Dekan ved NTNUs Fakultet for økonomi

Arkiv for oktober, 2018

ØK-nytt uke 43

av 26. oktober 2018 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Denne uken har vi to disputaser. På mandag forsvarte Kine Berild Norheim avhandlingen «Drivers of innovation and strategic resilience in and between firms: The role of absorptive capacity, psychological safety and innovation capabilities» . Disputasen foregikk i Ålesund, og Kine har hatt et veilederteam bestående av Alf Steinar ved IØT, Øivind ved IIF og Hans Petter Hildre fra Institutt for Havromsoperasjoner og Byggteknikk ved IV-fakultetet i Ålesund. Et team på tvers av institutt-, fakultet- og campusgrenser der altså, ikke dårlig! Ingen ringere enn viserektor i Ålesund, Annik, ledet disputasen. Alle rapporter tyder på at dette gikk riktig flott. Her er Kine avbildet i midten, men veiledere til venstre og komiteen til høyre:

I skrivende stund pågår en disputas til, Marta Morais-Storz på IØT som disputerer med avhandlingen «Innovation and the role of problem formulation: capitalizing on the potential of collective intellect for value creation». Veiledere har vært Alf Steinar på IØT og Amy Edmondson  fra Harvard Business School. Svært spennende tema, og jeg er helt sikker på at dette også går fint!

I forrige uke var det oppstart av EU Interreg-prosjektet Blue Circular Economi i TEFT-laben vår i Ålesund. Prosjektet har som formål å hjelpe småbedrifter som tilbyr produkter og tjenester fra resirkulert fiskeutstyr å oppnå større markedsandeler. Til oppstartsseminaret hadde prosjektleder Siv Marina invitert partnere både fra akademia og næringslivet, samt studenter med interesse for dette feltet. Du kan se mer i TV-innslaget her: https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-moere-og-romsdal/DKMR99101918/19-10-2018#t=2m7s Her er gjengen i gang:

Andre strålende nyheter denne uken er at professor Kari på HHS har mottatt prisen Highly Commented Award for artikkelen «The interplay of managerial and non-managerial controls, institutional work and the coordination of laterally dependent hospital activities” i Qualitative Research in Accounting & Management. Artikkelen er skrevet sammen med Charlotte Morland og John Burns. Her er den glade vinner:

Noe starter og noe slutter, og det er en tid for alt. Professorene Rikke og Kristin på IØT kan i dag melde at de har kjørt sitt siste EVU-kurs i yrkeshygiene. Dette er en kursserie som har pågått siden 2008, det har bestått av fire emner, og har vært nødvendig for å bli sertifisert som yrkeshygieniker i norske bedrifter. De har kjørt 25 kurs i denne perioden, hver med 30 deltakere, og har produsert 5625 studiepoeng. Det er voldsomt bra! De har hatt 255 personer innom kursene, og har hele tiden operert med ventelister. De har ikke lenger kapasitet, all den tid vår hovedoppgave er å undervise i masterprogrammet i HMS; som etter en litt tung start er blitt en braksuksess. Du kan lese mer om kursene her: https://www.ntnu.no/videre/yrkeshygiene Takk for fantastisk innsats til begge to!

Min uke startet denne gangen på Raufoss og Gjøvik, der vi fem dekaner som har virksomhet møttes sammen med instituttledere og seksjonsledere, og viserektor. Vi hadde en omvisning på Raufoss arrangert av Ottar, som ble svært vellykket. Mine dekankolleger var begeistret! Videre har det i løpet av uken vært ymse møter om digital politikk, oppfølging av strategi, logistikk, lønnsforhandlinger, EVU, samlokalisering og prosessforbedring, for å nevne noen stikkord.

