Dekan ved NTNUs Fakultet for økonomi

Arkiv for februar, 2019

ØK-nytt uke 7

av 15. februar 2019 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

I dag er det helt åpenbart et snev av vår i luften, selv om vinterferien står for døren! Vinterferie i år betyr en stor begivenhet, nemlig at det snart er klart for at flyttelasset går fra Dragvoll og ned hit til Klæbuveien. Vi gleder oss veldig til at ISØ flytter inn, lokalene blir utrolig flotte, og vi kan starte en ny epoke som et ganske mye mer samlet fakultet, i alle fall geografisk i Trondheim. Jeg ser frem til spennende samarbeid, det er mye etterspørsel om dagen etter samfunnsøkonomisk kompetanse fra resten av NTNU, SINTEF og næringsliv.

Det kom en skikkelig gladnyhet denne uken. Studiebarometeret ble offentliggjort. Det er selvsagt momenter i tallmaterialet som tilsier at vi kan bli bedre i mange dimensjoner. Men vi må også koste på oss å feire når det er grunnlag for det. Og det er det i alle høyeste grad! På NTNU var det i alt tre studieprogrammer som hadde studenter som var 100% fornøyd, altså skåret 5,0 av 5 mulige. To av disse tre programmene er våre: Entreprenørskolen og masterstudiet i HMS, begge på IØT. Begge programmene har vært øverst på pallen før, så direkte overraskende er det jo ikke. Men desto mer imponerende. Dere gjør en fantastisk jobb med å følge opp studentene, og jeg håper dere har fråtset i kake i flere av etasjene i Gamle Fysikk!

I skrivende stund har også en annen, eller snarere tre nye gledelige hendelser inntruffet. Vi har hatt møte i Ansettelsesutvalget på fakultetet, og vi har denne fredagen intet mindre enn tre nye professorer blant oss! Det er Verena Hagspiel, Lise Aaboen og Eirik Albrechtsen, som er tilhørende tre ulike faggrupper på IØT. Verena på Bedøk, Lise jobber med Entreprenørskolen, og Eirik på faggruppe for HMS. Gratulerer så mye til dere alle! Dette betyr også at antall kvinnelige professorer på fakultetet har økt fra 11 til 13. Mange gode grunner til å feire i dag, altså!

Denne uken var det ellers strukturkonferanse om fusjoner og sammenslåinger, som er blitt behørig dekket av både UA og Khrono. Jeg var der, og det var spesielt interessant å høre Stjernø snakke om de tanker og visjoner han hadde for sitt utvalg for over 10 år siden, og hvordan han synes det har gått:

https://www.universitetsavisa.no/politikk/2019/02/11/Stjern%C3%B8-refset-Regjeringa-for-mangel-p%C3%A5-finansiering-18456545.ece

I Ålesund har det vært avslutning for vår kjære kollega Åse Mørkeset, som avsluttet en flott yrkeskarriere ved årsskiftet 2018/19. Hun er utdannet cand.philol ved Universitetet i Trondheim i 1983 (Norges lærerhøgskole) med fagkombinasjon innenfor fransk, nordisk, tysk og pedagogikk. Hun har jobbet i akademia siden 1988 ved Møre og Romsdal Fiskeritekniske Høgskole, senere ved Høgskolen i Ålesund, og til slutt ved av NTNU i Ålesund. Åse har hatt ulike faglige stillinger som høgskolelektor, universitetslektor og førstelektor, men også administrative stillinger som kontorsjef, studieleder, instituttleder, prorektor, internasjonal koordinator, samt nasjonal ekspert ved EU-kommisjonen i Brussel. 

Flere kolleger holdt tale og takket Åse for hennes bidrag til utvikling av instituttets studieprogrammer og for hennes innsats innenfor internasjonalisering. Det ble sagt om Åse at hun er en raus, inkluderende, oppmerksom og hjelpsom kollega, alltid med godt humør. Et eksempel på dette er måten hun har tatt imot internasjonale studenter og ansatte; hun viser dem rundt i byen og distriktet, hjelper dem på plass, også med bolig, inviterer på middag og fjelltur, og stiller opp ved faglige, språklige, og pedagogiske utfordringer. Takk for innsatsen Åse, og så håper jeg at du holder kontakten med oss fremover også!

Åse her sammen med instituttleder Hans, med velfortjente blomster!

Neste uke gleder jeg meg til å dra til vakre Ålesund for å overvære semifinalen i Næringsteft på fredag. Jeg sitter i juryen, og skal være med å bestemme hvilken av tre svært flotte bedrifter som vinner premien på 1 million kroner. Vinneren blir offentliggjort i forbindelse med seminaret «Børs og Baccalao» den 13. mars, som jeg også vil delta på.

Riktig god helg til alle!

