Dekan ved NTNUs Fakultet for økonomi

Arkiv for oktober, 2020

ØK-nytt uke 44

av 30. oktober 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei og god fredag! Først en skikkelig gladnyhet: I NTNU-styrets møte i går ble følgende vedtatt:

Det nye masterprogrammet i industriell innovasjon og digital sikkerhet starter opp høsten 2021!!

Studieprogrammet ligger til Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse på Gjøvik og er et samarbeid med Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi. Professor Halvor Holtskog er studieprogramleder. 

Masterprogrammet skal bidra til å gjøre norsk privat næringsliv og offentlig sektor grønnere, smartere, mer nyskapende og produktivt. Sentrale temaer i studiet vil være: industriell innovasjon i en norsk kontekst, informasjonssikkerhet, digitalisering og digitale forretningsmodeller, digital økonomi, sirkulær økonomi og bærekraftig utvikling, ledelse, Lean, Industri 4.0/5.0, og oppskalering av innovasjoner. Oppsummert i tre bærebjelker:

  • industriell Innovasjon
  • bærekraft og 
  • digitalisering

Disse temaene er relevante i utdannelsen av fremtidens kunnskapsmedarbeidere som skal sikre norsk konkurransedyktig næringsliv i en globalisert verden. Ved å kombinere IE sin visjon om å muliggjøre en smart, trygg og bærekraftig framtid med ØK sin visjon om sterke koblinger vil masterprogrammet utdanne kandidater som forstår kompleksiteten i innovasjon hos globalt konkurranseutsatt næringsliv med et stadig sterkere behov for datasikkerhet. 

Videre følger det av den nye industrielle innovasjonen—industri 4.0/5.0—at digitalisering av forretningsmodeller øker, og dette vil befeste behovet for økt forståelse av informasjonssikkerhet spesielt. Et annet viktig aspekt er samfunnets krav om bærekraftig produksjon og utvikling hos næringsliv og offentlig sektor, som gjenspeiles i studieprogrammet gjennom grunnprinsipper i utdanningen; sikre anstendig arbeid, økonomisk vekst, innovasjon og infrastruktur, etisk forsvarlig kunnskapsutvikling, løse klimautfordringer, offentlig styring og arbeidsmiljø. Dette forsterkes gjennom ulike tilnærminger til disse grunnprinsippene i de forskjellige emnene av ulike fagmiljøer tilhørende ulike fagtradisjoner.

Vi har dessuten fått nyss om at vårt program (som var et av mange nye i saken til styret) fikk ekstra rosende omtale for god arbeidslivsrelevans. Det er særlig gledelig! Gratulerer så mye til hele fagseksjonen på Gjøvik, og særlig Halvor som har ledet dette arbeidet. Vi ser frem til oppstart høsten 2021!

Vi har ansatt en ny prosjektøkononom på fakultetet, han heter Anders Tempelhaug. Han starter fra januar. Med økning i BOA er det viktig å få denne viktige funksjonen på plass!

Sist uke hadde vi som nevnt tre diputaser. To av dem omtalte jeg forrige fredag. Den tredje ble gjennomført fredag for en uke siden, og kandidaten var Steffen Bakker på IØT. Hans avhandling har tittelen: Optimization models for the plugging and abandoning of offshore oil and gas fields”. Komiteen besto av Professor Dag Haugland, University of Bergen, Research Scientist Elin Espeland Halvorsen-Weare, SINTEF Ocean AS og Professor Henrik Andersson fra IØT som administrator. Veileder har vært Asgeir Tomasgard, og biveiledere Stein-Erik Fleten og Chrysanthos Gounaris fra Carnegie Mellon University. Prøveforelesningen hadde tittelen: “Recent trends in exact solution methods for vehicle routing problems”.

Her er Steffen sammen med komiteen sin:

Og med stolt veileder, Asgeir:

Vi på ØK er alltid aktuelle i tiden. Et eksempel på det er en rykende fersk publikasjon om Covid-19, fra Simon Risanger, stipendiat på Bedøk-gruppen på IØT i journalen «Medicine Decision Making: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0272989X20969690

Med det vil jeg ønske alle en riktig god helg!

Monica

ØK-nytt uke 43

av 23. oktober 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei og god fredag! Denne uken har vi fortsatt rundturen om internasjonal akkreditering, og vi har møtt flere av faggruppene på HHS. Vi fortsetter neste uke! Jeg deltok mandag i en digital «Site-Visit» på Engage, en midtveisevaluering i regi av DIKU, som vi avgjøre om vi forlenget senteret i periode 2. Takk til Øystein Widding, Jørgen Flint og alle andre gode hjelpere på Engage, dette ble virkelig en bra gjennomføring. Vi krysser fingrene for at dette går veien!

