni etter nyttår.

Vi lyser fred over Maries minne. 

Monica

Topp