Dekan ved NTNUs Fakultet for økonomi

Arkiv for november, 2019

ØK-nytt uke 48

av 29. november 2019 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle ØK-ere, da er det på tide å oppsummere nok en uke!

Mandag 25. november leverte prorektor Toril Nagelhus Hernes NTNU-rapporten «How Universities Contribute to Innovation: A Literature Review-based Analysis» til statsrådene Iselin Nybø (Kunnskapsdepartementet – ND) og Torbjørn Røe Isaksen (Nærings- og fiskeridepartementet – NFD). Dette prosjektet og rapporten er det våre eminente forskere på ØK som har skrevet og jobbet med! Det har vært et tverrinstitutt-prosjekt, med Roger Sørheim og Arild Aspelund fra IØT, andre bidragsytere fra NTNUs Entreprenørskole/ENGAGE, Øivind Strand fra NTNU IFF og prosjektleder har vært Aris Kaloudis fra IØT-G på Gjøvik. Det er fageksperter (alle unntatt en fra NTNU) som har skrevet de enkelte kapitlene i rapporten, og alle kapitlene samlet gir en «state of the art» kunnskap om hva vi vet om universitetens rolle i innovasjonsøkosystemene i verden i dag. Takk for flott innsats fra dere alle sammen!

Rapporten overleveres til statsråd Iselin Nybø!
Foto Tore Oksholen, Universitetsavisa

Bjørn Nervik ved IIF har fått opprykk til førstelektor innen handel- og serviceledelse. Bjørn er siviløkonom fra BI fra 1990 og har praktisk pedagogisk utdanning fra Høgskolen i Bergen fra 2007. Han har tilleggsfag innenfor markedsføring og han har skrevet flere utredninger i sin karriere, blant annet om strukturutviklingen i norsk detaljhandel. Han har lang erfaring fra yrkeslivet og da spesielt fra norsk dagligvarebransje hvor han blant annet var salgsdirektør for Kraft General Foods i Norge. Evalueringskomiteen bestående av professor Ellen Hertzberg, dosent Jan Ivar Fredriksen og professor Jon Ivar Håvold har vurdert vitenskapelige og pedagogiske kvalifikasjoner. Komiteen finner at Bjørn Nerviks vitenskapelige arbeider dokumenterer FoU produksjon som tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgrad. Videre at Nervik har omfattende pedagogisk utdanning, har bidratt til pedagogisk utviklingsarbeid og har omfattende pedagogisk praksis. Komiteen finner Bjørn Nervik kvalifisert til førstelektor. Ansettelsesutvalget ved Fakultet for økonomi har i sitt møte fredag 15. november gitt Bjørn Nervik opprykk til førstelektor. Han ble behørig feiret like etterpå:

Bjørn Nervik feires ved IIF!

Gratulerer også til Kjersti Kjos Longva som disputerte til doktorgraden mandag 25. november 2019 i Tromsø. Kjersti har vært stipendiat hos IIF og tilknyttet doktorgradsprogrammet ved UiT Norges arktiske universitet. Veileder har vært professor Lene Foss (UiT), professor Øivind Strand (NTNU) og Åsa Lindholm-Dahlstrand (Lund). Avhandlingen til Kjersti har tittelen «The impact of entrepreneurship education on students’ career reflections». Professor Ulla Hytti (Turku), senior research fellow Norris Kreuger (Phoenix) og dosent Bernt Arne Bertheussen (UiT) var opponenter.
Kjersti holdt en flott prøveforelesning med tittelen «Is there a dark side to intrapreneurship? Potential pitfalls from individual or organizational perspectives». Selve disputasen gjennomførte hun også til 20 i stil. Komiteen var tydelig imponert over arbeidet hun har gjort, noe de uttrykte både under disputasen og under festmiddagen på kvelden. Kjersti starter i ny stilling som postdoktor ved IIF 1. desember 2019.

