Dekan ved NTNUs Fakultet for økonomi

ØK-nytt uke 3

av 18. januar 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei, og god lørdag! Her kommer en oppsummering av noe av det som skjedde sist uke:

Sist fredag, for en drøy uke siden, hadde vi en disputas på fakultetet, med Rikke Stoud Platou fra IØT. Arild Aspelund har vært hovedveileder. I avhandlingen sin utforsker hun temaer knyttet til å redusere og håndtere usikkerhet i en situasjon med store endringer. Særlig fokuserer hun på etablerte virksomheter i den norske kraftnæringen, ettersom de opplever behov for raskere fornyelse, mer innovasjon og ny forretningsutvikling. Det er mye litteratur om dette, men begrenset forskning på slike utfordringer i den norske kraftnæringen. Gjennom å anvende fire teoretiske felt; corporate foresight, strategic decision-making, strategic resilience og ambidexterity, søker hun svar på fire forskningsproblem: (1) Hvordan kan et selskap få tilgang til verdifull informasjon for fremtidig strategi når omgivelsene er tvetydige og usikre? (2) På hvilke informasjonskilder baserer ledere sine strategiske beslutninger? (3) Hvordan kan selskaper sikre kontinuerlig strategisk fornyelse? (4) Hvorfor feiler forsøk på å skape ambidextrous organisasjoner?

Avhandlingen består av fire uavhengige, men komplementære artikler. Den første artikkelen er en litteraturstudie på corporate foresight. Funnene indikerer at corporate foresight dekker et bredt forskningsfelt fra sporing av vage signaler til organisatoriske ressurser. Den andre artikkelen er en empirisk studie av hvordan toppledere begrunner strategiske beslutninger tatt for å møte endringer i omgivelsene. Funnene viser at styrer og eiere har stor påvirkning på strategiske beslutninger under slike forhold. Den tredje artikkelen er en konseptuell studie som analyserer konseptet strategic resilience. Her foreslås en prosessmodell for hvordan selskaper kan oppnå resilience. Den fjerde artikkelen er en empirisk studie av en mislykket innsats for å oppnå ambidexterity. Funnene indikerer at forsøk på å fornye gjennom ambidexterity kan bli satt tilbake av paradoksale spenninger som kan utvikle seg til gjensidig utelukkende motsetninger som igjen kan skade ambidexterity. Turbulens, kompleksitet og usikkerhet utfordrer etablerte virksomheter og deres ledere. Ved å se fremover og bevisst vie oppmerksomhet til bruken av informasjon for strategisk beslutningstagning, så vel som til strukturelle og kulturelle organisatoriske egenskaper, kan virksomheter i den norske kraftnæringen bedre ruste seg for strategisk fornyelse. Her er Rikke etter disputasen, sammen med komite og veiledere:

Sist uke hadde jeg et møte med ulike personer innen finanssektoren, som er opptatt av å bidra til å øke kvinneandelen innen finans, også jenteandelen blant studenter i finans. De kan bidra med kvinnelige gjesteforelesere, case og annet for alle våre institutter. I Ålesund er nettverket deres sterkest i Sparebank Møre, som vi allerede har kontakt med. Ved alle tre institutter i Trondheim er dette relevant, og jeg har luftet det med Snorre Lindset på ISØ, Stein-Erik Fleten på IØT og Terje Berg på HHS som tar dette videre til relevante fag og forelesere. Det er særlig viktig i lavere fag, FØR man har valgt retning, men også lenger opp i studiet. Vi kan håpe dette er starten på en godt samarbeid med eksterne gode krefter.

Ellers har uken vært preget av den årlige ledersamlingen på Oppdal, med 180 deltagere. Rektor Anne Borg holdt sin «tiltredelsestale», det hun sa at hun vil fokusere særlig på bærekraft og kvalitetskultur. Les mer her: https://www.universitetsavisa.no/campus/2020/01/15/Ja-rektorkappen-er-nok-i-st%C3%B8rste-laget-20832044.ece

I kommende uke får vi en ny medarbeider. Han heter Hans-Petter Grav, blit seniorkonsulent i administrasjonen ved IØT, starter 20. januar. Han skal jobbe med studiesaker og ulike administrative saker. Velkommen så mye til oss!

Neste uke skal jeg delta på konferansen Industri Futurum og noen andre møter i Oslo. Fredag skal jeg lede en ny disputas, vi starter sterkt i 2020 på den fronten!

Ha en fortsatt fin helg!

Monica

Abonner

Hvis du likte dette, se relaterte innlegg og aktiviteter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Topp