Tirsdag deltok Asgeir Tomasgard og jeg i en digital konferanse, som er istedet for den årlige NTNU/SINTEF-reisen til Brussel. Jeg og Eli Aamot fra SINTEF Industri ledet en «break out session» om sirkulær økonomi, og Asgeir bidro som ekspertkommentator. Det var mye teknisk kluss og tull, men vi var strålende fornøyd med innholdet!

Studenter som tar Endringsledelse som fordypning på Indøk og har Kværner Stord som casebedrift har denne høsten fått en enestående mulighet. Bedriften har, innenfor rammen av korona-restriksjoner, klart å designe et godt program for masterstudentene. I to dager har med Kværner som case i sin masteroppgave fått omvisning, presentasjoner samt individuelle møter med nøkkelinformanter ved Kværner. Et opplegg som gjør at resten av datainnsamlingen til våren kan skje elektronisk. På denne måten kunne Kværner ha god kontroll på hvem som besøker verftet og ta seg god tid til å planlegge gjennomføringen, og studentene våre får et godt empirisk grunnlag for videre empirisk datainnsamling over web til våren. Kanskje en idé for flere? Takk til Hanne Finnestrand og Marte Holmemo for info og bilde! Her har vi studentene in action på Stord:

Uken har ellers stått i disputasenes tegn. Ikke mindre enn tre disputaser gjennomført. Først ute var Hakim Lyngstadås på Handelshøyskolen. Avhandlingen hans har tittelen “Working capital management and financial performance: Toward a classificatory framework for different forms of fit in empirical WCM research”. Komiteen besto av følgende fagpersoner: Professor Dr Utz Schäffer, WHU Otto Beisheim School of Management fra Tyskland, Professor Mette Helene Bjørndal, NHH og Professor Inger Johanne Pettersen, NTNU, sistnevnte som administrator. Hovedveileder har vært Terje Berg, biveiledere Tobias Svanström fra BI og Umeå samt Tor Georg Jakobsen. Her er kandidaten sammen med en svært fornøyd veileder Terje Berg:

Disputasen ble ledet av instituttleder Arve Pettersen, og komiteen var digitalt tilstede på Zoom i bakgrunnen:

Fortsettelsen fulgte to dager etter på onsdag. Da var det Lillian Waagø fra IØT som sto for tur, med avhandlingen «Resource Acquisition in New Technology-Based Firms: An International Comparative Study of New Biotechnology Firms». Den faglige komiteen besto av Professor Emeritus Tage Koed Madsen, University of Southern Denmark, førsteamanuensis Jorunn Grande, Nord University, og Øystein Moen fra IØT. Veileder har vært Arild Aspelund fra IØT. Jeg fikk gleden av å lede denne disputasen selv, og temaet var virkelig relevant og interessant, jeg lærte mye! Her er komite etter dyst:

Kandidat og veileder etterpå:

Arild Aspelund og Lillian Waagø.

Gratulerer så mye til Hakim og Lillian! Vi har en disputas i dag også, i skrivende stund. Dette er Steffen Bakker på IØT. Den får jeg komme tilbake til neste uke, når seansen er avsluttet og bilder mottatt!

Tilslutt en gladmelding fra Ålesund. Mark Pasquine på IIF fikk prisen «Studentenes studiekvalitetspris» som den beste underviseren ved NTNU i Ålesund! Mark uttalte følgende ved overrekkelsen: «Dette er en stor ære, og vi har et godt team på instituttet som støtter hverandre og gjør det lettere å prøve ut nye undervisningsmetoder. Takk også til endringsvillige studenter som gjør det til en glede å være underviser!» Her er prismottakeren umiddelbart etter utnevnelsen:

Og med disse kloke ord gjenstår det bare for meg å ønske dere alle god helg!

