Dekan ved NTNUs Fakultet for økonomi

Arkiv for mars, 2019

ØK-nytt uke 13

av 29. mars 2019 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Mandag i denne uken gjennomførte vi dialogmøte med rektor, inkludert prorektorer og direktører. Tema var internasjonalisering, da året 2019 er «Internasjonaliseringens år» på NTNU. På dette temaet gjør vi det knakende bra på studentutveksling, men det er noe skjevt fordelt. Vi har høy utveksling på masterprogrammene, der særlig Indøk og MØA på HHS har høy utveksling. Men på bachelorprogrammene har vi 15 prosent, og målet er å komme opp til 20. Det er viktig at vi legger til rette for utveksling når vi nå samkjører «Nye BØA», og det vet jeg at vi har tanker om. Vi diskuterte mange andre momenter her, som andel internasjonale ansatte, innveksling, muligheter for forskningsterminer. Det punktet vi har mest å gå på er forskningsprosjekter innen EU, særlig H2020-prosjekter. Vi har søkt om 46 totalt, men på mandag hadde vi kun fått tilslag på 2. Riktignok har vi den desidert største økningen i EU-forskning på de to årene vi har eksistert, vi har økt fra 300.000 til 6 millioner, noe som tilsier en 20-dobling, så vi har flyttet komma og ganget med 2. Det er jo veldig bra, men utgangspunktet var ikke all verden. Vi snakket mye om hvordan dette kan økes ytterligere og hvordan NTNU sentralt kan bidra.

På den bakgrunn var det ekstra gledelig å få en epost i går kveld, som slår fast at vi har fått vårt H2020-prosjekt nummer 3! Bakgrunnen for det hele var en henvendelse fra NTNUs Brussel-kontakt Massimo Busuoli, som ble tatt tak i av Luitzen de Boer på IØT og Per Bjarte Solibakke på IIF. I går kom svaret om at søknaden er innvilget! Prosjektet heter «Support for Public Procurements to facilitate the collaboration between SMEs and public sector for the development and adoption in renewables in regions» og sorterer under program H2020 XPRESS. Det er en italiensk bedrift som er koordinator, 16 partnere, og vår andel på 275 000 Euro. Da er vår totale EU-forskning oppe i 8,75 millioner, så dette går i aller høyeste grad i riktig retning. Jeg er dessuten veldig glad for at vi med dette har fått til et forskningsprosjekt på tvers av instituttene i fakultetet. Det bygger allianser og nettverk og gjør oss mer robuste sammen. Gjerne mer av det!

På formidlingssiden kan nevnes at Asgeir Tomasgard på IØT er sitert av faktisk.no, på spørsmålet om klimaendringer er menneskeskapte eller ikke. Her gjengitt i Dagbladet:

https://www.dagbladet.no/nyheter/faktiskno-jo-det-store-flertallet-av-verdens-klimaforskere-er-enige-om-at-mennesket-pavirker-klimaet/70919872

Men vi har flere rikssynsere blant oss. Tidligere i uken var Arve Pettersen intervjuet av TV2 om nordmenns ferievaner. Forbløffende få av oss har bestilt ferietur utenlands i år, og Arve peker på tre ulike forklaringer på dette, som du kan lese mer om her:

https://www.tv2.no/nyheter/10507823/

Så mens du funderer på om du skal følge Arves råd eller gå mot strømmen får du ha en riktig god helg!

ØK-nytt uke 12

av 22. mars 2019 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Denne uken har ikke vært preget av de helt store hendelsene for min del. Vi hadde dekansamling på Frosta mandag og tirsdag, der vi diskuterte samarbeid og fremtidsvisjoner, campus i Trondheim, tverrfaglighet og mye mer. Som Universitetsavisa har skrevet om skal Geir Øien lede et stort arbeid om «Fremtidens teknologistudier» – eller en ny virksomhetskomite, som det het i gamle dager på NTH :-). Dette blir et stort og viktig arbeid også for oss, vi har en del studieprogram som inngår i dette, men også fordi tverrfaglighet blir tematisert, altså koblingen mellom teknologi, ledelses- og økonomifag som er viktig for oss. Humsam-fagene kommer antagelig også til å starte en lignende større revisjon av sine studieprogram.