Kjersti mottar gratulasjoner fra instituttleder på IIF, Hans Solli-Sæther

Vi har hatt flere disputaser i det siste. Jeg nevnte sist uke at Torgeir Aadland fra IØT/Engage var i gang med disputas i skrivende stund. Dette endte riktig godt etter hva ØK-nytt erfarer, og her er et bilde etter seansen:

Torgeir Aadland med komite. Foto ved Elin Iversen

Tirsdag denne uken disputerte Mohammed Javadinia Azari ved IØT, med temaet internasjonalisering, innovasjon og vekststrategier for små og mellomstore bedrifter. Veiledere har vært Arild Aspelund og Øystein Moen. Dette gikk også svært bra:

Mohammad Azari med komite. Foto Elin Iversen

Og det stopper ikke der. Onsdag disputerte også Aud Wahl, også ved IØT, med en avhandling om maritim sikkerhetsledelse. Hovedveileder har vært Trond Kongsvik, IØT. Her har vi kandidaten etter disputas:

Aud Wahl, med komite og veiledere. Foto: Elin Iversen.

Ellers har vi noen høringer på gang nå: Høring om Innovasjonssenter er sendt til fakultetene med frist tilbake til oss den 12/12, og høring om revisjon av NTNUs IPR-politikk har intern frist 10/1. I alle slike høringer sender vi ut til instituttene som får kjøre sine prosesser, og så samler vi opp her på fakultetet.

På tirsdag som var gjennomførte vi den store «BØA-dagen», der vi samlet alle som jobber med samkjøring av de tre bachelorprogrammene i økonomi og administrasjon som skal bli til en fra høsten 2020. Vi hadde fine presentasjoner og diskusjoner, en del utfordringer, mange spørsmål vi har klart å løse og noen som gjenstår. Enkelt er det langt i fra, men dette skal vi få til sammen! En nøkkel er å møtes på tvers av alle campus og bli kjent og bygge fellesskap. Neste BØA-samling blir i juni eller der omkring, og det blir i Ålesund eller Gjøvik.

Vi er i gang med akkreditering, mandag hadde den «gamle» strategigruppen satt sammen fra alle institutt sitt første møte, og vi har i tillegg forsterket gruppen med Inger Johanne Pettersen fra HHS, som har jobbet med dette tidligere. Vi skal starte med å etablere et utkast til vår felles «Mission».

Til slutt har sikkert de fleste sett det i Universitetsavisa eller Adresseavisen, men for sikkerhets skyld: Det er nå tre kandidater igjen som går til andre runde i tilsetting av ny rektor. Det er Anne Borg, Dag Rune Olsen og en ukjent. Jeg fortsetter med andre ord som dekan her på ØK.

Da får alle ha riktig god helg!

Monica

ØK-nytt uke 47

av 22. november 2019 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei og god fredag! Denne uken har vi hatt et svært vellykket seminar med ansatte i Fakultetsadministrasjonen, der vi har diskutert hva vi kan bidra med for å nå de strategiske målene for fakultetet. Det var veldig nyttig og hyggelig, og godt lagt til rette av Rannveig, Gunnar og ikke minst Nina! Jeg har også vært på en artig boklansering, som presenterte ikke en biografi, men intet mindre enn en «kybografi» av Kybernetikkens stamfar i Norge og NTNU, Jens Glad Balchen, som var litt av en karakter. Jeg er i gang med å lese boken, som er svært fornøyelig og interessant! Han forsøkte å benytte kybernetikk til å styre industri og havromoperasjoner, men også makroøkonomi, politikk og fiskens ferd i havet!

i dag ble NTNUs kandidatundersøkelse presentert, og er kort omtalt her: https://www.universitetsavisa.no/student/2019/11/22/Ni-av-ti-NTNUere-i-jobb-seks-m%C3%A5neder-etter-endte-studier-20443659.ece. I undersøkelsen ligger en del interessant materiell om alle studieprogram, arbeidsrelevans og mye annet.

Det pågår i skrivende stund en disputas, den første fra Engage, nemlig Torgeir Aadland! Hvis noen av dere som er tilstede kan sende meg oppsummeringer og bilder skal jeg skrive mer om det til neste uke! I skrivende stund er det for tidlig å konkludere.

Neste uke kommer to viktige rapporter. Prorektor Toril Hernes skal presentere rapporten om kunnskapsgrunnlaget for innovasjon for statsråden, og denne rapporten er skrevet av våre fagfolk: Aris Kaloudis, Roger Sørheim, Øivind Strand og Arild Aspelund, med bidrag fra flere gode krefter etter som jeg forstår. Gleder meg til å lese den endelige rapporten! Vi får også på høring den etterlengtede rapporten om Innovasjonssenter, den får vi tilgang til på mandag. Det blir bra!

