Dekan ved NTNUs Fakultet for økonomi

Arkiv for juli, 2020

ØK-nytt uke 28 – ekstranummer!

av 7. juli 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Endringer i ledergruppen/dekanatet

Hei alle ferierende (og de få arbeidende) ØK-ere!

Jeg har denne uken valgt å gjøre en liten rokade i ledergruppen min, som vi også kaller dekanatet, med virkning fra 1. august. Begrunnelsen for dette er et sterkt behov for å konsolidere fagressursene våre i Ålesund. Institutt for internasjonal forretningsdrift (IIF) står midt oppe i en sterk omstillingsprosess i retning av å bli et forskningsinstitutt, et arbeid som allerede er svært godt i gang. Antall PhD-stillinger har økt kraftig ved IIF, BOA-porteføljen har også økt kraftig de siste årene, med nye prosjekter finansiert av Forskningsrådet, EU-prosjekter og nå rett før sommeren deltagelse i en SFI, som er virkelig et stort løft. Instituttet står også – i likhet med alle fagmiljøene våre – foran en omfattende kvalitetsprosess når vi skal i gang med internasjonal akkreditering.

Summen av alle oppgavene gjør at jeg, i samråd med instituttleder på IIF Hans Solli-Sæther, ikke vurderer det som forsvarlig å fortsette å bruke så store deler av de knappe professorressursene våre ved IIF til administrativt arbeid. Etter at Øyvind Helgesen og Jon Ivar Håvold gikk av med pensjon nylig har vi fire professorer, og tre av dem har tunge administrative oppgaver: Hans som instituttleder, Per Bjarte Solibakke som prodekan og Øivind Strand som nestleder.

Derfor gjør vi følgende endringer med virkning fra 1. august: Ann-Charlott Pedersen overtar ansvar for hele utdanningsområdet som prodekan for utdanning, Jon Olaf Olaussen tar over ansvaret for hele forskningsområdet som prodekan for forskning, og Per Bjarte Solibakke går tilbake som professor ved IIF på fulltid. Vi har en myk overgang der Per Bjarte deltar i ledermøtene ut august, for å sikre erfaringsoverføring. Han vil fortsette å representere fakultetet i UHR-ØA, så får vi sikre god kommunikasjon om dette fremover.

Jeg vil benytte anledningen til å takke Per Bjarte for stor og viktig innsats gjennom de 3,5 årene som har gått, i å bidra til å bygge opp fakultetet og for godt samarbeid i ledergruppen. Jeg vet at han vil fortsette å bidra til vår videre faglige utvikling fremover gjennom sitt virke som professor ved IIF.

Og så får dere alle fortsette å ha en riktig god sommer!

Monica

Topp