For vår del må vi først bestemme oss for hva vi gjør i forhold til internasjonal akkreditering, da det fort kan bli vår store gjennomgang av fagportefølje. I den forbindelse har vi invitert kolleger fra Agder og fra Uppsala til et møte i Trondheim i mai, for å lære mer om hva dette eventuelt vil bety for oss.  De har begge vært gjennom en slik prosess nylig, så det blir interessant å høre om erfaringer og konsekvenser.

Ellers er Campus-saken i Trondheim inne i en viktig fase om dagen. Campusprosjektet har oversendt planprogram til Trondheim kommune, og det skal opp i Formannskapet og i Bystyret i løpet av april. I går kveld gjennomførte vi en campus-vandring med sentrale politikere for å vise områdene mer i detalj, og fortelle om visjonene for campus. Jeg holdt et innlegg om Hesthagen og Høyskolebakken, og viktigheten av å koble området sammen med Gløshaugen-platået for å skape innovasjonssenter og tett samarbeid. Politikerne virket meget lydhøre, og så får vi se hva utfallet blir. Spørsmålet i denne omgang er ikke å bygge eller ikke bygge, men å få tilgang til å starte reguleringsarbeid for å utforske mulighetene nærmere.

Neste uke har vi dialogmøte på mandag med rektor om våre planer for internasjonalisering. Og det er en drøy uke til Rannveig Pedersen starter som seksjonssjef i Fakultetsadministrasjonen, og det gleder vi oss veldig til!

God helg etter hvert alle,

Monica

ØK-nytt uke 11

av 15. mars 2019 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Jeg starter med et par fantastiske nyheter: Vi har for det første fått vår første meritterte underviser! Det sentrale Utdanningsutvalget har i sitt møte mandag 11. mars utnevnt førsteamanuensis Paula Rice ved IIF til merittert underviser. Til grunn for systemet for utdanningsfaglig merittering ligger det syn at en lærers virksomhet er en del av en organisasjon så vel som en individuell innsats. Å bli utnevnt til merittert underviser er dermed en anerkjennelse både av den enkeltes individuelle bidrag og de bidrag vedkommende har gitt til organisasjonen. Paula er en viktig bidragsyter for instituttet innenfor faglig tilrettelegging av undervisning og i pedagogisk utviklingsarbeid. Med sin faglige bakgrunn, spesielt innenfor «teaching of English language for special purposes», bidrar Paula både innenfor det økonomisk-administrative fagområdet (Business English, Cultural Awareness), men også i tverrfaglig undervisning, f.eks. Eksperter i Team, Maritime English på studiet for Nautikk og for Shipping Management. Hun er en viktig støttespiller for kollegaer i utvikling av innovative og studentaktive læringsmetoder, hun bidrar i pedagogisk veiledning, utvikling av fysisk læringsmiljø og er aktiv i IIFs internasjonale engasjement. Jeg var en tur snartur innom Ålesund på onsdag og fikk gratulert henne, midt i en undervisningsøkt i Ekspterter i team på TEFT-labben :

Paula ble også feiret av kolleger på IIF dagen etter at jeg var der, på torsdag:

Paula Rice mottar blomster og gratulasjoner fra instittleder Hans!

Neste gladnyhet er at vi har fått enda et nytt EU-prosjekt! Det er innen programmet EU ERA-Net, programmet heter BEYOND, og er forankret på IØT.  Gruppen fikk en veldig god skår og evaluering. Tematikken er hvordan digitalisering kan bidra til å utvikle lokale energimarked for såkalte «P2P trading schemes». BEYOND-prosjektet ledes av IØT, som i seg selv er veldig flott. Det er Pedro som har gjort en stor del av denne innsatsen, med god støtt fra Ruud og Asgeir. Budsjettet er totalt på 2 millioner EUR, og omkring 300,000 EUR til IØT. Gratulerer så mye!