I morges startet jeg dagen på Brattøra i lokalene til BI, der Næringsforeningen og SØF arrangerte et møte med foredrag av sentralbanksjef Øystein Olsen. Temaet var norsk økonomis utsikter fremover. Møtet ble åpnet av vår styreleder og leder i næringsforeningen i Trøndelagsregionen Berit Rian:

Om en drøy time skal jeg bevege meg opp bakken til Realfagsbygget og skal delta i feiringen av avgangskullet på Indøk, og det gleder jeg meg veldig til! Jeg må vente med å rapportere om dette til neste uke, for jeg drar direkte derfra og til Bergen for den årlige Smalahove-middagen i regi av Fagbokforlaget. Alltid like hyggelig å spise røkte sauehoder inne i boklageret til Forlaget! 🙂

Neste uke starter jeg i Ålesund, der jeg rett og slett skal være foreleser i organisasjonsteori på bachelorkurset. Jeg skal snakke om den norske modellen, og dermed ta personlig ansvar for at våre studenter lærer om dette viktige temaet! Tirsdag skal jeg til Kongsberg for å delta i et møte med næringsministeren om digitalisering innen industrisektoren. Mye moro neste uke også, med andre ord.

Da får alle ha god helg etter hvert!

Monica

 

 

ØK nytt uke 42

av 19. oktober 2018 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle sammen. Vi holder på med styringsdialoger med alle instituttene, og har denne uken snakket med HHS. Her skjer mye spennende, de er blant annet i sluttfasen med strategiplanen. På dekanmøtet tirsdag snakket vi om oppstart av arbeidet med ny miljøplan for NTNU, du kan lese mer på UA om dette.

Vi har begynt å ha korte og hyppige møter om faglig integrasjon i BØA på tvers av tre campuser, for å være sikker på at vi får dette til denne samordningen på en skikkelig måte. Det er viktig å ha fokus, dette kan vi rett og slett ikke bomme på! Jeg er helt sikker på at det blir bra. I den forbindelse er alle dere som jobber med BØA – bachelor i øk/adm – invitert til et felles seminar i Trondheim den 29. november, med faglig og sosialt program. Sett av datoen allerede nå, program kommer etter hvert. Det er også mer info på Innsida.

Denne uken har HHS hatt to dager med konferanse og Phd-seminar med diskusjoner, presentasjoner av alle PhD-prosjekter med tilbakemeldinger og foredrag. Årets deltakere kom fra NTNU, Stockholm School of Economics, University of St. Gallen, University of Exeter, University of Edinburgh og mange flere. Dette har vært svært vellykket, i følge ryktene.

Vi har hatt en disputas; Lars Ivar Hagfors disputerte med avhandlingen Essays on electricity price modelling. Hovedveileder har vært Stein Erik, og biveiledere Sjur og Verena, alle på IØT. Kandidaten ser konsentrert ut, han svarte godt for seg i føgle mine kontakter, og alt tyder på at dette gikk riktig fint:

Florentina på HHS https://www.ntnu.no/ansatte/florentina.paraschiv jobber for å få opp en egen internasjonal PhD Summer School for finansfeltet. Ta kontakt med Florentina hvis dette er relevant for deg!

En av studentene våre i Ålesund, Marie Strande Nilsen er plukket ut for å være «Leder for en dag» i Kunnskapsdepartementet, og skal skygge Iselin Nybø. Marie er ferdig med en bachelor i Markedsføring og ledelse på IIF, og tar nå noen flere økonomifag. Hun har også vært leder for en studentbedrift. Les mer om Marie her: https://www.universitetsavisa.no/campus/2018/10/18/NTNU-student-plukket-ut-som-%C2%ABLeder-for-en-dag%C2%BB-i-Kunnskapsdepartementet-75722.ece

Vi har også fått noen nye kolleger! På Gjøvik starter Britt Berge som seniorkonsulent i 50% stilling fra 12. november. På IØT startet Irene Eriksen som førstekonsulent i administrasjonen 8. oktober. I tillegg er Ottar Michelsen snart klar til å starte som førsteamanuensis i miljøledelse på IØT. Han er foreløpig politiker i Trondheim kommune, men kommer til oss i 20% stilling fra 15. oktober, og går over til full stilling når han er ferdig med sine plikter i Rådhuset. Velkommen til alle tre!

