Dekan ved NTNUs Fakultet for økonomi

Arkiv for januar, 2020

ØK-nytt uke 5

av 31. januar 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei, og god fredag i Gjøvik, Ålesund, Trondheim eller hvor du ellers måtte befinne deg!

Denne uken var jeg på Gjøvik en tur. Tok tog/buss sørover på bærekraftig vis, og startet med et grytidlig møte med Ottar og representanter fra den nyfusjonerte Innlandet fylkeskommune til frokost. Vi gikk gjennom samarbeidet med fagseksjonen og fylkeskommunen, der de hjelper oss med midler til å få opp kapasitet til å bygge et masterprogram. Dette blir bra! Deretter dro vi videre til Toten Hotell Silongen, for å delta på Innlandets industrikonferanse. Gode innlegg fra fylkesordfører, mange bedriftscase, vi fikk høre siste nytt om utviklingen av Katapult på Raufoss, og mange gode samtaler underveis. Fagseksjonen var godt representert. Og jeg fikk æren av å holde et innlegg om samspill og samarbeid mellom industri og akademia, takk til Anne Grete som fotograf:

Vi får to nye medarbeider på IØT fra neste uke, Heidi Rapp Nilsen tiltrer 1. februar 2020 i fast stilling som førsteamanuensis ved Eksperter i team. I tillegg starter Mia Katrine Nilsen som ny kommunikasjonskoordinator for NETI på samme dato. Ansettelsesprosessen var tilbake i mars 2019 – Mia har vært hjemme i permisjon med barn, men er nå klar til dyst. Velkommen så mye til oss begge to!

Resultatene fra studiebarometeret ble offentliggjort denne uken. NTNU ender opp totalt med vurdering på 4,1, som er greit som snitt på en skala fra 1 til 5. Vi er omtrent på landssnittet. Men noen skiller seg alltid ut, og igjen er vårt toårige masterprogram i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) i særklasse, med snitt på 4,8. Dette er helt i topp på landsbasis. En av forklaringene som beskrives i en artikkel i Adresseavisen er en åpen og uformell tone mellom studenter og ansatte, det er en liten gruppe studenter som får tett og god oppfølging. «Hos oss er lærernes dører alltid åpne, og vi betraktes mer som medarbeidere enn studenter», sier en av dem til avisen. Gratulerer så mye til faggruppa på HMS, dere gjør en kjempeflott jobb! Artikkelen har ikke vært i papiravisa ennå, og ligger bak betalingsmur, men er uansett å finne her: https://www.adressa.no/pluss/nyheter/2020/01/29/Her-er-Trondheims-mest-fornøyde-studenter-20946093.ece?rs3740181580451643579&t=1

Det er sendt ut en spørreundersøkelse om ordningen for merittert underviser. Jeg oppfordrer alle til å svare på denne, det er viktig når slike ordninger skal evalueres at man har et godt grunnlag av vurderinger. Du kan lese mer om ordningen her: https://www.ntnu.no/toppundervisning/pedagogisk-meritteringssystem

I dag har jeg vært med på en høytidelig åpning: Entreprenørskolen har flyttet til nye lokaler i Oppredningen sentralt på Gløs! Det er virkelig utrolig flotte rom, ikke minst den nye Solan-stua for linjeforeningen. Alle foreningene START, Spark og Fram flytter inn i samme bygg, prorektor for nyskaping legger til rette for eksterne virksomheter, så dette blir fantastisk! Det blir en pilot for hvordan bygge opp denne type virksomhet, som vi kan lære av når Innovasjonssenteret blir bygget på et senere tidspunkt. Takk til alle som har bidratt med uvurderlig innsats! Her tok prorektor Toril en innovasjons-selfie av oss under Marielles tale i Solan-trappa i bakgrunnen:

Og her er hele gjengen med studenter og fagstab:

Med det vil jeg ønske dere alle en god helg!

