Dekan ved NTNUs Fakultet for økonomi

Arkiv for oktober, 2019

ØK-nytt uke 43

av 25. oktober 2019 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

God fredag, håper uken har vært bra for dere alle! Mye har som vanlig skjedd hos oss:

Mandag 21. oktober arrangerte fakultetet det årlige oppstartsseminaret for nye ph.d.-kandidater. Seminaret foregikk ved Scandic Lerkendal, og det var svært godt oppmøte. Blant temaene på programmet var forskningsetikk, veileder-/kandidatrelasjonen og publisering. I tillegg hadde vi informasjonsbolker om litteratursøk, NTNU sitt tilbud innen psykososial tjeneste, kandidatenes interesse­organisasjon DION samt om hva kandidatene må tenke på dersom de planlegger et lengre utenlandsopphold. I år forsøkte vi oss på noe nytt, og inviterte også igangværende kandidater til å delta fra og med lunsj og ut dagen. Vi håper og tror det ble en fin arena hvor nye og ‘gamle’ kandidater møttes for spørsmål og erfaringsutveksling! Dagen ble avsluttet med en felles middag.

Vi arrangerer også et eget phd-kurs denne uken, med den svært kjente og profilerte professoren Andrew van der Ven fra USA. Vi er så heldige å ha ham ansatt i en delstilling for å kjøre disse kursene, og det har vi fått til takket være Alf Steinar Sætre som kjenner ham godt. Her er stipendiater og professorer i sving, og de har siste dag i dag:

Samme mandag ble studenter på Handelshøyskolen og Institutt for samfunnsøkonomi invitert til en internasjonal dag på Adolf Øien-bygget. Det var åpent standområde i Vrimla med utvekslingsstudenter fra ulike læresteder, Internasjonal seksjon, ANSA og studieveilederne fra instituttene tilstede. I tillegg var det instituttvise informasjonsmøter for nye studenter om utvekslingsmuligheter.  Et vellykket arrangement som vi satser på å gjenta og kanskje utvide!

Internasjonal dag i Vrimla i Adolf Øien-bygget

Studiebarometeret 2019 er nå åpnet. Studenter i 2, og 5, studieår skal ha fått epost fra NOKUT om å delta i undersøkelsen. Fakultetet ønsker høy svarprosent på denne undersøkelsen for å kunne få en godt forankret oppfatning av studentenes opplevelser. Høy svarprosent gjøre svarene mer pålitelige, og det blir lettere å utvikle treffsikre tiltak. På små studieprogram vil vi ikke få egne rapporter dersom for få studenter svarer. Viktig at instituttene følger opp med å motivere sine studenter til å svare på Studiebarometeret. Et godt tiltak er å bruke noen minutter til en obligatorisk forelesning til å oppfordre til å svare, la studentene bruke tid på å svare. Dette er viktig for oss!

I går deltok jeg på den offisielle åpning av NTRans, en ny FME som har HF som vertsfakultet, og Asgeir Tomasgard på IØT er prosjektleder. Dette er et senter med store ambisjoner, om å komme nærmere løsning på klimautfordringer spesielt på energifeltet. Dette er virkelig med å virkeligjøre ambisjonen om kunnskap for en bedre verden! Her er to bilder, prosjektledelsen og statssekretær fra Olje og Energidepartementet, samt deltakere fra NTNU, NHH, UIO og SINTEF i en paneldebatt:

Neste uke har vi besøk av konsernledelsen i Hydro. Jeg skal være med på en lunsj med dem, og det blir veldig bra. Mange av oss har arbeidet med Hydro i ulike prosjekter, eksempelvis Censes og NTrans, SFI Manufacturing og tre ulike Lean-prosjekter jeg selv har deltatt i. Hvis du har hatt andre forskningsprosjekt de siste årene med Hydro, vær så snill å send meg to linjer om det i en epost, slik at jeg har oversikt over hele vår portefølje her!

I ettermiddag skal jeg delta på avslutningsseremonien til Indøk, med avgangskull 2019. Det gleder meg med veldig til! Håper jeg treffer flere av dere på IØT i den sammenheng.

Neste uke starter jeg friskt i Ålesund, med styremøte i TEFT-lab. Sees der, alle på IIF!

Da får dere alle ha en riktig god helg!

ØK-nytt uke 41 og 42

av 18. oktober 2019 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei og god fredag! Sist uke var det samling i Brussel for ledelsen i både NTNU og SINTEF, med tema Horosont Europa, det nye rammeprogrammet til EU som starter i 2021. Fokus er enda mer på tverrfaglighet enn før, særlig i Pilar 2 som et knyttet mot forskning for samfunnsendringer. Miljø og bærekraft er helt sentralt på alle områder og alle måter. Vi fikk også en gjennomgang om programmet i Instituttledermøtet vårt på onsdag. Lurer du på noe her er det Hilde Røysland som er vår nøkkelperson på Fakultetet. Det er viktig at alle institutter posisjonerer seg frem mot dette viktige programmet!

Apropos EU-programmer kan det også nevnes at NTNU arrangerer EIT Innovation Day 20. november for å informere om virkemidlene som finnes i KIC-systemet, det er EU-midler til innovasjonsprosjekt fra EIT Climate-KIC, EIT InnoEnergy og EIT RawMaterials. Dette er ordninger som retter seg mot innovasjon og ikke forskning, noe som kommer til å bli enda viktigere i Horisont Europa i forhold til dagens H2020. Vår KIC-ekspert er Lars Gjølme på IØT. Les mer om denne dagen her: https://www.ntnu.edu/energy/eit-innovation-day

Mandag var jeg på Gjøvik, i det såkalte D5-møtet! Det er de fem dekanene som har virksomhet på Gjøvik. Det er imponerende mye bra som foregår, spesielt tverrfaglig forskning rettet mot arbeidslivet i regionen. Og vårt fagmiljø er med i stort sett alt som foregår på Gjøvik. Vi ser et økende behov for å også koble på våre fagmiljøer ved resten av fakultetet i forhold til alle prosjektene vi setter i gang her, særlig mot sykehus, livslang læring og vareproduksjon. Dette må vi finne ut av.