Etter å ha gratulert Paula på onsdag tok jeg den korte spaserturen fra NTNU og over til NMK, der næringslivet på campus er samlet. Her fikk jeg gleden av å delta i arrangementet «Børs og Bacalao» som arrangeres av den allestedsnærværende banken Sparebank Møre. De samlet 600 næringslivsaktører (og et par andre, deriblant meg) til bedriftspresentasjoner, tips til hvilke aksjer vi bør investere i neste år :-), og ikke minst kåring av vinneren i gründerkonkurransen Nærings-TEFT. Jeg hadde æren av å sitte i juryen, og dermed kåre en vinner blant opprinnelig over 100 søkere. Vinneren ble bedriften Road-Tech, som utvikler smarte brøytestikker! De vant 1 million i premie, og her er bilde fra de tre spente finalistene i det vinneren var i ferd med å bli offentliggjort:

Tre spente finalister venter på avsløringen av hvem vinneren er!

Går vi lenger tilbake i tid var jeg på Gjøvik mandag, på det såkalte «D5-møtet«, som er de fem dekanene som har virksomhet på Gjøvik. Vi hadde et besøk og presentasjon på Mustad Næringspark. Jeg har ikke vært der på over 10 år, sist var det fortsatt Mustad som holdt til der. Men endringen og utviklingen av området var imponerende! Dette er omtrent akkurat like langt unna campus på Gjøvik som NMK er i Ålesund, og har potensiale til å fungere på samme måte. Det skal startes innovasjonssenter, inkubator, flere bedrifter holder til her allerede, og noe av NTNU-virksomheten, nærmere bestemt design-miljøet skal flytte hit til høsten. Sammen med industriklyngen på Raufoss har dette potensialet til å bli en viktig del av næringstilknytningen på Gjøvik! Etterpå møtte vi en annen interessant aktør, nemlig Sykehuset Innlandet som vi har store ambisjoner om å samarbeide med. Det er vedtatt at et nytt sykehus skal bygges, og her kan vi bidra fra mange fagmiljø til å skape en ny måte å drive sykehus på. Dette er viktig å se i sammenheng med det samarbeidet vi allerede har med både St Olavs Hospital og Oslo Universitetssykehus.

Det siste jeg vil nevne i denne omgang er at jeg tilbrakte nesten hele forrige uke i USA. Vi var en gjeng på åtte personer fra NTNU, inkludert rektor og prorektor, to dekaner og campusdirektør, som sammen med et antall personer fra Statsbygg og to departementer besøkte noen amerikanske universiteter for å la oss inspirere. Vi var innom Harvard, MIT, Cornell Tech i New York City og New School på Manhattan, og studerte ulike løsninger på hvordan bygg kan tilrettelegge for tverrfaglighet, innovasjon og entreprenørskap og kreativitet i kunstfag. Blant annet. Du finner flere filmer om turen på Gunnar Bovim sin Facebook-side, som jeg i all ubeskjedenhet har vært ansvarlig for å lage på oppdrag fra kommunikasjonsavdelingen:

Harvard-besøk

På Harvard University fikk vi treffe Dustin Tingley, som fortalte oss hvordan de jobber med å dele informasjon og ressurser med hverandre gjennom forskjellige typer digital teknolgi. Inspirerende å se hvordan de ansatte på Harvard jobber med dette!

Publisert av Gunnar Bovim Tirsdag 12. mars 2019
USA-tur

Jeg er i USA, sammen med Kunnskapsdepartementet (Norge), Statsbygg og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Norge). Vi skal besøke MIT, Harvard og Cornell Tech, for å få inspirasjon til hvordan vi kan jobbe videre med Campusutvikling på NTNU. Både jeg og Knut Børve, Ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet, har latt oss begeistre, selv om jeg ikke forstår at han orker å gå uten lue, det er kjempekaldt her!

