Dekan ved NTNUs Fakultet for økonomi

Arkiv for februar, 2018

ØK-nytt uke 8

av 23. februar 2018 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei! Dette har vært en veldig rolig uke uten mye møter for min del. Vi har jobbet litt videre med universitetskommune-prosjektet, men mangler fortsatt innspill fra NTNU sentralt og Trondheim kommune om konkret organisering av dette. Men det kommer, og da vil alle bli invitert til å bidra inn på relevante tema. Jeg jobber ellers en del med å utforme NTNUs nye digitale poltikk, der jeg har et utvalg i sving. Vi skal ha noe konkret å melde i løpet av våren. Vi jobber videre, med Per Bjarte i spissen, med å avklare en rekke spørsmål knyttet til akkreditering av fakultetet. Dette vil følges opp når nødvendige avklaringer foreligger, og orienteres mer om når vi har en brukbar oversikt selv.

To disputaser denne uken; Erik Sæther på IØT i går og Ingrid Lunde Ohna på IØT i dag, gratulerer så mye til begge!

Neste uke skal vi ha dekanseminar i to dager på Meråker, så jeg blir fraværende de dagene. Onsdag er det nytt lunsjseminar i serien «Kost og nytte», der Engage og Entreprenørskolen presenteres. Jeg oppfordrer alle til å få det med seg! Jeg skal i alle fall det!

Fredag reiser jeg til Ålesund for å åpne TEFT-laben, det blir veldig spennende. Vi har fått opp til sammen 5 stipendiater knyttet til denne satsningen, fordelt mellom oss og IE-fakultetet. Gleder meg til å se hva som foregår!

Da får alle ha god helg, vinterferie eller ikke!

Monica

ØK-nytt uke 7

av 16. februar 2018 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei, da er også uke 7 passert, og noen heldige av dere har sikkert planlagt vinterferie! Det er reneste påskeværet i Trondheim i skrivende stund, så det blir veldig flott. Noen av oss andre blir her og holder fortet!

Uken min begynte på Gjøvik mandag morgen/søndag kveld. Der hadde vi et bra seminar med alle de fem dekanene som har virksomhet på Gjøvik, som er Fakultetene for Ingeniørvitenskap, Informasjonsteknologi og elektroteknikk, Medisin og helse, Arkitektur og Design og oss på Økonomi. Det er i alt tre institutter og fem fagseksjoner på Gjøvik. Vi gikk gjennom våre ulike strategier på de fem fakultetene, på hvilken måte disse strategiene spisses på Gjøvik, og hvordan de ulike «spissene» kan passe sammen, for å skape tverrfaglig forskning og utdanning, kontakt med næringslivet og arbeidsliv for øvrig i Innlandet. Det er ikke helt lett å finne ut hvordan dette skal og bør henge sammen, men jeg foreslo og fikk gjennomslag for at vi skulle lage en felles handlingsplan på Gjøvik, slik at vi beskriver hvordan fem ulike fakultetsstrategier kan virke sammen lokalt. Noe lignende bør vi sikkert også gjøre i Ålesund.

NTNU og Trondheim kommune har i januar undertegnet en avtale om universitetskommune. Det jobbes videre med å konkretisere denne, og det kan se ut som at vi får en rolle som vertsfakultet for en av satsningene. Det blir spennende å jobbe videre med, og jeg skal ha et møte med en av kommunaldirektørene til neste uke.

Vi hadde en rekke saker oppe i dekanmøtet tirsdag. Blant annet er Studiebarometeret klart, og ble gjennomgått. Det er mye som er bra, men vi har en del å jobbe med på NTNU, særlig innenfor digitalisering. På vårt fakultetet spriker resultatene i mange retninger, men vi skårer jevnt høyt på relevans for arbeidslivet, og det er svært positivt. De studieprogrammene som virkelig gjør det bra er master i Public Administration på HHS og Entreprenørskolen på IØT. Gratulerer så mye til dem! Oppfølging av enkeltprogram vil bli gjort på instituttene.

I Ålesund jobbes det iherdig med å spre informasjon om at søknadsfrist på masterprogrammet er allerede 1. mars. Et viktig program, som nå er blitt et siviløkonomiprogram, etter mangeårig iherdig innsats av Øyvind Helgesen! kan lese mer her: Starta biomarint ender som siviløkonom -smp

Neste uke er litt roligere, og jeg har faktisk ambisiøse planer om å bedrive litt faglig virksomhet på egne vegne! Vi får se om det er gjennomførbart, det vil tiden vise. Ha en flott helg alle!

