Dekan ved NTNUs Fakultet for økonomi

Arkiv for april, 2019

ØK-nytt uke 17

av 26. april 2019 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

En ny uke nærmer seg slutten, og det gjør også april, og vi har lagt en fantastisk påske bak oss. Det er litt av hvert å berette fra økonomifakultetet siden sist:

Før påske kom nyheten om at ny styreleder for Studentsamskipnaden for hele NTNU er Sunniva Bøstrand, som er student og institutt-tillitsvalgt hos oss ved IIF. Fra før er hun aktiv i Bystyret i Ålesund, og har bidratt til at alle nye studenter får gratis busskort hvis de melder flytting til Ålesund! En driftig dame vi etter all sannsynlighet kan vente oss mye av fremover!

På Gjøvik er det spennende ting på gang når det gjelder entreprenørskap! Den 14 juni har jeg sagt ja til å være med på åpningen av Bright House i Mustad Næringspark, et flott lokale i et tradisjonsrikt industrimiljø. Her satses det nå tungt på oppstartsvirksomhet, og vi kan se for oss spennende syngeriger mellom våre fagmiljøer i alle tre campusbyer. Jeg gleder meg til å bistå på åpningen!

Rett før påske var det en søknadsfrist i Forskningsrådet, den 10. april. Fra vårt fakultetet ble det sendt 18 søknader, der NTNU er hovedsøker i 13 av dem. Ikke verst! Det er sendt en fra Gjøvik, to fra ISØ, tre fra HHS og 13 søknader fra IØT. Det er stor spredning i hvilke programmer som søkes, vi dekker det meste! Det samlede beløpet det søkes om for vår del er på 105 millioner. Det blir spennende å se i hvilken grad vi lykkes. Men den første betingelsen for å lykkes er å faktisk sende en søknad! Veldig flott jobbet til alle dere som har stått på frem mot fristen!

Denne uken kom meldingen om at i alt 18 studentgründere nasjonalt har fått 1 million hver i støtte fra Forskningsrådet. Da er det veldig stas at 10 av de 18 kommer fra vårt eget miljø: Entreprenørskolen og Spark. Gratulerer til alle de dyktige og hardtarbeidende studentgründerne våre! Jeg er på ingen måte overrasket, men veldig stolt! Mer om saken her: https://www.ntbinfo.no/pressemelding/18-studentgrundere-far-1-million-i-stotte-hver?publisherId=89314&releaseId=17863489

I går kom søkertallene fra samordna opptak. Det er mye bra lesning her! De store nyhetene er at Indøk-studiet nå (igjen) er suverent på topp med flest primærsøkere (913) av teknologistudiene, og på 10. plass nasjonalt, ved NTNU kun slått av sykepleie med flere søkere. Det er 6,3 primærsøkere per plass. Den fleksible bacheloren i økonomi og administrasjon på Gjøvik har også økt, til 390 primærsøkere og 6,5 per plass! Og det nye årsstudiet i økonomi og administrasjon i Trondheim starter friskt sitt første år med 333 primærsøkere, 8,5 per plass! Det viser at dette var et riktig grep. For de øvrige programmene våre er det mindre endringer. All grunn til å være fornøyd!

Vi hadde styremøte i går, og diskuterte blant annet internasjonal akkreditering. Det skal holdes et seminar om saken den 15. mai, og jeg håper alle som er interessert i å lære mer og bidra med synspunkter om temaet kan komme. Det er mange ubesvarte spørsmål, og forhåpentligvis blir vi klokere etter denne dagen. Vi får besøk fra Universitetet i Agder som nettopp har vært gjennom en slik prosess og blitt godkjent.

Siste nyhet er fra i går kveld, da Bystyret i Trondheim vedtok planprogrammet for Campus-utbygging. Det ligger en del føringer i vedtaket på hvordan det skal jobbes fremover, med å utrede alternativer til både riving i Grensen og bygging i skråningen ved Hesthagen. Men det vesentlige er at reguleringsarbeidet kan igangsettes uten for mange beskrankninger, slik at ulike alternativ faktisk kan jobbes frem og avgjøres av politikerne i neste omgang. Dette er veldig gode nyheter for oss! Paralellt med dette er vi i gang med å diskutere innholdet i Innovasjonssenter, og jeg vil invitere inn flere av dere til å delta. Les om Bystyrets behandling her: https://www.universitetsavisa.no/campus/2019/04/25/Bystyret-krever-at-NTNU-utreder-alternativ-til-riving-i-Grensen-18905708.ece

God helg når den tid kommer!