Monica

ØK-nytt uke 4

av 24. januar 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei, og god helg igjen! Det har vært en hektisk uke for min del, jeg dro til Oslo tirsdag og deltok i Næringsministerens topplederforum for digitalisering i industrien, hvor jeg er vikar for både forhenværende og nåværende rektor ved NTNU. Det viste seg i etterkant at dette ble det siste møtet med Torbjørn Røe Isachsen som næringsminister! Deretter fortsatte jeg på konferansen Industri Futurum samme sted onsdag og torsdag, som arrangeres av NHO-forbundet Norsk Industri. Da fikk jeg høre Røe Isachsens sannsynligvis siste tale som næringsminister. Jeg holdt også et innlegg sammen med dekankollega Olav Bolland, om vår felles nye EVU-master «Teknologiledelse og digital omstilling», som er klar fra høsten 2020. Spennende dager, mye hyggelige folk og bra faglig påfyll.

I dag har jeg ledet en disputas, for Dag Håkon Haneberg som disputerte med avhandlingen «Student Entrepreneurs’ learning from action and interaction». Dag Håkon er den andre av uteksaminerte PhD-kandidater fra senteret Engage på IØT, og det handler om læring mellom og på tvers av ulike aktører som driver med entreprenørskap. En meget interessant debatt med komiteen, gode spørsmål og ikke minst gode svar! Her er en fornøyd kandidat med komite og veiledere etterpå:

dav

Årsrapporteringen vår er i ferd med å avsluttes, og det viser seg at utviklingen vår i BOA-aktivitet er enda bedre enn jeg tidligere har meldt. Vi økte fra 37 millioner i 2017 til 47 millioner i 2018, og tallet for 2019 er på over 68 millioner! Det er Forskningsrådet, EU og andre bidrag, og alt øker. De største enkeltprosjektene fra NFR i 2019 var Lean Management og SFI Manufacturing som jeg selv ledet/deltok i før jeg ble dekan. Jonas, Hanne, Marte, Tim, Ann-Charlott, Heidi og flere har bidratt til å øke denne type prosjekter ytterligere, så det er veldig artig å se. EU-prosjekter øker, og alle instituttene bidrar til fremgangen. Dette er vårt viktigte punkt på tiltakslisten fremover, og det er veldig hyggelig at det går så bra! Ut av BOA-prosjektene kommer Phd, artikler og publiseringspoeng i tillegg til bedre økonomi, så dette er vinn-vinn-tiltak.

To av de sentrale avisene i Innlandet, Oppland Arbeiderblad og Gudbrandsdølen Dagningen, har publisert kronikk om våre økonomiutdanninger på Gjøvik, som svar på fremtidens utfordringer. Kjempegodt skrevet av Anne Grete! I spesialiseringene kan studentene velge mellom Industriell og bærekraftig ledelse og Digital økonomi og cybersikkerhet. Ta en titt her:

https://www.oa.no/okonomiutdanningene-ved-ntnu-i-gjovik-moter-fremtidens-utfordringer/o/5-35-1029063

https://www.gd.no/ntnu-gjovik-utdanning-i-barekraftstankegang/o/5-18-1055204

Ellers har vel de fleste fått med seg at vi nå har en ny sammensetning av regjeringen. Jeg har allerede nevnt at Røe Isachsen ikke lenger er næringsminister, men arbeids- og sosialminister. Hun som tar over etter ham er Iselin Nybø, som dermed ikke lenger er «vår» statsråd for forskning og høyere utdanning. Denne posten er overtatt av Henrik Asheim, som var vikar i denne posten i noen måneder i 2017. Jeg tror han blir en bra statsråd for oss. Les mer her: https://www.universitetsavisa.no/politikk/2020/01/24/Asheim-hopper-p%C3%A5-et-tog-i-fart-20909667.ece

Neste uke skal jeg til Gjøvik, eller mer presist til Østre Toten, på Silongen-konferansen om industri og næringsliv der jeg skal holde et foredrag. Der kommer også en statsråd som var digitaliseringminister, men nå er kommunal- og moderniseringsminister; Nikolai Astrup. Det er imidlertid samme departement, så det er ikke sikkert forskjellen er dramatisk!

