Dekan ved NTNUs Fakultet for økonomi

ØK-nytt uke 20/21

av 22. mai 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei, og god langhelg med endelig et snev av vår og sommer! Jeg starter med et intervjue som ble gjort med Alf Steinar Sætre på IØT sist uke i Dagens Perspektiv:

Mens visjon og misjon ofte er ren ønsketenkning, er strategiarbeid mer praktisk enn som så, mener Alf Steinar Sætre, professor i innovasjon og strategi ved NTNU i Trondheim.

– Innovasjon er viktigere enn noen gang

Ved stor usikkerhet er det viktig å kjøre eksperimenter i liten skala, mener NTNU-professor Alf Steinar Sætre.

Han har ansvaret for et program i innovasjon og strategi som kjøres i samarbeid med ledende internasjonale innovasjons- og strategiforskere. Flere av de største selskapene i Norge deltar.  

– Hva tenker du, bør norske selskaper kaste strategidokumentene de har liggende og begynne på nytt?

– Det kommer an på hva du har liggende, men ut fra hva jeg ser av dokumenter som ligger under «strategi» på norske bedrifters websider, så bør de fleste kaste det meste. Mye av det som ligger under merkelappen strategi har lite med strategi å gjøre. Ifølge NTNU-professoren går det mye i misjon og visjon og vyer. Sætre etterlyser en mer praktisk tilnærming. –  Visjon og misjon er ofte ren ønsketekning og handler mest om hvordan bedriften ønsker å fremstå, sier Sætre, som mener at strategiarbeid er mer praktisk enn som så.

Han beskriver et mål som noe usikkert som du kan skimte i tåka et svar på spørsmålet hvor skal vi? Mens strategi, ifølge Sætre, alltid være svar på spørsmålet: hvordan kommer vi dit? Og det handler om ressursallokering. Visjon og misjon er ofte ren ønsketekning og handler mest om hvordan bedriften ønsker å fremstå. Det er over 25 år siden den canadiske professoren Henry Mintzberg kom med sin kritikk om at strategisk planlegging ikke er strategisk tenkning. Han advarte mot en overdreven tro på bruken av analytiske metoder for å løse praktiske problemer, og var opptatt av fleksibilitet og at strategi var en pågående læreprosess. Koronakrisen har ifølge ekspertene Dagens Perspektiv har snakket med forsterket denne trenden.

– Er det noe poeng for ledere å legge strategier nå når usikkerheten er så stor?

– Hvis de tenker strategi som en langsiktig plan og et dokument man produserer annethvert år, vil de slite. Men svaret er ja hvis de holder tritt med strategifaget, og tenker at strategi er en kontinuerlig og fleksibel prosess. Strategi er viktigere enn noen gang. Det som er trist, er at mange bedrifter holder fast det ved Status Quo – lenge etter at status har mistet sin quo, sier Sætre.

Midlertidige fortrinn og en innovasjonsportefølje vil over tid gi konkurransekraft. Eksempelvis er langsiktige strategier i håp om å oppnå varige konkurransefortrinn sjelden veien å gå, ifølge professoren

– Michael Porters populære tankegods fra åttitallet gikk ut på å analysere seg frem til varige konkurransefortrinn, eksempelvis kostnadslederskap, men de siste ti-femten årene har det vært viktigere å skaffe seg midlertidige fortrinn og en innovasjonsportefølje. Tilsammen vil dette over tid gi konkurransekraft

At en bedrifts konkurransefortrinn kan ha kort levetid, vises ikke minst på den korte levetiden til mange produkter og tjenester, mener han. Teknologisk utvikling og folks ønske om å prøve «noe nytt» gjør at det stadig kommer nye versjoner av produkter og tjenester.

Ved stor usikkerhet er det viktig å kjøre eksperimenter i liten skala. Strategifaget inneholder mye forskjellig tankegods, men hva er mest nyttig i usikre tider? Alf Steinar Sætres råd er å hente inspirasjon hos to strategiprofessorer: Clayton Christensen, tidligere professor ved Harvard Business School, og Rita McGrath fra Columbia Business School. Begge knytter strategi tett sammen med innovasjon og fornyelse.

Du kan lese hele intervjuet her: https://www.dagensperspektiv.no/ledelse/2020/innovasjon-er-viktigere-enn-noen-gang

Ellers har den siste uken handlet om å forberede tilbakekomst på campus for de som ønsker det. Alle skal ha fått en epost om smittevernkurs, som det tar 10 min å gjennomføre. Noe er ganske opplagte ting, men jeg fikk en aha-opplevelse når det gjelder bruk av engangshansker! Alle kommer til å få beskjeder fra sine nærmeste ledere mandag. Det er viktig å presisere at alle som er i risikogruppe og alle som av andre grunner ønsker fortsatt hjemmekontor kan fortsette med det. Ingen «tvinges» tilbake.

Neste uke på tirsdag skal vi gjennomføre fakultetets første digitale disputas! Den kjøres på Zoom, så dette kan mange få med seg. Her er annonseringen av disputasen: https://innsida.ntnu.no/start#/feed/27460711-6919-391b-9212-ae29431288f2/be004d57-0c60-3df5-92ee-f90bf8b93e86

Da håper jeg alle får en fin helg!

Monica

Abonner

Hvis du likte dette, se relaterte innlegg og aktiviteter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Topp