Monica

ØK-nytt uke 6

av 9. februar 2018 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei, da går det mot helg igjen, og det går helt klart mot lysere tider! Det er litt mindre mørkt hver morgen og hver ettermiddag. Må innrømme at jeg gleder meg til det blir enda litt lysere og lengre dager!

Ukens kjendis hos oss har vært Arve Pettersen, uten særlig tilløp til konkurranse! Han startet friskt med hele forsiden i Adressa mandag morgen, og fulgte opp i Aftenposten, Nettavisen, radio og diverse andre medier digital og på papir:

Denne uken startet bokstavelig talt med et brak, da vi åpnet Katapult på Raufoss mandag. Det er sikkert noen som lurer på hva en katapult egentlig er. Kort fortalt er dette en infrastruktur som befinner seg utviklingsmessig mellom laboratorier og grunnforskning på den ene siden, og produksjonsutstyr for ferdig utviklede produkter i bedrifter på den andre siden. Overgangen mellom et godt utviklet produkt – for eksempel et hjuloppheng til personbiler – og til et ferdig utprøvd produksjonsapparat for hensiktsmessig masseproduksjon av det samme hjulopphenget kan være lang og smertefull. Noen ganger må produktet tilpasses også, for å få bedre flyt i produksjonsprosessen, eller for å få ned kostnadene. All denne testingen har tidligere foregått hos bedriftene i deres ordinære anlegg. som samtidig skal produsere de «vanlige» produktene. Dette blir tungvint, og bortimot håpløst for mindre virksomheter som ikke har så mye fleksibilitet i arealbruk. Katapult er en utprøvingslab med utstyr som gjør at man kan teste ut ulike forhold med produksjon før produktet settes i ordinær produksjon. Det er et spleiselag mellom offentlige virkemidler og industri. Den første katapulten er altså på Raufoss, og vil bestå av tre «minifabrikker» med ulikt fokus, den første på additiv manufacturing. Og i en tid med Industri 4.0 og digitalisering skal selvfølgelig alle prosessene ha digitale tvillinger.

Det som gjør dette relevant for våre fagområder er at uttestingen for produksjon av nye produkter ikke bare handler om teknologi, men om kompetanse, samhandling menneske-maskin, læringsprosesser, organisering, ledelse, teamarbeid og mye mer. Katapulten vil ha et tett samarbeid med videregående skole og fagskole på Raufoss, slik at skolene også flytter noe av sine verksted for opplæring inn sammen med minifabrikkene. Og vi på NTNU, særlig på Gjøvik, vil ha et tett samarbeid sammen med SINTEF Raufoss Manufacturing som er operatør for Katapulten. Åpningen ble foretatt av næringsminister Torbjørn Røe Isachsen, tilstede var også Gunnar Bovim, Alexandra Bech Gjørv fra SINTEF, leder i SIVA, Siemens Norge, bedriftene på Raufoss, fylkesordfører i Oppland og mange andre. Du kan lese mer her: http://www.nceraufoss.no/startside/aktuelt/item/1343-sparker-i-gang-nytt-katapult-senter-for-vareproduksjon

Etterpå fikk jeg være med i et forummøte mellom næringsministeren og toppledere i forskning og industri, der jeg holdt en innlegg på vegne av NTNU om hvordan vi skal få til mer etter- og videreutdanning fremover. Veldig spennende diskusjoner.

Tirsdag deltok jeg i en debatt om ledelse av organisasjoner som har fokus på høye prestasjoner, slik vi har, men som og mange andre har, ikke minst innen idrett. Panelet ble ledet av kommunaldirektør i Trondheim kommune og tidligere RBK-trener/spiller Ola By Rise, og i tillegg til meg var det daglig leder i Rosenborg Tove Moe Dyrhaug og daglig leder i Enova Nils Kristian Nakstad, som for øvrig også er nestleder i NTNUs styre:

Vi jobber ellers mye med samlokalisering i Rustbygget nå, og vil snart starte medvirkningsprosesser for hvordan vi rigger oss med flyttingen. Vi hadde videre fakultetsstyremøte i går, og et møte i utvalget jeg leder som skal lage en digital politikk for NTNU og ha ferdig et utkast til påske. Så kjedelige er dagene ikke! Jeg kan også nevne at vi sender ut nytt utkast til vår egen strategi nå, til institutter, studenter og andre høringsinstanser.