Tirsdag skal vi avvikle den utrolig vikrige BØA-dagen, der alle som jobber med bachelorprogram i økonomi og administrasjon skal møtes og faglig integrere oss!

Det var det jeg hadde denne uken, ha en god helg når den tid kommer!

Monica

ØK-nytt uke 46

av 17. november 2019 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle. Denne uken har jeg tilbrakt i Brasil som deltager i en delegasjon ledet av prorektor for forskning Bjarne Foss. Det var svært interessant, NTNU har et svært omfattende samarbeid med ulike miljøer i Brasil. Equinor har egen virksomhet der som vi besøkte, og vi har også mye samarbeid med det statlige firmaet Petrobras. Det er særlig IV, IE og NV som samarbeider, men vi har også en del forskningsprosjekter innen energi i tilknytning til virksomheten til Asgeir Tomasgard på IØT. Asgeir var også med på reisen. I tillegg er det også samarbeid omkring maritim transport, og det kan bli økt samarbeid omkring helselogistikk. Vi som var på turen kommer til å følge opp videre mot de enkelte fagmiljø. I tillegg besøkte vi en business school, FGV i Sao Paulo, som er trippel-akkreditert. Vi hadde en interessant diskusjon om hva AACSB (som er den akkrediteringen vi er i gang) har av betydning for institusjonen, og vi fikk gode tips og kontakter vi kan følge opp senere. Her er vi:

Ellers har det vært store uroligheter i Hong Kong denne uken, og NTNU har oppfordret alle studenter om å reise hjem. NTNU har fem utvekslingsstudenter der, og to av dem er våre, fra Industriell økonomi. Vi har fortløpende kontakt med dem, begge har det bra (i likhet med de øvrige tre) og de er på vei hjem. De får ta resten av studiet på nett og det blir tilrettelagt for at de kan ta eksamen fra Norge. Midt oppe i tragiske hendelser er det godt å vite at studentene er trygge.

Studenter fra Entreprenørskolen gjør det som vanlig skarpt. En gruppe av dem har utviklet en smarthanske for astronauter som kan brukes under utforskning av andre planeter. NASA-partnere har nylig gjort vellykket testing av hansken på forskningsstasjonen «Haughton Mars Project». Gründerbedriften Ntention, har utviklet designet og teknologien. Samarbeidspartnerne omtaler smarthansken som banebrytende for fremtidig menneskelig utforskning av månen, Mars – og eventuelt andre planeter. Les mer her: https://gemini.no/2019/11/banebrytende-astronaut-hanske-for-utforskning-av-manen-og-mars/

Svarprosenten på arbeidsmiljøundersøkelsen ARK er på vei oppover på 44 prosent for hele fakultetet, men det varierer stort mellom enhetene våre. Gå inn og svar, da blir resultatene så mye mer brukbare for oppfølging. Fristen er 24. november.

Da er vi snart klare for en ny uke!

Monica

ØK-nytt uke 45

av 8. november 2019 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle sammen! Denne uken har jeg vært mye på farten. Fra mandag kveld og til onsdag var jeg på Lean Forums årskonferanse, som hadde 10-årsjubileum. Det var som alltid et utrolig godt gjennomført arrangement, annført av Ottar Henriksen som er styreleder i forumet. Jeg fikk gleden av å åpne konferansen sammen med kollega Gaute Knutstad fra SINTEF. Flere fra ØK var tilstede, deriblant Marte Holmemo fra IØT som snakket om lean ledelse basert på forskningen sin:

I skrivende stund sitter jeg på et hotell i nærheten av Ålesund, hvor alle fem dekaner som har virksomhet der er tilstede i går og i dag. Vi var med på åpningen av Norges første Smartby-lab i Norsk Maritim Kompetansesenter, som ligger rett ved campus Ålesund. Laben var omtalt i UA i går: https://www.universitetsavisa.no/campus/2019/11/07/%C3%85pner-Norges-f%C3%B8rste-smartbylab-i-FN-regi-20322463.ece Vi skal bruke dagen i dag til å diskutere tverrfaglige satsninger i Ålesund, som hav, entreprenørskap og forskjellige andre tema.