I neste uke, onsdag 24/10 er det klart for et nytt lunsjforedrag i den legendariske serien «Kost og nytte». Denne gangen er det Hanne Finnestrand fra IØT som foredrar om Den norske arbeidslivsmodellen i Trøndelag. Arbeidslivsmodellen blir ofte fremhevet som et konkurransefortrinn for norsk arbeids- og næringsliv. Hva betyr egentlig dette, og hva er erfaringene fra Trøndelag? Ta med lunsjen din og kom til bilbioteket kl 11:30.

Vi har ikke mindre enn to disputaser neste uke. På mandag skal Kine Berild Norheim forsvarer avhandlingen «Drivers of innovation and strategic resilience in and between firms: The role of absorptive capacity, psychological safety and innovation capabilities» . Disputasen skal foregå i Ålesund, og Kine har hatt et veilederteam bestående av Alf Steinar ved IØT, Øivind ved IIF og Hans Petter Hildre fra Institutt for Havromsoperasjoner og Byggteknikk ved IV-fakultetet i Ålesund. Et team på tvers av institutt-, fakultet- og campusgrenser der altså, ikke dårlig!

Fredag i neste uke skal det være en disputas til, det er Marta Morais-Storz som disputerer med avhandlingen «Innovation and the role of problem formulation: capitalizing on the potential of collective intellect for value creation». Veiledere har vært Alf Steinar på IØT og Amy Edmondson  fra Harvard Business School. Svært spennende tema for begge, lykke til for kandidater og veiledere!

Neste uke starter jeg på Gjøvik, da alle fem dekaner som har virksomhet er skal delta i et møte sammen med seksjons/instituttledere og viserektor. Onsdag er den lønnsforhandlinger med Akademikerne, som det er NTNU sentralt som tar seg av. Byggearbeidene i Klæbuveien 72 starter neste uke, og Indøk har sin avslutningsseremoni på fredag. Mye å se frem til, altså.

Da håper jeg alle får en fin helg!

Monica

ØK-nytt uke 41

av 12. oktober 2018 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle sammen i vakkert høstvær. I dag er det meldt opp mot 15 grader i Trondheim, midt i oktober. Hyggelig for de som høstferie, men samtidig noe skremmende og uvanlig….. Uken har for min del vært roligere enn de foregående, jeg har for eksempel holdt meg i Trondheim hele tiden. Vi hadde Losam-møte mandag, hvor vi blant annet har konkrete ideer til bruk av velferdsmidler slik at det kommer alle til gode. Det blir det opplyst om innen kort tid, vi skal få til et sosialt arrangement i begynnelsen av desember.

I dekanmøtet tirsdag fikk vi fremlagt status på arbeid med effektivisering av ansettelsesprosessen for vitenskapelig ansatte. Dette har noen ganger tatt svært lang tid, og en gruppe er i gang med tiltak for å gjøre dette raskere og med bedre kvalitet. Gruppen ledes av vår egen Merethe Åsenhus, som vi har «lånt ut» til Fellesadministrasjonen for dette formålet. De fremla en virkelig god rapport, som jeg (nesten) ble rørt til tårer av å lese. Vi har gjort dette på svært tungvinte og lite standardiserte måter tidligere, men det er det slutt på, vi blir pilotfakultet på å teste ut nye metoder fremover. Fabelaktig godt jobbet, Merethe!

Onsdag satt Tove, Svein Olav og jeg med lønnsforhandlinger med «øvrige», det vil si alle andre en Akademikerne. Dette var min debut som forhandlingsleder, og da er det godt å ha så profesjonelle hjelpere som Svein Olav med seg, som kan dette til fingerspissene. Det er mye tabeller, regneark og potensielle snubletråder, men jeg opplevde at det gikk fint. Det skal videre forhandles med Akademikerne sentralt, det vi si at NTNU sentralt gjør disse forhandlingene, den 24. oktober. Alt skal være klart den 31. oktober, og det er først da resultatet blir kjent.

