Dekan ved NTNUs Fakultet for økonomi

Arkiv for juni, 2018

ØK-nytt uke 26

av 29. juni 2018 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle! Nå begynner sommerfreden for alvor å senke seg over kontorlokalene våre, i alle fall her i Fakultetsadministrasjonen. Denne uken har det vært en del møter, men ingen store hendelser. Vi hadde styringsgruppemøte i samlokaliseringsprosjektet vårt her i Elgeseter gt, og alt går sin gang. I september begynner arbeidet med å lage vegger rundt studentarbeidsplassene i 2. etasje som er første trinn, og så tar vi del for del. Det meste er enkelt arbeid uten støy, den store jobben blir når tannlegene flytter ut mot slutten av året og disse lokalene skal bygges om. Vi kommer til å ha en rekke prosesser gjennom høsten for alle som blir berørt, så dette kommer til å gå fint!

Vi har hatt møte i ansettelsesutvalget i dag, og gjort vedtak på ansettelse av innovasjonsleder. Når vedkommende som er innstilt har takket ja til tilbudet blir personen presentert her, og med hvilke roller og oppgaver som vil tilfalle denne nye rollen. Det blir spennende.

Flere av instituttene har nå gjort ferdig sine strategier, og både fakultet og institutter kommer til å lage handlingsplaner for oppfølging til høsten. Vi har store ambisjoner!

Ellers har dagen min gått med til signere vitnemål for bachelor-studenter, og jeg vet at Kristin har mange flere på lager til meg i neste uke. Jeg tar ferie, men legger inn noen «signeringsavbrekk» slik at vi får vitnemålene ut til våre uteksaminerte kandidater så fort som mulig.

Jeg har sjekket værmeldingen, og alle tre campus-byer kan skilte med strålende sol og mer enn anstendige temperaturer fra og med i morgen, så det er ikke dumt med ferie nå! Gjøvik leder, der er det meldt over 30 grader til neste helg.

God sommer!

Monica

ØK-nytt uke 25

av 22. juni 2018 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Det har vært full fart på alle fronter denne uken! La meg ta sakene i tur og orden:

Institutt for internasjonal forretningsdrift skal koordinere det EU-finansierte prosjektet – Blue Circular Economy. Prosjektet skal hjelpe bedrifter som driver med resirkulering av fiskeutstyr med å nå ut til et større marked. Miljøet fra IIF med Siv Marina (bildet under) i spissen har fått koordinatoransvaret for FoU-prosjektet Blue Circular Economy (BCE). Prosjektet skal hjelpe små og mellomstore bedrifter (SME-er), som tilbyr produkter og tjenester innenfor resirkulering av fiskeutstyr med å nå et større marked. Prosjektet bygger videre på nettverket som ble utviklet under Circular Ocean (2015-2018), og prosjektet vil sette opp en klynge på flere nivå, som har til formål å forbinde og katalysere SME-enes virke i regionen.

 Denne uka fikk vi resultatene fra SAMEVAL og KOMBEVAL, hvor internasjonale panel har vurdert kvaliteten norsk samfunnsvitenskapelig forskning og utdanning. Én hovedkonklusjon er at det samlet står bra til, men at vi er litt introverte og har et betydelig potensiale for utvikling. Vi meldte inn fagmiljøene våre til to av panelene:

  1. Panel Economics: ISØ ble meldt inn i sin helhet, og forskergruppen «Public Economics» med Jørn Rattsø som leder spesielt. I tillegg har instituttet deltatt med studieprogrammene sine i KOMBEVAL.
  2. Panel Economic-Administrative Research Area: De samlede fagmiljøene ved HHS, IIF og IØT-T ble meldt inn her, i tillegg til forskergruppen «Computational Economics and Optimization» med leder Asgeir Tomasgard.

Begge forskergruppene ble vurdert til karakter 4 – Very good hvor toppkarakteren er 5 – Excellent. Fagmiljøet i samfunnsøkonomi har også fått karakteren 4, mens fagmiljøet i økonomi-administrasjon har fått den samlede karakteren 3 – Good. Av våre innsendte Societal impact-cases, er caset GassOpt blant dem som er framhevet som eksempel på god praksis. Alt i alt er dette meget gode resultater og det er all grunn til å si GRATULERER.