Et par gladmeldinger: Det er akkurat publisert en bibliometrisk analyse i Journal of Business Research (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014829631730557X). Her presenteres det man vurderer som de mest fremtredende forskere innen feltet internasjonalisering av små- og mellomstore bedrifter. Professor Øystein Moen på IØT er plassert som nummer syv i avsnittet «most eminent authors» og NTNU også som nummer syv ift «most influental institutions». Det er fantastiske flotte nyheter! Gratulerer så mye til Øystein! Samme fagmiljø har dessuten fått tilslag på et BIA prosjekt: WRAPID – Markedsdrevet integrert produkt- og produksjonsutvikling for rask internasjonal vekst. Duun Industrier og Orkel er bedriftspartnere. Her har Øystein ansvar for NTNU-delen som fokuserer på digitalisering og Big Data anvendt i internasjonalt markedsarbeid.

På IIF ble det sist uke startet opp tredje runde av EVU-kurset «Internasjonal digital markedsføring», med bedriftspartnere fra Ålesund-regionen, Oslo og Stavanger. Her er det førsteamanuensis Mark Pasquine som har ansvaret. Mye bra på digitalisering og markedsføring her, altså. Kurset er nærmere omtalt her: https://www.ntnu.no/videre/gen/-/courses/nv16310

Neste uke starter for min del på Gjøvik, der alle fem dekaner med faglig virksomhet på Gjøvik har et seminar sammen med viserektor Jørn Wroldsen. Jeg sniker inn en liten frokost med fagseksjonen vår først, så da sees vi på Gjøvik mandag morgen!

Du får ha god helg etter hvert. Har du tips til store og små saker du vil jeg skal omtale i neste ØK-nytt er det bare å sende en epost. Det flommer ikke over av innspill foreløpig, så det er plass for mer! Og mener du at jeg har glemt noe viktig, gjør anskrik!

Monica

 

ØK-nytt uke 5

av 2. februar 2018 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Denne uken har det vært mange besøk fra ulike hold, og det er jo hyggelig. Mandag hadde vi besøk av en klinikksjef fra universitetssykehuset i Oslo, som vil samarbeide med oss om pasientflyt, logistikk, ledelse, lean og mye ulikt innen helse og sykehusdrift. Flere var invitert, men vi hadde med representanter fra IØT og HHS. Hvis du har forskningsinteresser i denne retning er det fint om du melder fra til meg, vi skal prøve å rigge oss til med en større satsing på dette området. I denne sektoren er forbedringsmulighetene store!

Tirsdag hadde jeg gleden av å ønske et nytt kull MTM-studenter, Master i Technology Management, som IØT arrangerer sammen med NHH. Programmet har eksistert siden 1996, og er blitt revitalisert de siste årene. 30 studenter møtte opp, og har hatt en spennende uke sammen. Vi var dessuten vertskap for dekanmøtet til NTNU denne tirsdagen. Det blir litt trangt i M43, men det går akkurat. Behovet for større møterom presser seg på!

Onsdag hadde vi prorektor for utdanning, Anne Borg på besøk på fakultetet, der vi gikk gjennom våre studieprogram, utfordringer fremover og hvordan vi skal jobbe sammen med sentralnivået for å utvikle enda bedre studietilbud.

Jeg leder en gruppe som skal utrede digital politikk for NTNU, og her skjer det mye spennende. Vi har nytt møte i utvalget neste uke.

Senere i dag skal jeg i møte med en annen utredningsgruppe, som skal se på EVU for industri, med spesielt fokus på digitalisering.

Mandag er jeg på Raufoss, da åpner næringsministeren Katapult, en ordning mange av oss har kjente for å få på plass, som ble lansert i industrimeldingen, og fikk bevilgning på statsbudsjettet i fjor. Det ble to Katapulter i første omgang, den på Raufoss er i tett samarbeid med NTNU både på Gjøvik og i Trondheim.

Da får dere ha god helg etter hvert!

Monica

Topp