Riktig god helg!

Monica

ØK-nytt uke 3

av 18. januar 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei, og god lørdag! Her kommer en oppsummering av noe av det som skjedde sist uke:

Sist fredag, for en drøy uke siden, hadde vi en disputas på fakultetet, med Rikke Stoud Platou fra IØT. Arild Aspelund har vært hovedveileder. I avhandlingen sin utforsker hun temaer knyttet til å redusere og håndtere usikkerhet i en situasjon med store endringer. Særlig fokuserer hun på etablerte virksomheter i den norske kraftnæringen, ettersom de opplever behov for raskere fornyelse, mer innovasjon og ny forretningsutvikling. Det er mye litteratur om dette, men begrenset forskning på slike utfordringer i den norske kraftnæringen. Gjennom å anvende fire teoretiske felt; corporate foresight, strategic decision-making, strategic resilience og ambidexterity, søker hun svar på fire forskningsproblem: (1) Hvordan kan et selskap få tilgang til verdifull informasjon for fremtidig strategi når omgivelsene er tvetydige og usikre? (2) På hvilke informasjonskilder baserer ledere sine strategiske beslutninger? (3) Hvordan kan selskaper sikre kontinuerlig strategisk fornyelse? (4) Hvorfor feiler forsøk på å skape ambidextrous organisasjoner?

Avhandlingen består av fire uavhengige, men komplementære artikler. Den første artikkelen er en litteraturstudie på corporate foresight. Funnene indikerer at corporate foresight dekker et bredt forskningsfelt fra sporing av vage signaler til organisatoriske ressurser. Den andre artikkelen er en empirisk studie av hvordan toppledere begrunner strategiske beslutninger tatt for å møte endringer i omgivelsene. Funnene viser at styrer og eiere har stor påvirkning på strategiske beslutninger under slike forhold. Den tredje artikkelen er en konseptuell studie som analyserer konseptet strategic resilience. Her foreslås en prosessmodell for hvordan selskaper kan oppnå resilience. Den fjerde artikkelen er en empirisk studie av en mislykket innsats for å oppnå ambidexterity. Funnene indikerer at forsøk på å fornye gjennom ambidexterity kan bli satt tilbake av paradoksale spenninger som kan utvikle seg til gjensidig utelukkende motsetninger som igjen kan skade ambidexterity. Turbulens, kompleksitet og usikkerhet utfordrer etablerte virksomheter og deres ledere. Ved å se fremover og bevisst vie oppmerksomhet til bruken av informasjon for strategisk beslutningstagning, så vel som til strukturelle og kulturelle organisatoriske egenskaper, kan virksomheter i den norske kraftnæringen bedre ruste seg for strategisk fornyelse. Her er Rikke etter disputasen, sammen med komite og veiledere:

Sist uke hadde jeg et møte med ulike personer innen finanssektoren, som er opptatt av å bidra til å øke kvinneandelen innen finans, også jenteandelen blant studenter i finans. De kan bidra med kvinnelige gjesteforelesere, case og annet for alle våre institutter. I Ålesund er nettverket deres sterkest i Sparebank Møre, som vi allerede har kontakt med. Ved alle tre institutter i Trondheim er dette relevant, og jeg har luftet det med Snorre Lindset på ISØ, Stein-Erik Fleten på IØT og Terje Berg på HHS som tar dette videre til relevante fag og forelesere. Det er særlig viktig i lavere fag, FØR man har valgt retning, men også lenger opp i studiet. Vi kan håpe dette er starten på en godt samarbeid med eksterne gode krefter.

Ellers har uken vært preget av den årlige ledersamlingen på Oppdal, med 180 deltagere. Rektor Anne Borg holdt sin «tiltredelsestale», det hun sa at hun vil fokusere særlig på bærekraft og kvalitetskultur. Les mer her: https://www.universitetsavisa.no/campus/2020/01/15/Ja-rektorkappen-er-nok-i-st%C3%B8rste-laget-20832044.ece

I kommende uke får vi en ny medarbeider. Han heter Hans-Petter Grav, blit seniorkonsulent i administrasjonen ved IØT, starter 20. januar. Han skal jobbe med studiesaker og ulike administrative saker. Velkommen så mye til oss!