I konklusjonen på evalueringen av studieprogrammene i samfunnsøkonomi sier komiteen at «It is a well-established international department with a comprehensive offer of economics training». Det er laget en egen rapport om samspillet mellom forskning og utdanning hvor hovedkonklusjonen sier: «In short, both evaluations conclude that research and education at the department are of very good standards”. Igjen GRATULERER. Det kan også være grunn til å merke seg at denne evalueringen har en overordnet konklusjon om at god forskning gir god utdanning.

Les alle rapportene her: https://www.forskningsradet.no/no/Artikkel/Evaluering_av_samfunnsvitenskapelig_forskning_i_Norge/1254016275138

Its21 – Tverrfaglighet og innovasjon: https://www.ntnu.edu/its21/

20.-21. juni har Eksperter i team arrangert konferansen Tverrfaglighet og innovasjon. Det har vært to spennende og fruktbare dager! Jeg fikk æren av åpne konferansen og å lede en paneldebatt om behovet for tverrfaglige team i arbeidslivet, og vår påtroppende fagseksjonsleder på Gjøvik Ottar Henriksen holdt key note-foredrag:

Samtidig – et annet sted: Fjordkonferansen

Torsdag og fredag denne uken – altså i går og i dag – arrangeres Fjordkonferansen på NTNU i Ålesund. Konferansen er et møtested for institusjoner, næringsliv og offentlige virksomheter i regionen som jobber med forskning og utviklingsprosesser. Institutt for internasjonal forretningsdrift er sterk delaktige i konferansen og vår egen Øyvind Helgesen er leder for konferansen.

I går, torsdag disputerte Caroline Cheng på IØT, med en avhandling med tittelen: Relationship and Networking Strategy Tools: What are they and how do managers use them in practice?. Elsebeth Holmen har vært hovedveileder. Jeg fikk ikke vært tilstede, men mine sikre kilder røper at dette gikk usedvanlig bra! Gratulerer så mye både til Caroline og Elsebeth!

Engage har reist rundt med 27 studenter fra NTNU, UiT og University of Washington som har jobbet sammen for å løse utfordringene med lakseveiene i Skjervøy og Hitra/Frøya i «The Seafood Industry Transportation Challenge”. Prosjektet har fått støtte fra blant annet Statens Vegvesen, de involverte fylkeskommunene og University of Washington. Vi har blitt vant til å få servert nye løsninger på samfunnsutfordringer når denne gjengen fasiliterer studenter, og denne gangen er ikke et unntak:

https://www.hitra-froya.no/trafikk/2018/06/19/Vil-frakte-laks-med-taubane-gigantdroner-og-selvkj%C3%B8rende-biler-16958368.ece

Det kommer en rapport på høring nå, om ulike arealkonsepter for campus i Trondheim. Denne blir viktig, og jeg håper instituttene engasjerer seg i denne høringen. Det er frist 3. september.

Onsdag til uken, den 27/6, vil alle administrativt ansatte på fakultetet, inkludert instituttene, være på en samling på Oppdal for kurs, faglig oppdatering og sosialt samvær. Dette til orientering for alle oss andre, vi må klare oss selv. Det vil holde hardt! 🙂

Da håper jeg alle får en flott helg!!

Monica

 

ØK-nytt uke 23/24

av 15. juni 2018 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Heisan! De to siste ukene må tas i ett jafs i dag, forrige fredag var jeg i Sopot, Polen, og rakk ikke skrive noe. Forrige uke var jeg i det hele tatt mye på farten. Startet mandagen i Katapulten på Raufoss, i forbindelse med et møte i SFI Manufacturing der jeg sitter i ledergruppen. Tilbake til Trondheim tirsdag for dekanat- og dekanmøter, så til Løkken med ledergruppe vår på onsdag og torsdag. Dette var en del av lederutviklingsprogrammet vårt, der vi har med oss eksterne konsulenter. Det var to nyttige dager der vi i tillegg til å lederutvikle oss, også snakket mye om oppfølging av vår nylig vedtatte strategi, så det vil vi jobbe videre med utover høsten. Et besøk i Gammelgruva ble det også tid til, med industrihistorie og lange perspektiver. På fredag og resten av helgen var det Sopot, en faglig og sosial reise med gode kolleger for å diskutere publisering. Fint å få mulighet til å jobbe bittelitt med faget sitt også!