I går satt Svein Olav, Anne L og jeg i Rådhuset, i en ansettelsesprosess knyttet opp til prosjektleder i vår del av Universitetskommune-prosjektet. Vi har noen runder igjen før vi er i mål her, jeg har grunn til å tro at det blir bra.

Ellers kan jeg melde at vi har gjort nye EU-gjennombrudd. Raquel Jorge, som jobber som forsker på IØT, har fått en posisjon i EERA – European Energy Research Alliance og er valgt til leder av et sub-program: Sustainability, Techno-Economic Analysis and Public Acceptance. Dette er et eksempel på NTNUs anerkjennelse og posisjon på samfunnsområdet i energiforskning i Europa, og et kontaktpunkt for andre interesserte. Energi, klima og mobilitet blir også svært sentralt i det nye Horizone Europe. Gratulerer så mye!

Da gjenstår det bare å ønske alle en riktig god helg!

Monica

 

ØK-nytt uke 40

av 5. oktober 2018 i Ukategorisert med 1 Kommentar

Hei og god fredagskveld!

Tirsdag denne uken ble det besluttet i rektoratet at ansvaret for fagområdet generisk logistikk tilhører Økonomifakultetet. Det betyr to ting: For det første betyr det at vi har det overordnede ansvaret for utvikling av fagfeltet og koordinering mot ulike anvendelsesområder ved NTNU. For det andre betyr det at det eksisterende ingeniør-bachelorprogrammet i logistikk (som ble innfusjonert fra tidligere HiST) blir overført til vårt fakultet fra og med neste studieår. Programmet inneholder et bredt spekter av emner som innkjøp, logistikk, forsyningsledelse og operasjonsanalyse, og har sin naturlige faglige tilhørighet på IØT. Vi skal jobbe videre med det praktiske fremover, inkludert gode løsninger for de tre ansatte som jobber med studieprogrammet i dag. Etter mitt syn vil denne beslutningen styrke vår teknologiske profil på et viktig område der vi allerede har sterke fagmiljøer, og vi kan skape enda flere synergieffekter med det andre bachelorprogrammet vårt i logistikk på Gjøvik. Vi får også om lag 120 nye studenter tilknyttet vårt fakultet. Jeg gleder meg til å konkretisere dette videre!

Uken min startet på Raufoss, der jeg deltok med et innlegg i arrangementet «Raufoss i 100», om samspill mellom industrimiljøet, idrett, kultur og forskning/undervisning som jeg snakket om. Et veldig flott program og markering i det som de selv nå kaller «Innlandets industrihovedstad», og som faggruppen vår på Gjøvik jobber tett sammen med.

Onsdag hadde prorektor Anne Borg en besøksrunde på alle våre tre institutter i Trondheim; HHS, ISØ og IØT. Hun var begeistret etterpå over alt vi jobber med og ambisjonene vi har på ulike områder. Hun tok også i mot en del utfordringer på saker og ting som ikke fungerer helt i dag, og som kan bli bedre.

Onsdag kveld dro mange av oss til Ålesund, for å tilbringe hele torsdag på Norges mest «næringsnære campus». Vi hadde styringsdialog med IIF, styremøte i Fakultetsstyret, og omvisning på campus med litt av hvert. Her skjer det mye, og vi har fått til utrolig mye på kort tid! Vi har 10 stipendiater i sving nå på IIF, og BOA-aktiviteten er stigende.

I dag har jeg deltatt i en begravelse til en tidligere kollega på IØT, Olav Bjørseth, som gikk bort etter lang tids sykdom. Olav var viktig i oppbygningen av arbeidsmiljø som fag på instituttet i sin tid, og vi husker ham som et sosialt og varmt medmenneske og god kollega som var kunnskapsrik, med et godt nettverk og en egen evne til å finne praktiske løsninger på alle slags problemer. Det er trist at han er borte, men arbeidet hans lever videre gjennom oss og det vi jobber med i dag, blant annet i masterprogrammet vårt i HMS.

Da håper jeg alle får en fin helg, og god høstferie til de som driver med sånt 🙂

Monica

Topp