Florentina Paraschiv and PhD-student Ranik Raaen Wahlstrøm have met the monetary policy makers of Norway at Norges Bank on 16/10. Their research paper on “A comparative analysis of parsimonious yield curve models” has been presented in the research seminar of NB and attracted a vivid interest to monetary market operators and policy makers. Their research results show the drawbacks of yield curve models typically used by central banks for decision making and propose solutions for improving the parameter stability. Norges Bank will interact with our research group at NTNU Business School on new topics that emerged at the meeting, bridging the gap between academics and practitioners.

Florentina and Ranik at Norges Bank

Søknadsfristen for rektorstillingen er nå utløpt, og det er 10 søkere slik dette fremgår av Universitetsavisa. To av disse er unntatt offentlighet. Prosessen videre er at et innstillingsutvalg velger hvem som skal til første- og andregangsinterjvu og gjennomfører  disse. Deretter behandles innstillingen av styret ved NTNU. Saken er presentert i UA: https://www.universitetsavisa.no/campus/2019/10/17/Ti-personer-vil-bli-NTNUs-nye-rektor-20176447.ece

Tirsdag var en stor dag for meg og for Marte: Da disputerte Marte Pettersen Buvik fra IØT, som jeg har vært hovedveileder for. Hun skrev om teamarbeid innenfor prosjekter, med empiri fra bygningsindustri. Marte jobber til daglig ved SINTEF. Det gikk veldig, veldig bra, og jeg var kjempestolt av henne og litt rørt også:

Fra venstre: Komiteadministrator Jonas, biveileder fra psykologi Per Øystein, komitemedlem Sandra, Marte, disputasleder Arild, superstolt veileder Monica og komitemedlem Jonas.

På onsdag og torsdag ble NTNU Business School Conference and PhD Seminar arrangert for niende gang! 45 forskere og PhD-studenter fra blant annet NTNU, Stockholm School of Economics, University of St. Gallen, University of Henley, University of Edinburgh, University of Sussex, London School of Economics and Political Science og Copenhagen Business School var samlet for å diskutere et bredt spekter av problemstillinger innen økonomi og administrasjon. Konferansen ble avholdt på Kvilhaugen Gård, og hadde et tverrfaglig program hvor økonomifakultetet ved NTNU var godt representert med deltakere fra både ISØ, Handelshøyskolen og NTNU Ålesund. I tillegg var de internasjonale tungvekterne Trevor Hopper og Gianluca Marcato hovedtalere. Begge talerne holdt inspirerende presentasjoner, professor Hopper om hvordan regnskapsføring kan bidra til å oppnå mål om bærekraftig utvikling og professor Marcato om hvordan geografisk plassering påvirker verdien av en aksje ved børsnotering. Årets deltakende PhD-studenter fikk faglige tilbakemeldinger på sine pågående forskningsprosjekter fra gode forskere, og muligheter til å knytte internasjonale nettverksforbindelser. Her er deler av delegasjonen på plass på Kvilhaugen:

Resten av ettermiddagen min er viet diskusjoner om samlokalisering og innovasjon på Gløshaugen. Du får ha en god helg!

Monica

ØK-nytt uke 40

av 4. oktober 2019 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Fredag igjen, og i Trondheim er UKA i full sving! Jeg har fått den store ære av å holde festtalen under forestillingen på U-Helg lørdag (U står for Urpremiere) og det gleder jeg meg vanvittig til! Da får jeg også se revyen, Viville (Vi vil le/Vi ville, siste i to ulike betydninger. UKE-navnet skal alltid ha minst tre tolkningsmuligheter). Det blir veldig bra!

Sist fredag kveld var det researchers night på NTNU i Trondheim. Vi hadde sikkert flere stasjoner jeg ikke har hørt om, men ISØ var i alle fall godt representert, med fire stipendiater: Lana Krehic, Irmelin Helgesen, Sigrid Husøy og Ellen Reitan. De hadde stor pågang fra elever fra videregående som ville diskutere verdensproblemer med dem! Her er samfunnsøkonomene i aksjon:

Denne uken har ikke bydd på de helt store hendelsene, eller i så fall har det gått meg hus forbi. Husk å sende meg info og bilder om ting som har skjedd som du vil ha med her i ØK-nytt!

Neset uke skal jeg sammen med alle andre dekaner, rektorat og SINTEF-ledelsen til Brussel på Europakonferanse. Tema er det nye rammeprogrammet Horizon Europe, og hvordan SINTEF og NTNU kan øke sin prosjektportefølje innene tre ulike pilarene anvendt forskning, grunnforskning og innovasjon. Vi på ØK har jo økt vårt omfang av EU-prosjekter fra 360.000 til 8 millioner, men vi vil ha mer! Har du noen tips til meg om hva jeg kan ta opp med kolleger ved NTNU/SINTEF, med EU-kommisjonen og næringsliv til stede må du bare si fra. Jeg har fått gode innspill fra Kjetil Fagerholt og Ruud Egging på IØT, og Annik i Ålesund. Har du gode tips og innspill, send meg en epost!

Ellers kan jeg nevne at en rapport som utreder innovasjonssenter nå er i sluttfasen. Jeg har et råutkast jeg skal pløye gjennom i løpet av helgen. Jeg vet med sikkerhet at noen av dere trofaste lesere av ØK-nytt er interessert i det.

Da håper jeg helgen din blir flott!

Monica

Topp