Denne uken hadde vi LOSAM-møte, og drøftet og ble enige om utvidelse av instituttadministrasjonen ved IØT, som i dag har desidert lavest andel administrative stillinger. Dette får vi utjevnet med denne utvidelsen, og det forstår vi er helt nødvendig for å få den daglige driften til å fungere! Tirsdag var det nytt dekanmøte med campus-seminar. Det jobbes videre nå med tre mulige varianter av campusutbygging: Mot nord, mot sør eller kompakt på Gløshaugen. Dette kan du lese mer om her: https://innsida.ntnu.no/start#/feed/fd5fcd9f-ee9f-3f01-b23d-f95dc25242a4/b3ed6c86-7ae7-39bb-8242-61f7297556f2

I dag var det avslutningsseremoni for HMS-studiet ved IØT, som for øvrig feirer 10 år siden opprettelsen i 2008. Det var 24 studenter i avgangskullet, det er et tett og godt studiemiljø som skåret på topp i studiebarometeret innenfor naturvitenskapelig/tekniske fag i fjor. Noen av studentene har til og med vært på Svalbard for å studere arktisk sikkerhet. Her er et bilde av hele gjengen:

Nok en gang hevder studentene våre på IIF seg skarpt i NM for studentbedrifter. De vant ikke denne gangen, men to av bedriftene våre kom på 2. og 3. plass, så vi er solid på pallen. Les mer her: http://www.ue.no/Nyheter/Vinneroversikt-NM-for-Studentbedrifter-2018

HHS markerer seg i EU, ved at Tor Georg Jakobsen er blir med i konsortiet Cost-action «EU Foreign Policy Facing New Realities: http://www.cost.eu/COST_Actions

Onsdag deltok IIF på festivalen «Rock’n Research». Ålesund Kunnskapspark er prosjektleder, mens IIF er forskningspartner. Arrangementet samlet 130 unge arbeidstakere i alderen 20-30 år for å kartlegge forventningene til fremtidens arbeidsplass. Sjekk ca tre minutter ut i sendingen her: https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-moere-og-romsdal/DKMR99061318/13-06-2018

På veien frem mot akkreditering har fakultetet nå søkt og blitt godkjent som medlem i AACSB. Denne organisasjonen er i tillegg til EFMD som vi allerede er medlem av, de to viktigste organisasjonene hvor vi vurderer å søke. AACSB er amerikansk, med eget kontor i Amsterdam. EFMD er basert i Brussel. NHH er akkreditert i EFMD mens BI er i begge. Per Bjarte og Gunnar jobber videre med å kartlegge mulighetene våre.

Innenfor NTNUs rammeavtale med DnB har representanter fra fakultetet hatt et møte med bankens representanter, der Asgeir Tomasgard presenterte NTNUs forskning om nye forretningsmodeller i en digital verden. Også IIF og HHS hadde representanter til stede på møtet. Det er et viktig arbeid der vi må markere oss!

Jørn Rattsø skal delta i en utredning om en nye kommunemodell i Sverige, der endelig rapport avlegges i januar 2019, les mer her: https://www.sns.se/aktuellt/sns-konjunkturrad-2019-dags-for-en-ny-kommunmodell/:

Prodekan for forskning Ann-Charlott gjennomfører nå dialogmøter med alle instituttene, det siste til uken. Det er stort engasjement og stor interesse i å øke aktiviteten vår innen forskning. Arbeidet vil oppsummeres over sommeren, med forslag til tiltak og handlingsplaner. Instituttenes utfordringer er forskjellige, men alle skal med :-). Vi er allerede på rett vei, rapportering fra første kvartal viser en økning i BOA-aktiviteten fra 2017 til 2018 med 22 prosent, så vi er det fakultetet med høyest vekst!

Vi har lyst ut stilling som innovasjonsleder på området Energy Transition og Engage. Vi har fått 11 søkere til stillingen, og tar sikte på å ha noen på plass rett over sommeren.

HHS har tilbrakt noen dager på strategiseminar i Krakow. Jeg har ikke fått noen formell oppsummering derfra, men ryktene tilsier at det har vært særdeles vellykket. Ser frem til å rapportere mer neste uke, kanskje også med bilder? 🙂 Dette er å betrakte som en oppfordring….

En rapport fra tankesmien Agenda bekrefter noe som noen av oss lenge har trodd: Vi er det eneste økonomimiljøet som lærer studentene noe om den norske modellen. Dette blir lagt merke til hos begge partene LO og NHO, og det kan komme oppfølging på dette etter hvert. Les mer her: https://www.nho.no/Politikk-og-analyse/Arbeidslivspolitikk/fremtidens-ledere-larer-ikke-nok-om-den-norske-modellen/

Det skjer altså veldig mye hos oss! Til uken begynner tempoet å senke seg litt. Jeg har siste dekanmøte på tirsdag, skal åpne og delta i en internasjonal konferanse om tverrfaglighet, mer info her: https://www.ntnu.edu/its21/

Og med det håper jeg alle får en fin helg!