Publisert av Gunnar Bovim Fredag 8. mars 2019

Og med dette ønsker jeg dere alle en riktig god helg!

Monica

ØK-nytt uke 9

av 1. mars 2019 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle sammen! Da er det tid for å oppsummere uken som har gått. Det har vært en høring om virkemidler for innovasjon og nyskaping fra Universitets- og høgskolesektoren. Vi fikk gode bidrag inn fra Entreprenørskapsmiljøet, og har levert en høring innen fristen i dag. Dette må sees i lys av at hele «økosystemet» for innovasjon ved NTNU er oppe til vurdering, slik at det kan komme større eller mindre endringer fremover. Spennende og viktige tema, hvor vi har fagkompetanse hos oss som er etterspurt i resten av NTNU.

Dekanmøtet på tirsdag handlet mye om campus-utvikling igjen, der det fastslås at det er alternativ C vi utreder videre, og med innovasjonssenter plassert i Hesthagen. Dette har bred tilslutning, selv om det selvsagt er ønskelig å ha innovasjonsaktivitet over hele NTNU. Særlig i Helseklyngen og i flere av teknologimiljøene foregår det mye nyskaping allerede, og det skal fortsette og forsterkes. Men et nytt senter vil kunne samle både fag, virkemidler og nystartede bedrifter. Du kan lese hvilke visjoner dekan-kollega Geir Øien på IE og jeg har for oss plassering av et slik senter her:

https://www.universitetsavisa.no/ytring/2019/02/28/Innovasjonsl%C3%B8ype-mellom-Gl%C3%B8shaugen-og-Elgeseter-18559047.ece

I går fikk vi en ordentlig gladnyhet: Det blir utnevnt en æresprofessor fra vårt fagområde på Doktorpromosjonen som foregår i november! James A. Robinson er blant verdens mest innflytelsesrike samfunnsvitere de siste to tiårene. Han har formet både statsvitenskap, historie og økonomi ved å studere de store spørsmål – hvorfor noen land opplever fremgang – mens andre ikke gjør det. Sammen med Daron Acemoglu fra MIT er han den fremste talsmann for at forskjeller mellom land først og fremst skyldes kvaliteten på institusjoner. Robinson og Acemoglu viser også at gode institusjoner ikke er i alles interesse. Typisk kan økonomisk og politisk makt samles på for få hender – og svake institusjoner blir et politisk virkemiddel for de som monopoliserer makt. Deres forskning er også popularisert i den internasjonale bestselgeren «Why Nations Fail». Robinson har et langt og tett samarbeid med ISØ, og har vært mange ganger på besøk her. Han jobber med Ragnar Torvik, et samarbeid de har hatt siden 2002, og han har invitert mange PhD-studenter fra ISØ til lengre forskningsopphold både på Berkeley og Harvard hvor han jobbet tidligere, og på Chicago hvor han jobber nå. Robinson har takket ja til å komme hit i november, og vi vil lage et opplegg som sannsynligvis også inkluderer et foredrag for alle interesserte. Dette er stor stas!

To nye medarbeidere har sin første arbeidsdag på IØT i dag! Det er førsteamanuensis Marte Holmemo på faggruppe for virksomhetsledelse, og professor Anne Neumann på faggruppe for Bedriftsøkonomi og optimering. Velkommen så mye til begge to!

Neste uke skal jeg delta i en rektor-ledet delegasjon som skal studere mulige campusløsninger ved andre universiteter, i dette tilfelle USA. Vi skal besøke MIT og Harvard i Boston og Cornell High i New York. Det blir bra! Derfra drar jeg rett til Gjøvik neste mandag den 11/3, der vi har vårt halvårlige møte med de fem dekanene som har aktivitet på Gjøvik.

Da håper jeg du får en riktig fin og avslappende helg!

Monica

Topp