Monica

ØK-nytt uke 42

av 16. oktober 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle, og god fredag! Jeg starter med en nyhet litt tilbake i tid. For to uker siden hadde vi en disputas av Kristian Thun på IØT. Nå har jeg fått bildene fra disputasen og kan omtale dette ordentlig! Tittelen på avhandlingen hans er: «Optimization of routing and scheduling problems in liner shipping». Dette representerer et av våre virkelig sterke fagfelt på faggruppe Bedøk på IØT. Komiteen som ble oppnevnt besto av Associate Professor Line Blander Reinhardt fra Roskilde University, Professor Arild Hoff, Molde University College og Associate Professor Peter Schütz, NTNU, sistnevnte har administrert komiteens arbeid. Kristian har vært veiledet av Henrik Andersson ved IØT, med to medveiledere: Marielle Christiansen og Magnus Stålhane. Prøveforelesningen hadde følgende tittel: «Matheuristics in Vehicle Routing: Status and Challenges». Her ser vi kandidaten med komite etter dagens dyst:

Og her er han også avbildet sammen med sine veiledere, som er åpenbart stolte over prestasjonen. Gratulerer så mye til Marielle, Kristian, Henrik og Magnus!

Neste uke har vi ikke mindre enn tre disputaser: Mandag er det Hakim Lyngstadås ved NTNU Handelshøyskolen, onsdag Lillian Waagø ved IØT og fredag Steffen J. Bakker ved IØT. Dette blir veldig bra!

Denne uken arrangerte vi også en konferanse: NTNU Business School Conference, som har gått av stabelen på Britannia Hotell onsdag og torsdag. Inger Johanne Pettersen arrangerte den første workshopen i 2006, og årets konferanse er den ellevte i rekken. Det har vært to dager proppfulle med presentasjoner av forskningsbidrag i to strømmer, finans og økonomistyring pluss. Det har i mange år vært viktig å ha et internasjonalt fokus på denne konferansen med en rekke tilreisende gjester. Dette var naturlig nok ikke mulig i år, men dette løste seg veldig fint digitalt. Professor Ruediger Kiesel holdt keynote speech innen finans fra Tyskland, Professor Irvine Lapsley holdt sin keynote speech fra Skottland og professorene Peter Skærbæk og Kjell Tryggestad fra CBS holdt felles presentasjon fra henholdsvis København og Rena. Det fungerte utmerket. I tillegg var professorene Gianluca Marcato fra Henley Business School, John Burns fra University of Exeter og Johnny Lind fra Stockholm School of Economics digitale diskusjonspartnere. Disse i tillegg til diskusjonspartnere som var fysisk til stede.  Det har vært presentasjoner fra forskere og stipendiater fra NTNU Handelshøyskolen, IØT, ISØ og NTNU Ålesund, altså fra alle våre institutter! Mange bidrag var av høy kvalitet, og vi er helt sikre på at mye av det som ble presentert vil finne sin vei til gode journaler.

Inger Johanne har presentert paper på alle workshopene/konferansene siden hun først arrangerte workshopen i 2006. I år var intet unntak.
Florentina Paraschiv har organisert finansstrømmen til høyeste karakter. Hun sørget også for en hyggelig start på torsdagen ved flygelet! Multitalent der, altså!
Ranik Raaen Wahlstrøm på scenen i Britannia Hall med sitt paper. God plass og fokus på sosial distansering!

Tusen takk til Per Ståle for å være utegående reporter og sende meg tekst og bilder! Jeg oppfordrer alle andre til å gjøre det samme når det skjer noe på fakultetet! Og det gjør det jo hele tiden :-).

Ellers hadde vi et veldig konstruktivt strategimøte med instituttledere, nestledere og kontorsjefer onsdag, og fakultetsstyremøte i går. Alt vel på alle fronter.

Da håper jeg alle får en fin helg!

Monica

ØK-nytt uke 41

av 9. oktober 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei og god fredag! Litt smått og stort fra ØK denne uken også:

Førsteamanunesis 2 på IØT, Daryll Powel, har mottatt den presisjefylte prisen «Shingo Publication Award», som er en pris innenfor Lean-verdenen. Prisens formål beskrives slik: «This award recognizes and promotes writing that has had a significant impact and advances the body of knowledge regarding operational excellence. The Shingo Institute is most interested in recognizing thought leadership.» Daryll har mottatt prisen for sin bok som han er medforfatter på: «The Lean Sinsei», som også er utgitt på norsk: https://losnorge.no/973-2/. Gratulerer så mye! Daryll har sin hovedstilling på SINTEF Manufacturing på Raufoss.

