Dekan ved NTNUs Fakultet for økonomi

Arkiv for april, 2018

ØK-nytt uke 17

av 27. april 2018 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Ny uke med mange møter for min del. Jeg har fått bli med i samlokaliseringsgruppen, som ser på den kortsiktige campussamlingen i Trondheim. Vi er opptatt av å finne løsninger med god kvalitet, og hadde en god diskusjon. Vår samlokalisering i Klæbuveien 70 går fremover, og det er ingen hindringer i veien for den. Jeg var med på et allmøte med studentene våre på tirsdag, og de var også opptatt av samlingen vår, og at studentene får gode lesesalsplasser og grupperom. I går hadde vi fakultetsstyremøte med ny styreleder: Berit Rian. Det gikk veldig fint, vi vedtok endringer i studieplaner og vi vedtok vår nye strategi, etter mye arbeid og mange seminarer. Det føles godt å ha den på plass! Nå om en times tid skal jeg opp til Gløs for å være med på åpning av Gründerbrakka, vår nye inkubator for studentinnovasjon. Det blir stor stas!

Den 30. og 31. mai arrangerer NTNU v/IØT og Ind.ecol sammen med SINTEF og Nord Universitet en konferanse innenfor sirkulær økonomi i Trondheim. Konferansen inkluderer presentasjoner og paneldiskusjoner med ledende forskere og bedrifter. Hovedfokus er nødvendigheten av, samt verdiskapingspotensialet i, en overgang til en mer sirkulær økonomi. Sentrale emner er sirkulær design, digitalisering, sirkulære forretningsmodeller og viktigheten av vellykkede samarbeid for å få til innovasjoner. Frem til 2. mai er det redusert pris for deltakelse. Link til nettside og påmelding finnes her: https://www.sintef.no/en/events/circular-economy/ Konferansen er en viktig arena for å posisjonere NTNU, SINTEF og Nord Universitets satsing på en SFI på sirkulær økonomi og for å bidra til engasjement i næringslivet. Øyvind Bjørgum på IØT er kontaktperson for oss.

Neste uke skal vi starte arbeidet med å implementere strategien vår! Vi kjører i gang med et plan- og budsjettseminar, for å finne frem til handlingsplaner innen de ulike områdene vi skal satse fremover.

God helg!

Monica

 

ØK-nytt uke 16

av 20. april 2018 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei! Ny uke har passert uten de helt store nyhetene. For min del har jeg jobbet med flere utvalg på vegne av NTNU. Digital politikk har kommet enda litt lenger, og det finnes en presentasjon på Innsida nå: https://innsida.ntnu.no/start#/feed/1b66e817-80b2-3d0d-a340-60f1cd2a8110/82811320-ae68-31c4-802b-8ce64016b6df Saken vil komme på høring etter hvert, og har påvirkning på hvilke satsninger vi gjør på IT-siden ved NTNU fremover. Har du innspill er det bare å si fra.

Jeg har også jobbet i en gruppe som leverer sin utredning i dag, og som handler om det såkalte økosystemet for innovasjon, med TTO og NTNU Accel sine roller, behovet for inkubator på campus for studenter og ansatte og eventuelle investeringsfond. Denne vil danne et av grunnlagene for en mulig endring av dette økosystemet.

Ny gladmelding i Ålesund: Gavemidlene fra Sparebanken Møre har utløst gaveforsterkingsmidler fra NFR på drøyt 800.000 knyttet opp til TEFT lab. Veldig flotte nyheter!

Søknadstallene ble presentert fra samordna opptak i går. På listen over mest søkte studium ved NTNU (førsteprioritet) ligger vi på 2. plass med øk adm på HHS med 933 søkere og 3. plass med Indøk med 875, kun slått av sykepleierutdanningen som hadde 1190 primærsøkere. Indøk har suverent flest søkere av sivilingeniørstudiene. Les mer her: http://www.universitetsavisa.no/student/2018/04/19/Stadig-flere-vil-ta-h%C3%B8yere-utdanning-73833.ece

Da blir det helg etter hvert, håper den blir bra!

Monica

ØK-nytt uke 15

av 13. april 2018 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei og god fredag!

I dag har jeg to litt større nyheter enn vanlig! For å bygge opp fagenheten vår på Gjøvik trenger vi forsterkninger, særlig med tanke på å få opp flere eksternfinansierte forskningsprosjekter. Det har dukket opp en svært god mulighet for det, ved at prosjektdirektør i SINTEF Raufoss Manufacturing. Ottar Henriksen, blir tilsatt som faggruppeleder fra august av! Han vil ha denne jobben i tre år, ut nåværende lederperiode. Ottar har lang erfaring med å få opp forskningsprosjekter, har bakgrunn som CEO i flere av bedriftene i Raufossklyngen og lang og bred erfaring på samarbeid mellom forskning og industri. Jeg er veldig glad for at han er villig til å gjøre en jobb for oss, og ser frem til et godt samarbeid!