Monica

ØK-nytt uke 6

av 8. februar 2019 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Denne uken var det høringsfrist for rapporten om faglig organisering i Campusprosjektet i Trondheim. Jeg har nevnt rapporten flere ganger tidligere, og den er også oppsummert på Universitetsavisa. Her skisseres fire modeller for plassering av HumSam-miljøene, og øvrige faglige klynger er plassert, som KAM, Helse, Lærer, og oss. Vi har hatt rapporten på høring til instituttene i Trondheim. Instituttene har ulik vektlegging av hensynet til at vi som fakultet blir samlet på den ene siden, og behovet for å lokaliseres nært teknologimiljøene som mange samarbeider med på den andre siden. I min overordnede oppsummering har jeg vektlagt at vi som fakultet må være fysisk samlet for å skape den faglige integrasjonen som hele dannelsen av fakultetet bygger på, men at vi samtidig må være nær teknologimiljøene slik at det er kort gangvei i mellom både for studenter og ansatte. Dette mener jeg er løsbart ved gangforbindelser, heis eller trappeløsninger som gjør at man raskt og enkelt kan forflytte seg mellom Hesthagen og Gløshaugenplatået. Det er også sånn at IE-fakultetet i sin høring legger vekt på at de ønsker noe samlokalisering med oss og et fremtidig Innovasjonssenter. Alle instituttenes høringer er også lagt ved.

Tirsdag og onsdag gikk Lerchendalkonferansen av stabelen, som arrangeres årlig av Tekna, NTNU, SINTEF og NFR. Det er et veldig profesjonelt og flott opplegg, og et av de desiderte høydepunktene var vår egen Ragnar Torvik, som har fått voldsomt mye skryt for sin analyse av teknologisk utvikling fra et samfunnsøkonomisk ståsted. Utrolig artig!

Vi på fakultetet har satt av strategimidler til å få forskningsgrupper på tvers av instituttene til å jobbe sammen. Dette gir konkrete resultater: Institutt for internasjonal forretningsdrift og IØTs faggruppe for strategi og forretningsutvikling gjennomfører felles forskningsseminar på Oppdal 25.-27.- mars. Fokus vil være presentasjoner og tilbakemelding på artikkelutkast og faglige diskusjoner rundt temaet publisering. Pr i dag er det 17 påmeldte. Dette er et godt iniativ med sikte på samhandling på tvers av enhetene ved fakultetet. Jeg vet at noe lignende skal gjøres for finansmiljøene våre på tvers av tre institutter, og det er kjempebra!

Neste uke skal det holdes en nasjonal konferanse om strukturreform og fusjoner i UH-sektoren. NIFU vil presentere sin delrapport 2, rektor og flere fra departement og øvrige aktører i sektoren skal innlede, og det blir flere debatter fra politikere og samfunnsaktører i flere av våre campusbyer. Jeg sitter i referansegruppen for følgeforskningsprosjektet til NIFU, og skal delta. Se lenke til konferansen her, den blir også streamet:

https://www.ntnu.no/strukturkonferanse-2019/program

Har et flott medieoppslag jeg vil dele med dere, skrevet av vårt hovedverneombud Trond Kongsvold og Oscar Amundsen ved SU-fakultetet. Tema er åpne kontorlandskap, tittel «Dumhetens paradoks» fra Aftenposten denne uken. Verdt å lese!

https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/6nOy0z/Dumhetsparadokset-Ideen-om-apne-kontorlandskap-ved-universitetene–Oscar-Amundsen-og–Trond-Kongsvik-?spid_rel=2

Med det vil jeg ønske alle en god helg!

Monica

ØK-nytt uke 5

av 2. februar 2019 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

På ukens dekanmøte diskuterte vi Etter- og videreutdanning (EVU), fordi det er laget to utredninger som nå kommer på høring. Det er en om rammebetingelser som har vært ledet av Marit Reitan, og hvor Arve Pettersen og Halvor Holtskog har sittet fra vårt fakultet. Den andre handler om hvordan man skal øke EVU-aktivitet spesielt rettet mot digitalisering. Den har vært ledet av Olav Bolland, og hvor jeg har sittet fra oss. Begge sendes ut med høringsfrist samtidig. Disse bør dere lese og gjøre dere opp meninger om, det er viktig for meg når vi skal skrive fakultetets høringssvar. Jeg vil gjerne vite din mening, særlig du som har mye EVU-aktivitet.

I går hadde vi årets første disputas på fakultetet. Det var Ellen Krohn Aasgaard som disputerte over avhandlingen «Stochastic programming for short-term hydropower scheduling and bidding» med Stein-Erik Fleten på IØT som hovedveileder. Her er Ellen i aksjon med førsteopponent:

dav

Vi begynner å få tilbakemelding på BOA-prosjekter vi søkte på i høst. Vi søkte på 30 prosjekter totalt. Mange av dem har vi ikke fått svar på. Det som har kommet inn av positive svar er Asgeir Tomasgard, som har fått positivt svar på tre søknader, der vi har en andel og det er SINTEF som er hovedsøker. Videre er Kjetil Fagerholt med på et prosjekt der SINTEF er hovedsøker, som også er blitt innvilget. Et prosjekt forankret hos ISØ innen finansmarked er innvilget, med Knut Anton Mork og Snorre Lindseth. Det største tilslaget i denne runden ser ut til å være til Jonas Ingvaldsen på IØT, som sammen med flere andre har fått innvilget et kompetanseprosjekt innen BIA i Forskningsrådet. Tema er Lean og digitalisering. IØT er hovedsøker både Trondheim og Gjøvik, vi har med SINTEF Manufacturing og fire bedrifter, og totalbudsjett er på 27 millioner. Gratulerer så mye til alle sammen! Og riktig god helg til alle.

Monica

Topp