Neste uke skal jeg delta på konferansen Industri Futurum og noen andre møter i Oslo. Fredag skal jeg lede en ny disputas, vi starter sterkt i 2020 på den fronten!

Ha en fortsatt fin helg!

Monica

ØK-nytt uke 2

av 10. januar 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle sammen, og godt nytt år! På dagen i dag, 10. januar, er det nøyaktig tre år siden fakultetet formelt ble åpnet av finansminister Siv Jensen i en høytidelig seremoni. Siden den gang har vi fått til mye sammen! Vi har samlokalisert to av instituttene i Trondheim, vi er godt i gang med faglig integrasjon av BØA-studiene på tvers av tre campus, vi har økt kraftig på den eksternfinansierte forskningen, vi er i gang med akkreditering, vi har overtatt et bachelor-program i logistikk, fått i stand siviløkonomi-master i Ålesund, master i regnskap og revisjon med digital profil i Trondheim, økt virkonheten mye i Gjøvik og startet et nytt EVU-program. Blant mye annet. Men svært mye arbeid gjenstår i strategiplanen vår frem til 2025! Jeg gleder meg til å komme godt i gang nå i 2020 sammen med dere alle.

En nyhet fra i fjor som ikke ble nevnt i siste ØK-nytt før jul er at Stig Winge disputerte 9.desember 2019 om analyse og forebygging av alvorlige ulykker i bygg- og anleggsbransjen. Hovedveileder har vært Eirik Albrechtsen. Medveiledere har vært Urban Kjellén og Yogindra Samant (Direktoratet for arbeidstilsynet). Stig har vært finansiert gjennom offentlig sektor-PhD ordningen til NFR, og var en av de første som fikk støtte fra denne ordningen. Dette var PhD disputas nr.4 ved HMS faggruppa i 2019 som tilsvarer 40% av alle disputaser ved fakultetet. Imponerende innsats av et forholdsvis lite fagmiljø! Gratulerer så mye til HMS-gruppa!

Stig Winge med veiledere og komite.

Vi hadde årets første dekanmøte denne uken. Her gikk vi gjennom årets tildelingsbrev fra departementet. Et moment de er opptatt av er at NTNU i likhet med resten av sektoren ikke er flinke nok til å sørge for at 25 prosent av norskrettet ekstern kommunikasjon skal være på nynorsk. Vi skal få nærmere beskjed om hva dette betyr, men jeg tolker det som det som retter seg ut mot allmenheten. Vi kan ha mange meninger om dette, og det kan løses på ulikt vis, det vil vi komme tilbake til. Men et svært enkelt tiltak er at de av dere som har nynorsk som hovedmål begynner å bruke det mer aktivt! Det gjelder mange i Ålesund, men også flere på fakultetet. Presentasjoner på nettsider, informasjon forøvrig kan med fordel skrives på nynorsk for de det er naturlig for.

Vi har også en disputas gående i skrivende stund. Det er på IØT, med Rikke Stoud Platou, som har hatt Arild Aspelund som hovedveileder. Dette kommer jeg nærmere tilbake til neste uke, når jeg får tilsendt bilder fra fotografen og en oppsummering av hvordan det hele gikk! Lykke til!

Vi får snart resultatene fra ARK, arbeidsmiljøundersøkelsen. Et resultat er allerede klart, vi har høyest svarprosent av alle fakultetene, med nesten 81 prosent! Med det slår vi Vitenskapsmuseet på målstreken. Det er veldig bra!

Neste uke er det ledersamling på Oppdal, og da får vi høre mer om hva Anne Borg som ny rektor har for tanker og visjoner for NTNU fremover. Det blir spennende!

Da gjenstår å ønske god helg og til lykke med et spennende nytt år på Fakultet for økonomi!

Monica

Topp