Dekan ved NTNUs Fakultet for økonomi

ØK-nytt uke 44

av 30. oktober 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei og god fredag! Først en skikkelig gladnyhet: I NTNU-styrets møte i går ble følgende vedtatt:

Det nye masterprogrammet i industriell innovasjon og digital sikkerhet starter opp høsten 2021!!

Studieprogrammet ligger til Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse på Gjøvik og er et samarbeid med Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi. Professor Halvor Holtskog er studieprogramleder. 

Masterprogrammet skal bidra til å gjøre norsk privat næringsliv og offentlig sektor grønnere, smartere, mer nyskapende og produktivt. Sentrale temaer i studiet vil være: industriell innovasjon i en norsk kontekst, informasjonssikkerhet, digitalisering og digitale forretningsmodeller, digital økonomi, sirkulær økonomi og bærekraftig utvikling, ledelse, Lean, Industri 4.0/5.0, og oppskalering av innovasjoner. Oppsummert i tre bærebjelker:

  • industriell Innovasjon
  • bærekraft og 
  • digitalisering

Disse temaene er relevante i utdannelsen av fremtidens kunnskapsmedarbeidere som skal sikre norsk konkurransedyktig næringsliv i en globalisert verden. Ved å kombinere IE sin visjon om å muliggjøre en smart, trygg og bærekraftig framtid med ØK sin visjon om sterke koblinger vil masterprogrammet utdanne kandidater som forstår kompleksiteten i innovasjon hos globalt konkurranseutsatt næringsliv med et stadig sterkere behov for datasikkerhet. 

Videre følger det av den nye industrielle innovasjonen—industri 4.0/5.0—at digitalisering av forretningsmodeller øker, og dette vil befeste behovet for økt forståelse av informasjonssikkerhet spesielt. Et annet viktig aspekt er samfunnets krav om bærekraftig produksjon og utvikling hos næringsliv og offentlig sektor, som gjenspeiles i studieprogrammet gjennom grunnprinsipper i utdanningen; sikre anstendig arbeid, økonomisk vekst, innovasjon og infrastruktur, etisk forsvarlig kunnskapsutvikling, løse klimautfordringer, offentlig styring og arbeidsmiljø. Dette forsterkes gjennom ulike tilnærminger til disse grunnprinsippene i de forskjellige emnene av ulike fagmiljøer tilhørende ulike fagtradisjoner.

Vi har dessuten fått nyss om at vårt program (som var et av mange nye i saken til styret) fikk ekstra rosende omtale for god arbeidslivsrelevans. Det er særlig gledelig! Gratulerer så mye til hele fagseksjonen på Gjøvik, og særlig Halvor som har ledet dette arbeidet. Vi ser frem til oppstart høsten 2021!

Vi har ansatt en ny prosjektøkononom på fakultetet, han heter Anders Tempelhaug. Han starter fra januar. Med økning i BOA er det viktig å få denne viktige funksjonen på plass!

Sist uke hadde vi som nevnt tre diputaser. To av dem omtalte jeg forrige fredag. Den tredje ble gjennomført fredag for en uke siden, og kandidaten var Steffen Bakker på IØT. Hans avhandling har tittelen: Optimization models for the plugging and abandoning of offshore oil and gas fields”. Komiteen besto av Professor Dag Haugland, University of Bergen, Research Scientist Elin Espeland Halvorsen-Weare, SINTEF Ocean AS og Professor Henrik Andersson fra IØT som administrator. Veileder har vært Asgeir Tomasgard, og biveiledere Stein-Erik Fleten og Chrysanthos Gounaris fra Carnegie Mellon University. Prøveforelesningen hadde tittelen: “Recent trends in exact solution methods for vehicle routing problems”.

Her er Steffen sammen med komiteen sin:

Og med stolt veileder, Asgeir:

Vi på ØK er alltid aktuelle i tiden. Et eksempel på det er en rykende fersk publikasjon om Covid-19, fra Simon Risanger, stipendiat på Bedøk-gruppen på IØT i journalen «Medicine Decision Making: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0272989X20969690

Med det vil jeg ønske alle en riktig god helg!

Monica

Abonner

Hvis du likte dette, se relaterte innlegg og aktiviteter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Topp