Dekan ved NTNUs Fakultet for økonomi

ØK-nytt uke 41 og 42

av 18. oktober 2019 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei og god fredag! Sist uke var det samling i Brussel for ledelsen i både NTNU og SINTEF, med tema Horosont Europa, det nye rammeprogrammet til EU som starter i 2021. Fokus er enda mer på tverrfaglighet enn før, særlig i Pilar 2 som et knyttet mot forskning for samfunnsendringer. Miljø og bærekraft er helt sentralt på alle områder og alle måter. Vi fikk også en gjennomgang om programmet i Instituttledermøtet vårt på onsdag. Lurer du på noe her er det Hilde Røysland som er vår nøkkelperson på Fakultetet. Det er viktig at alle institutter posisjonerer seg frem mot dette viktige programmet!

Apropos EU-programmer kan det også nevnes at NTNU arrangerer EIT Innovation Day 20. november for å informere om virkemidlene som finnes i KIC-systemet, det er EU-midler til innovasjonsprosjekt fra EIT Climate-KIC, EIT InnoEnergy og EIT RawMaterials. Dette er ordninger som retter seg mot innovasjon og ikke forskning, noe som kommer til å bli enda viktigere i Horisont Europa i forhold til dagens H2020. Vår KIC-ekspert er Lars Gjølme på IØT. Les mer om denne dagen her: https://www.ntnu.edu/energy/eit-innovation-day

Mandag var jeg på Gjøvik, i det såkalte D5-møtet! Det er de fem dekanene som har virksomhet på Gjøvik. Det er imponerende mye bra som foregår, spesielt tverrfaglig forskning rettet mot arbeidslivet i regionen. Og vårt fagmiljø er med i stort sett alt som foregår på Gjøvik. Vi ser et økende behov for å også koble på våre fagmiljøer ved resten av fakultetet i forhold til alle prosjektene vi setter i gang her, særlig mot sykehus, livslang læring og vareproduksjon. Dette må vi finne ut av.

Florentina Paraschiv and PhD-student Ranik Raaen Wahlstrøm have met the monetary policy makers of Norway at Norges Bank on 16/10. Their research paper on “A comparative analysis of parsimonious yield curve models” has been presented in the research seminar of NB and attracted a vivid interest to monetary market operators and policy makers. Their research results show the drawbacks of yield curve models typically used by central banks for decision making and propose solutions for improving the parameter stability. Norges Bank will interact with our research group at NTNU Business School on new topics that emerged at the meeting, bridging the gap between academics and practitioners.

Florentina and Ranik at Norges Bank

Søknadsfristen for rektorstillingen er nå utløpt, og det er 10 søkere slik dette fremgår av Universitetsavisa. To av disse er unntatt offentlighet. Prosessen videre er at et innstillingsutvalg velger hvem som skal til første- og andregangsinterjvu og gjennomfører  disse. Deretter behandles innstillingen av styret ved NTNU. Saken er presentert i UA: https://www.universitetsavisa.no/campus/2019/10/17/Ti-personer-vil-bli-NTNUs-nye-rektor-20176447.ece

Tirsdag var en stor dag for meg og for Marte: Da disputerte Marte Pettersen Buvik fra IØT, som jeg har vært hovedveileder for. Hun skrev om teamarbeid innenfor prosjekter, med empiri fra bygningsindustri. Marte jobber til daglig ved SINTEF. Det gikk veldig, veldig bra, og jeg var kjempestolt av henne og litt rørt også:

Fra venstre: Komiteadministrator Jonas, biveileder fra psykologi Per Øystein, komitemedlem Sandra, Marte, disputasleder Arild, superstolt veileder Monica og komitemedlem Jonas.

På onsdag og torsdag ble NTNU Business School Conference and PhD Seminar arrangert for niende gang! 45 forskere og PhD-studenter fra blant annet NTNU, Stockholm School of Economics, University of St. Gallen, University of Henley, University of Edinburgh, University of Sussex, London School of Economics and Political Science og Copenhagen Business School var samlet for å diskutere et bredt spekter av problemstillinger innen økonomi og administrasjon. Konferansen ble avholdt på Kvilhaugen Gård, og hadde et tverrfaglig program hvor økonomifakultetet ved NTNU var godt representert med deltakere fra både ISØ, Handelshøyskolen og NTNU Ålesund. I tillegg var de internasjonale tungvekterne Trevor Hopper og Gianluca Marcato hovedtalere. Begge talerne holdt inspirerende presentasjoner, professor Hopper om hvordan regnskapsføring kan bidra til å oppnå mål om bærekraftig utvikling og professor Marcato om hvordan geografisk plassering påvirker verdien av en aksje ved børsnotering. Årets deltakende PhD-studenter fikk faglige tilbakemeldinger på sine pågående forskningsprosjekter fra gode forskere, og muligheter til å knytte internasjonale nettverksforbindelser. Her er deler av delegasjonen på plass på Kvilhaugen:

Resten av ettermiddagen min er viet diskusjoner om samlokalisering og innovasjon på Gløshaugen. Du får ha en god helg!

Monica

Abonner

Hvis du likte dette, se relaterte innlegg og aktiviteter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Topp