Dette betyr selvsagt at Ottar trer ut av vervet som leder av vårt fakultetsstyre med virkning fra neste møte av. Ny leder blir dermed Berit Rian fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen, og det betyr også at første vara Kjetil Hauge fra Sparebanken Møre rykker opp som fast medlem av styret. Kjetil var medlem i styret i interimperioden, og jeg ser frem til å få ham inn som fast medlem igjen.

Den andre store nyheten er at vi har fått på plass en tredje prodekan. Vi har rokkert litt rundt på arbeidsoppgavene i dekanatet. Per Bjarte har fortsatt ansvar for utdanning minus sivilingeniørstudiet på IØT som ligger under et eget regime i FUS. Ann Charlott har ansvar for det samme teknologistudiet og møter i FUS på fakultets vegne, og hun har også ansvar for forskning. Det er en omfattende portefølje, og vi løfter nå ut deler av forskning, deriblant PhD-utdanning til den tredje prodekanen. Dette er professor Jon Olaf Olaussen https://www.ntnu.no/ansatte/jon.o.olaussen. Han er samfunnsøkonom, utdannet på ISØ og jobber som professor ved HHS. Han starter i denne jobben torsdag i neste uke. Jeg gleder meg til å samarbeide med deg, Jon Olaf! Dette blir bra.

Og da vil jeg ønske dere alle en flott helg!

Monica

ØK-nytt uke 14

av 7. april 2018 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei og god lørdag morgen alle! Det er omsider litt varmere vær i Trondheim i dag, med plussgrader, solgløtt og antydning om vår om ikke for lenge. Denne uken har vært fylt opp av møter for min del, men uten at det er så veldig mye å berette. Vi fikk en interessant gjennomgang av trusselbildet fra PST i dekanmøtet tirsdag, noe som også er fulgt opp men en artikkel i Universitetsavisa: http://www.universitetsavisa.no/forskning/2018/04/04/Grensel%C3%B8s-forskning-er-en-utfordring-for-PST-73235.ece Budskapet var at terrorfaren er blitt redusert de siste årene, men faren for etterretning er absolutt til stede, og har økt etter at Kina innførte nye forordninger om krav til å bistå hjemlandet ved utenlandsopphold. Dette er tankevekkende, kanskje mest akutt for de som arbeider med teknologisk forskning, men noe vi alle skal være oppmerksomme på. Vi diskuterte det i instituttledermøtet onsdag, og ble enige om å arrangere et allmøte der vi inviterer PST til å orientere oss om hva man må være spesielt oppmerksom på. Vi kommer tilbake til saken.

Det foregår et arbeid fra fellesadministrasjonen på å evaluere og forbedre ordningen med tjenesteavtaler knyttet til administrative funksjoner i Ålesund og Gjøvik. Vi seks dekanene som har virksomhet en eller begge steder hadde et møte tirsdag, og kom med  innspill. Dette følges opp videre, slik at vi får ordninger på plass som er mer optimale for praktisk bruk.

Jeg sitter i en arbeidsgruppe som utreder økosystemet for innovasjon på NTNU, inkludert TTO, NTNU Accel og den slags. Mye av onsdag gikk med til møte om dette. Videre sitter jeg i en annen gruppe som der på etter- og videreutdanningstilbud innen digitalisering, et tema som har sterk politisk oppmerksomhet om dagen. Til uken arrangeres et alumniseminar i Oslo der rektor legger frem en del av konklusjonene fra gruppens arbeid.

Vi hadde LOSAM-møte om samlokalisering i Rustbygget, og har oppnådd enighet med de tillitsvalgte om fordeling og plassering av arbeidsplasser mellom HHS, ISØ og fakultetsadministrasjonen. Eiendomsavdelingen starter deretter en detaljering av ombyggingsprosjektet videre. Og i gruppen jeg leder for å lage digital politikk for NTNU nærmer vi oss ferdige utkast som skal på bred høringsrunde i hele organisasjonen.

Den største begivenheten denne uken skjedde nok i Ålesund, der vår prodekan for utdanning, Per Bjarte Solibakke fylte 60 år og lot seg behørig feire av kolleger:

 

Ha en riktig fin helg alle sammen!

Monica

Topp