Dekan ved NTNUs Fakultet for økonomi

ØK-nytt uke 13

av 29. mars 2019 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Mandag i denne uken gjennomførte vi dialogmøte med rektor, inkludert prorektorer og direktører. Tema var internasjonalisering, da året 2019 er «Internasjonaliseringens år» på NTNU. På dette temaet gjør vi det knakende bra på studentutveksling, men det er noe skjevt fordelt. Vi har høy utveksling på masterprogrammene, der særlig Indøk og MØA på HHS har høy utveksling. Men på bachelorprogrammene har vi 15 prosent, og målet er å komme opp til 20. Det er viktig at vi legger til rette for utveksling når vi nå samkjører «Nye BØA», og det vet jeg at vi har tanker om. Vi diskuterte mange andre momenter her, som andel internasjonale ansatte, innveksling, muligheter for forskningsterminer. Det punktet vi har mest å gå på er forskningsprosjekter innen EU, særlig H2020-prosjekter. Vi har søkt om 46 totalt, men på mandag hadde vi kun fått tilslag på 2. Riktignok har vi den desidert største økningen i EU-forskning på de to årene vi har eksistert, vi har økt fra 300.000 til 6 millioner, noe som tilsier en 20-dobling, så vi har flyttet komma og ganget med 2. Det er jo veldig bra, men utgangspunktet var ikke all verden. Vi snakket mye om hvordan dette kan økes ytterligere og hvordan NTNU sentralt kan bidra.

På den bakgrunn var det ekstra gledelig å få en epost i går kveld, som slår fast at vi har fått vårt H2020-prosjekt nummer 3! Bakgrunnen for det hele var en henvendelse fra NTNUs Brussel-kontakt Massimo Busuoli, som ble tatt tak i av Luitzen de Boer på IØT og Per Bjarte Solibakke på IIF. I går kom svaret om at søknaden er innvilget! Prosjektet heter «Support for Public Procurements to facilitate the collaboration between SMEs and public sector for the development and adoption in renewables in regions» og sorterer under program H2020 XPRESS. Det er en italiensk bedrift som er koordinator, 16 partnere, og vår andel på 275 000 Euro. Da er vår totale EU-forskning oppe i 8,75 millioner, så dette går i aller høyeste grad i riktig retning. Jeg er dessuten veldig glad for at vi med dette har fått til et forskningsprosjekt på tvers av instituttene i fakultetet. Det bygger allianser og nettverk og gjør oss mer robuste sammen. Gjerne mer av det!

På formidlingssiden kan nevnes at Asgeir Tomasgard på IØT er sitert av faktisk.no, på spørsmålet om klimaendringer er menneskeskapte eller ikke. Her gjengitt i Dagbladet:

https://www.dagbladet.no/nyheter/faktiskno-jo-det-store-flertallet-av-verdens-klimaforskere-er-enige-om-at-mennesket-pavirker-klimaet/70919872

Men vi har flere rikssynsere blant oss. Tidligere i uken var Arve Pettersen intervjuet av TV2 om nordmenns ferievaner. Forbløffende få av oss har bestilt ferietur utenlands i år, og Arve peker på tre ulike forklaringer på dette, som du kan lese mer om her:

https://www.tv2.no/nyheter/10507823/

Så mens du funderer på om du skal følge Arves råd eller gå mot strømmen får du ha en riktig god helg!

Abonner

Hvis du likte dette, se relaterte innlegg og aktiviteter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Topp