Ellers kan jeg melde at Regjeringens ekspertutvalg om farlig avfall har gitt sin innstilling, og i dette utvalget har professor Heidi Dreyer fra IØT deltatt. Innspillene går i retning av å arbeide mot sirkulær økonomi og redusere avfall gjennom en rekke tiltak. Flott at Heidi har bidratt til et viktig samfunnsoppdrag med sin kompetanse! Du kan lese mer her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ekspertutvalg2/id2676416/

Den 1. desember er det frist for abstract til en konferanse som skal arrangeres i Trondheim: ECSB Entrepreneurship Education Conference eller forkortet «3E konferansen» som er den største entreprenørskapsutdanningskonferansen i Europa. Til denne konferansen er det mulig å sende inn tre typer abstracts: Forskningspapers, læringsaktiviteter eller fremtidige samarbeidsprosjekter. Hvis du fortsatt lurer på hvorfor du bør delta på denne konferansen: se filmen ‘3E 2020 in Trondheim’ på høyresiden på den nettsiden du får opp, så vil dette bli forklart av noen nøye utvalgte skuespillertalenter fra sentralbygg 2 og gamle fysikk i Trondheim, altså entreprenørskapsmiljøet. Se mer her: https://3e2020.org/

Onsdag hadde vi nok en disputas, av Dina Margrethe Aspen! Dina har jobbet med PhD ved IØT med Annik Magerholm Fet som veileder, men har de siste årene jobbet og bodd i Ålesund. Avhandlingen til Dina har tittelen «Decisionsupport for emission reduction technology appraisals in ship acquisition». Professor Margot Weijnen, TU Delft, og professor Aykut Olcer var opponenter. I følge mine rapporter var det en flott disputas, gode spørsmål og gode svar! Når hun nå er ferdig kommer hun etter alle solemerker til å fortsette hos oss i Ålesund! Her er Dina sammen med komite og veiledere:

Dina med komite og veiledere

Og her er hun i gang med diskusjonen:

Dina Aspen

Det var det jeg hadde å melde denne uken. Hele neste uke skal jeg til Brasil i en forskningsdelegasjon, så det blir spennende. Dere får ha en god helg alle!

Monica

ØK-nytt uke 44

av 1. november 2019 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle, da er det blitt november! Uken min startet i Ålesund, med styremøte i TEFT-lab. Det er utrolig bra alt det som Øivind, Andrea og andre har fått til og Sparebank Møre er åpenbart svært fornøyd med resultatene. Vedig bra! Ellers har uken vært ganske hektisk, med mye foredrag og paneldebatter og den slags. Travel og spennende! Det avsluttet med deltagelse på en flott konferanse om lean og den norske modellen, arrangert av Hanne, Marte og Jonas på IØT, sammen med LO og NHO. Veldig inspirerende!

På mandag blir arbeidsmiljøundersøkelsen ARK sendt ut. For at dette skal være et nyttig verkøy er det viktig at så mange som mulig svarer. Med lav svarprosent er undersøkelsen mindre interessant. Jeg vil derfor oppfordre deg til som kommer mandag, og oppfordre alle til å besvare denne slik at vi får et best mulig grunnlag for å arbeide systematisk med arbeidsmiljøet framover.

Tor Georg Jakobsen fra HHS har vunnet Bernard Brodie-prisen for 2020 sammen med sin bror, Jo Jakobsen, for artikkelen «Tripwires and free-riders: Do forward-deployed U.S. troops reduce the willingness of host-country citizens to fight for their country?«​ Prisen deles ut av journalen Contemporary Security Policy, og er oppkalt etter en berømt og omstridt militærstrateg. Prisen får brødrene for en artikkel som viser at amerikansk, militær tilstedeværelse kan føre til at lokalbefolkningen blir mindre villig til å slåss for sitt eget land. De finner at noen få hundre utstasjonerte amerikanske tropper kan være nok til at villigheten går ned. 500 til 1000 soldater gir en klar nedgang. Les mer i Gemini-artikkel her: https://gemini.no/kortnytt/militaerpris-til-norske-forskere/

Med det ønsker jeg dere alle en riktig god helg!

Monica

Topp