Monica

ØK-nytt uke 14

av 5. april 2019 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Da begynner så smått våren å melde sin ankomst her i Trondheim! Det er meldt sol og hele 8 plussgrader, så det er jo noe å ta med seg inn mot helgen!

På tirsdag ble en viktig milepæl nådd: Bygningsrådet i Trondheim kommune sa ja til å sende planprogram for Campussamling på Gløshaugen videre til regulering. Det er mange viktige nyanser i dette. Det betyr for det første ikke (selv om UA skriver det) at bygningsrådet har sagt ja verken til å rive trehus eller bygge i park. Det betyr derimot at man har sagt ja til å undersøke saken videre. Hvordan/om det skal rives eller bygges vil man komme tilbake til i reguleringsplanene senere. Men hadde bygningsrådet sagt nei til å regulere disse to områdene ville løpet vært kjørt i forhold til all slags endring og utvikling av områdene. Og selv om man «bare» skulle ønske å lage en gangforbindelse uten opp den bratte bakken for å sikre universell utforming må området fortsatt reguleres. Den andre viktige nyansen er at saken på langt nær er ferdig besluttet, den skal endelig behandles av Bystyret i Trondheim den 25. april, og før det skal saken opp i Byutviklingskomiteen. Jeg anser det som svært viktig for oss å få gode og raske forbindelser mellom Klæbuveien 72 der mange av oss sitter i dag, og opp til Gløhaugen-platået. At Bystyret forhåpentligvis går inn for å regulere området er derfor helt vesentlig, og så kan den praktiske utformingen ta mange former. Les omtale her: https://www.universitetsavisa.no/campus/2019/04/02/Bygningsr%C3%A5det-sier-ja-til-riving-av-trehus-og-bygging-i-H%C3%B8yskoleparken-18780732.ece

Den 27. mars ble en FN- miljørapport lansert i Nairobi, med tittelen Trade in environmentally sound technologies: Implications for Developing Countries-. Dette er resultatet av et forskningsarbeid som har pågått siden 2013 med flere partnere, deriblant IØT. Vi får mye skryt for arbeidet, som har vært utført av John Hermansen, Dina Aspen og Haley Knudson som nå er ved IIF. Du kan lese mer her: https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/trade-clean-technologies-offers-opportunities-economic-development

En skikkelig gladnyhet er at prosjektet Energy Transition har fått forlenget tilskuddene fra Equinor med tre nye år, som gir en samlet bidragsperiode på åtteår. Tilskuddene er på fem millioner årlig, som NTNU sentralt har matchet tilsvarende. Det vil sannsynligvis også utløse gaveforsterkningsmidler. All honnør og store gratulasjoner til Asgeir Tomasgard! Du kan se pressemelding her: https://www.equinor.com/en/news/2019-02-01-ntnu.html

Ellers har uken forløpt noenlunde rolig. Vi diskuterer mye akkreditering om dagen, og planlegger et seminar den 15 mai. Da får vi besøkt fra Agder, som nylig har vært gjennom prosessen og blitt godkjent. Det er mye vi ikke helt vet om prosessen, så vi har store forventninger til avklaringer denne dagen. Hvis du er interessert i temaet er det mulighet for å kunne delta!

Ellers er NTNU i gang med å lage en ny politikk for IPR. Det er satt ned en arbeidsgruppe der Roger Sørheim på IØT er deltaker. Det er spesielt viktig for oss at studentinnovasjon blir ivaretatt på en god måte.

Neste uke kommer styret i Innovasjon Norge på besøk, og de vil selvsagt besøke Entreprenørskolen og Engage, så det har vi laget et opplegg for. På onsdag 10 april er det et nytt foredrag i serien «kost og nytt» på Økonomibiblioteket i 2. etg i Klæbuveien 72. Foredraget er ved førsteamanunesis Costanza Biavaschi fra ISØ, med tittelen: Migrants’ labor market integration: lessons from the past. Hun viser blant annet at de som utvandrer er i snitt høyere utdannet enn befolkningen forøvrig. Du kan lese mer om studien her: https://gemini.no/2019/03/jo-migranter-er-de-best-utdannede/ Det serveres kaffe og noe søtt fra 11, ta med matpakke og kom! Foredraget starter 11:30 og varer til 12.

Da håper jeg du får en fin helg, så tar vi fatt på siste uke før påske etter det!

Monica

Topp