Denne uken fikk vi en gladmelding: Tilslag på en DIKU-søknad ved entreprenørskapsmiljøet på IØT! DIKU deler ut midler til prosjekter for økt kvalitet i utdanning. Prosjektene skal utvikle og forske på effektene av nye lærings- og vurderingsformer. Prosjektene må også vise til at de har et omfang og ambisjonsnivå som skal heve hele studieprogrammer eller større emnegrupper. Det var hard konkurranse i år, og det var 17 prosjekter ved 7 ulike universitet som fikk støtte, to ved NTNU. Prosjektet vårt heter SUPER: Studentaktiv læring gjennom umedgjørlige problem. Prosjektleder er Dag Håkon Haneberg ved IØT, og det er et samarbeid mellom oss, IE- og AD-fakultetet. Det er Engage ved IØT, Institutt for design (AD) og ElSys (IE) som har skrevet en felles søknad om en mer tverrfaglig tilnærming til studentaktiv læring om såkalte «Wicked-problems,» hvor huben i Oppredningen blir en sentral læringsarena. Dette blir spennende å følge videre!

Ellers kan jeg nevne at smittesituasjonen ved NTNU er under kontroll, men urovekkende. Det er et problem at for få studenter bruker registeringssystemet i forelesninger. Konsekvensene av det er at mange flere må i karantene, fordi kommunen ikke har kontroll på hvem den smittede har vært i kontakt med. Da blir hele klasser og hele kull sendt hjem, fremfor at det kunne vært et mindre antall man vet satt i nærheten av den smittede. Fortsett derfor å oppfordre studentene til å registere seg i QR-systemet!

Mandag hadde vi besøk av den Danske bank på Gløshaugen, jeg møtte dem først, deretter var de innom flere av fagområdene på IØT, på AI-lab på IE og i oppredningen. nyttig og interessant, vi håper på mer samarbeid.

Tirsdag og onsdag var jeg på Gjøvik, på «D5»-møte, de fem dekanene som har virksomhet der. Jeg rakk også å forelese for førsteklassestudentene på BØA om den norske modellen. Hadde samme forelesning på HHS uka før, og kommer til Ålesund i starten av november. Ingen studenter slipper unna 🙂

I aksjon i auditorium Eureka

Neste uke starter vi runden vår hos faggrupper ved instituttene for å snakke om akkreditering. Det blir interessant å høre hva dere tenker om dette.Vi har også seminar med instituttledere og flere, og fakultetsstyremøte torsdag.

Da håper jeg alle får en fin helg!

Monica

ØK-nytt uke 40

av 2. oktober 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Denne uken har vi gjennomført to disputaser, en på HHS, og en på IØT! Onsdag var det Ole Jakob Sønstebø som disputerte. Han har levert en avhandling med tittelen: «Four essays on real estate auctions». Professor på HHS og prodekan Jon Olaf Olaussen har vært hovedveileder, og førsteamanuensis Are Oust har vært biveileder. Evalueringskomiteen var sammensatt slik:

• Professor Dirk Brounen, Tilburg University
• Assistant Professor Cloé Garnache, University of Oslo
• Professor Frode Kjærland, NTNU

Prøveforelesningen hadde tittelen: «Auction Theory and Implications»

Her er komiteen og kandidat etter dyst:

Vi ser et kommisjonsmedlem deltar på Zoom, resten er fysisk tilstede! Instituttleder Arve opptrådte for anledningen i kappe.

Og her ser vi en sannsynligvis lettet kandidat sammen med sine veiledere:

I skrivende stund er Kristian Thun ved IØT i gang med, eventuelt akkurat ferdig med sin disputas. Men dette må jeg komme tilbake til i neste utgave av ØK-nytt.

Denne uken foreleste jeg litt igjen! Det var første klasse BØA-studenter på Handelshøyskolen, som fikk to timers gjennomgang av «Den norske modellen», som en del av faget Organisasjon og ledelse. Neste uke kommer jeg til Gjøvik og holder samme forelesning i samme emne der, og i Ålesund i november.

For en uke siden fortalte jeg at vi jobber på spreng med å få på plass to nye i fakultetsadministrasjonen. Den ene er erstatning for Nina Huse, som sluttet for et par uker siden. Vi har derfor sterkt behov for en ny person til å holde orden på alt som skjer. Jeg kan med glede melde at ny medarbeider i denne rollen er på plass mandag, da Anja Vogt starter hos oss! Hun har erfaring fra tilsvarende jobb i Siemens, og vi tror helt sikkert hun blir rett kvinne på rett plass. Vi gleder oss!

På Gjøvik har de jobbet med kvalitetsseminar i dag. Ferske rapporter fra Anne Grete tyder på at ansatte og studenter har fått mye ut av dagen, som ordskyen til viserektor Jørn Wroldsen viser her:

Da får alle ha riktig god helg, og god høstferie til dere som driver med sånt!

Monica

Topp