Monica

 

 

ØK-nytt uke 22

av 2. juni 2018 i Ukategorisert med 1 Kommentar

God morgen til nok en solfylt dag i Trondheim! Og etter hva jeg kan bringe på det rene er været strålende på Gjøvik og i Ålesund også. Været skyldes nok at vi er inne i eksamensperioden :-).

Denne uken har jeg jobbet mye med digital politikk for NTNU, som nå har utviklet seg i retning av å bidra til å videreutvikle hva disse politikkene på NTNU egentlig handler om, for her er det behov for opprydding. Vi har politikker for stort og smått, noe er overordnet, og noen er svært detaljerte handlingsplaner. Vi jobber derfor sammen med avdeling for virksomhetsstyring i Fellesadministrasjonen nå på å avklare hva som skal være i en politikk og hva som hører hjemme i handlingsplan, og så bruker vi det digitale området som et slags case. Veldig spennende arbeid å være med på! Vi kommer frem til noe som skal på høring til dere og resten av NTNU etter hvert.

Onsdag og torsdag var jeg på Raufoss og Gjøvik, i forskningsmøte i kompetanseprosjektet Lean Management som jeg i teorien fortsatt leder, men der andre gode kolleger i SINTEF Raufoss Manufacturing og på IØT Trondheim/Gjøvik har tatt over jobben. Fint å bli oppdatert på status i deltakerbedriftene og i fremdrift ellers, blant annet har de allerede nådd målet om 20 vitenskapelige artikler 1,5 år før prosjektet er avsluttet! Det er to stipendiater tilknyttet, en i Trondheim og en på Gjøvik. Vi hadde også møte om og med avdelingen på Gjøvik på torsdag, som Ottar Henriksen overtar ledelsen av fra august. Vi jobber med en plan for hvordan avdelingen kan utvikle seg til å bli et eget institutt i løpet av denne lederperioden. Det skal vi få til!

Samtidig et annet sted på fakultetet, i Ålesund, var det åpning av TEFT lab og med tilhørende nyhetsoppslag i NRK Møre og Romsdal: https://www.nrk.no/mr/se-tv-nyhetene-23.05-1.14060803 I alt fem stipendiater fra ØK og IE er i full sving med dette arbeidet. Jeg var ikke der denne gangen, men en større delegasjon fra Fakultetsadministrasjonen var til stede. Bilder fra åpningen her: (kommer så fort jeg får hjelp av Kari til å legge dem inn):

Stipendiatene ved TEFT-lab

Stipendiatene ved TEFT-lab
f.v. Hailey Knudson, Barbro Fjørtoft og Mari Liavaag Holm

Snorklippere fra NTNU Ålesund, Sparebanken Møre og Fylkesordfører i Møre og Romsdal.

I Trondheim ble det arrangert en internasjonal konferanse med 150 deltakere tirsdag og onsdag, Computational Management Science, i et samarbeid mellom HHS og IØT, med Stein-Erik Fleten, Florentina Paraschiv og flere andre, blant annet Norsk operasjonsanalyseforening. Et særdeles vellykket arrangement med fornøyde arrangører her:

I går, fredag, hadde vi masteravslutning for Samfunnsøkonomi, og jeg fikk gleden av å delta på feiringen av de 42 studentene som hadde levert sine avhandlinger fra de tre masterprogrammene vi har: Integrert femårig master og toårig master i samfunnsøkonomi, og toårig master i finansiell økonomi. Det var første gangen vi feiret avgangskullet, og det ga åpenbart mersmak for instituttet, så dette fortsetter  vi med også neste år.

Neste uke skal jeg veldig mye på farten, Raufoss mandag, Løkken gruver i Orkdal med lederutvikling onsdag og torsdag, og så skal jeg til Sopot, Polen med Fagbokforlaget på fredag. Det er bare tirsdag jeg er i Trondheim, altså.

Resten av denne helgen er det Trondheim Rocks, rockefestival på EC Dahls stadion, høydepunktet er Iron Maiden! Kanskje jeg møter noen av dere der?

Ha en fin helg, uansett hvor du er!

Monica

 

 

 

Topp