Dekan ved NTNUs Fakultet for økonomi

ØK-nytt uke 48

av 29. november 2019 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle ØK-ere, da er det på tide å oppsummere nok en uke!

Mandag 25. november leverte prorektor Toril Nagelhus Hernes NTNU-rapporten «How Universities Contribute to Innovation: A Literature Review-based Analysis» til statsrådene Iselin Nybø (Kunnskapsdepartementet – ND) og Torbjørn Røe Isaksen (Nærings- og fiskeridepartementet – NFD). Dette prosjektet og rapporten er det våre eminente forskere på ØK som har skrevet og jobbet med! Det har vært et tverrinstitutt-prosjekt, med Roger Sørheim og Arild Aspelund fra IØT, andre bidragsytere fra NTNUs Entreprenørskole/ENGAGE, Øivind Strand fra NTNU IFF og prosjektleder har vært Aris Kaloudis fra IØT-G på Gjøvik. Det er fageksperter (alle unntatt en fra NTNU) som har skrevet de enkelte kapitlene i rapporten, og alle kapitlene samlet gir en «state of the art» kunnskap om hva vi vet om universitetens rolle i innovasjonsøkosystemene i verden i dag. Takk for flott innsats fra dere alle sammen!

Rapporten overleveres til statsråd Iselin Nybø!
Foto Tore Oksholen, Universitetsavisa

Bjørn Nervik ved IIF har fått opprykk til førstelektor innen handel- og serviceledelse. Bjørn er siviløkonom fra BI fra 1990 og har praktisk pedagogisk utdanning fra Høgskolen i Bergen fra 2007. Han har tilleggsfag innenfor markedsføring og han har skrevet flere utredninger i sin karriere, blant annet om strukturutviklingen i norsk detaljhandel. Han har lang erfaring fra yrkeslivet og da spesielt fra norsk dagligvarebransje hvor han blant annet var salgsdirektør for Kraft General Foods i Norge. Evalueringskomiteen bestående av professor Ellen Hertzberg, dosent Jan Ivar Fredriksen og professor Jon Ivar Håvold har vurdert vitenskapelige og pedagogiske kvalifikasjoner. Komiteen finner at Bjørn Nerviks vitenskapelige arbeider dokumenterer FoU produksjon som tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgrad. Videre at Nervik har omfattende pedagogisk utdanning, har bidratt til pedagogisk utviklingsarbeid og har omfattende pedagogisk praksis. Komiteen finner Bjørn Nervik kvalifisert til førstelektor. Ansettelsesutvalget ved Fakultet for økonomi har i sitt møte fredag 15. november gitt Bjørn Nervik opprykk til førstelektor. Han ble behørig feiret like etterpå:

Bjørn Nervik feires ved IIF!

Gratulerer også til Kjersti Kjos Longva som disputerte til doktorgraden mandag 25. november 2019 i Tromsø. Kjersti har vært stipendiat hos IIF og tilknyttet doktorgradsprogrammet ved UiT Norges arktiske universitet. Veileder har vært professor Lene Foss (UiT), professor Øivind Strand (NTNU) og Åsa Lindholm-Dahlstrand (Lund). Avhandlingen til Kjersti har tittelen «The impact of entrepreneurship education on students’ career reflections». Professor Ulla Hytti (Turku), senior research fellow Norris Kreuger (Phoenix) og dosent Bernt Arne Bertheussen (UiT) var opponenter.
Kjersti holdt en flott prøveforelesning med tittelen «Is there a dark side to intrapreneurship? Potential pitfalls from individual or organizational perspectives». Selve disputasen gjennomførte hun også til 20 i stil. Komiteen var tydelig imponert over arbeidet hun har gjort, noe de uttrykte både under disputasen og under festmiddagen på kvelden. Kjersti starter i ny stilling som postdoktor ved IIF 1. desember 2019.

Kjersti mottar gratulasjoner fra instituttleder på IIF, Hans Solli-Sæther

Vi har hatt flere disputaser i det siste. Jeg nevnte sist uke at Torgeir Aadland fra IØT/Engage var i gang med disputas i skrivende stund. Dette endte riktig godt etter hva ØK-nytt erfarer, og her er et bilde etter seansen:

Torgeir Aadland med komite. Foto ved Elin Iversen

Tirsdag denne uken disputerte Mohammed Javadinia Azari ved IØT, med temaet internasjonalisering, innovasjon og vekststrategier for små og mellomstore bedrifter. Veiledere har vært Arild Aspelund og Øystein Moen. Dette gikk også svært bra:

Mohammad Azari med komite. Foto Elin Iversen

Og det stopper ikke der. Onsdag disputerte også Aud Wahl, også ved IØT, med en avhandling om maritim sikkerhetsledelse. Hovedveileder har vært Trond Kongsvik, IØT. Her har vi kandidaten etter disputas:

Aud Wahl, med komite og veiledere. Foto: Elin Iversen.

Ellers har vi noen høringer på gang nå: Høring om Innovasjonssenter er sendt til fakultetene med frist tilbake til oss den 12/12, og høring om revisjon av NTNUs IPR-politikk har intern frist 10/1. I alle slike høringer sender vi ut til instituttene som får kjøre sine prosesser, og så samler vi opp her på fakultetet.

På tirsdag som var gjennomførte vi den store «BØA-dagen», der vi samlet alle som jobber med samkjøring av de tre bachelorprogrammene i økonomi og administrasjon som skal bli til en fra høsten 2020. Vi hadde fine presentasjoner og diskusjoner, en del utfordringer, mange spørsmål vi har klart å løse og noen som gjenstår. Enkelt er det langt i fra, men dette skal vi få til sammen! En nøkkel er å møtes på tvers av alle campus og bli kjent og bygge fellesskap. Neste BØA-samling blir i juni eller der omkring, og det blir i Ålesund eller Gjøvik.

Vi er i gang med akkreditering, mandag hadde den «gamle» strategigruppen satt sammen fra alle institutt sitt første møte, og vi har i tillegg forsterket gruppen med Inger Johanne Pettersen fra HHS, som har jobbet med dette tidligere. Vi skal starte med å etablere et utkast til vår felles «Mission».

Til slutt har sikkert de fleste sett det i Universitetsavisa eller Adresseavisen, men for sikkerhets skyld: Det er nå tre kandidater igjen som går til andre runde i tilsetting av ny rektor. Det er Anne Borg, Dag Rune Olsen og en ukjent. Jeg fortsetter med andre ord som dekan her på ØK.

Da får alle ha riktig god helg!

Monica

Abonner

Hvis du likte dette, se relaterte innlegg og aktiviteter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Topp