Dekan ved NTNUs Fakultet for økonomi

Arkiv for januar, 2018

ØK-nytt uke 4

av 26. januar 2018 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle sammen. Sist uke fikk vi en stor nyhet presentert fra vår nye statsråd Iselin Nybø: Det helhetlige vedtaket om campus-utbygging ble fattet i den første regjeringskonferansen med ny regjering! Med få unntak ble vedtaket slik NTNU ønsket, med en ramme på 9 milliarder. Campus-prosjektet jobber nå videre med å utvikle en ny organisering i det vi går inn i en ny fase av prosjektet. Dette er viktig for NTNU, for Trondheim og for landet. Og for oss betyr det at planleggingen av et Innovasjonssenter i Hesthagen kan komme i gang, og samle fakultetets virksomhet i Trondheim. Se og les mer her: http://www.universitetsavisa.no/politikk/2018/01/19/Samlet-utbygging-av-campus-er-vedtatt-71537.ece

Når det gjelder det kortsiktige campus-prosjektet med å flytte ISØ til Elgeseter så vet vi nå at Kompetansesenteret for tannhelse skal flytte ut i løpet av 2018, men tidsaspektet er ikke klart før de har undertegnet sin avtale med leietaker. Noe arbeid gjenstår i å definere kravspesifikasjonene deres, så kan vi komme godt i gang med å planlegge vår flytting.

Resultatene fra arbeidmiljøundersøkelsene er nå kommet, og alle institutt, seksjoner og faggrupper vil arrangere møter der de går gjennom resultatene, diskuterer dem og kommer opp med tiltak til hvordan arbeidsmiljøet kan bli enda bedre. I de store tall kommer vi bedre ut enn gjennomsnittet ved NTNU og i sektoren for øvrig, men det er store lokale ulikheter mellom institutter og ansattgrupper som dere får sjansen til å diskutere i fagmiljøene.

Vi har begynt å diskuterer hvordan vi skal jobbe med akkreditering opp mot internasjonale standarder, og Gunnar og Per Bjarte gjør noen forundersøkelser før vi kommer videre med dette arbeidet.

I går hadde jeg gleden av å delta på Onsager-forelesningen med May-Britt og Edvard Moser, sammen med over 500 andre i et stappfullt auditorium. Veldig spennende område, de jobber med å forstå hva som skjer i hjernen når man utvikler Alzheimer, og derigjennom finne behandlingsmåter for denne stadig mer utbredte sykdommen. Snakk om godt eksempel på NTNUs strategi om å utvikle kunnskap for en bedre verden! Les mer i Universitetsavisa her: http://www.universitetsavisa.no/campus/2018/01/25/Han-var-kjent-for-%C3%A5-v%C3%A6re-en-usedvanlig-d%C3%A5rlig-foreleser-71609.ece

Ellers spiste jeg frokost i morges med på- og avtroppende studenttillitsvalgte fra fakultetet og de ulike instituttene, der vi snakket om hvordan vi kan involvere studentene våre enda mer i alt det spennende som foregår på fakultetet. De er representert i de fleste prosesser, men det kan ikke bli nok medvirkning! Etterpå hadde jeg hyggelig besøk fra Finans Norge sammen med dekan-kollega Geir Øien på IE-fakultetet. De ønsker samarbeid med oss om utdanning, forskning og EVU.

Da håper jeg alle får en fin helg!

Monica

ØK-nytt uke 2

av 12. januar 2018 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle!

Da er det lenge siden sist! Jeg har hatt en lang og god juleferie, og hatt oppstart denne uken. Den startet med oppfølging og informasjon om studenten på Gjøvik som er forsvunnet, og som er hovedsak i media om dagen. Dette blir håndtert lokalt på Gjøvik, slik at vi bare er orientert om saken fra vår side.

Det ser nå absolutt ut som om vi kan overta hele 5. etg i Rustbygget, ved at Kompetansesenteret for Tannhelse flytter ut. De disponerer 800 kvadratmeter som vi dermed kan overta, og behovet for å bygge paviljong eller å leie lokaler faller bort. Vi jobber med å se hvilke muligheter vi har for lokalisering av ulike funksjoner i de ulike etasjene. Vi vet ikke ennå hvor lang tid det vil ta før ISØ kan flytte inn, det er avhengig av tidsaspektet med utflytting av tannlegene og hvor stort ombyggingsbehov det blir. Dette kommer vi tilbake til.

Vi har fått resultatene fra ARK, arbeidsmiljøundersøkelsen. Disse vil bli presentert på hvert institutt og i Fakultetsadministrasjonen hver for seg. Vi kan se hvordan arbeidsmiljøet oppleves på enhetene sammenlignet med gjennomsnitt av fakultetet og hele NTNU. Minst like viktig som de rene tallene er at dette gir en mulighet for å diskutere arbeidsmiljø, og komme opp med tiltak for å bevare det som fungerer godt, og gjøre noe med det som ikke fungerer like godt. Det er viktig at så mange som mulig deltar aktivt i møtene, både for å belyse situasjonen, og for å komme med forslag til tiltak. Det er din nærmeste leder som vil gjøre presentasjon, sammen med verneombud.

Tirsdag hadde jeg gleden av å delta på åpningsmiddagen med et nytt kull av MPA-studenter, Master i Public Administration på HHS. Dette er nåværende og fremtidige ledere i offentlig sektor som ønsker faglig påfyll innenfor ledelse og økonomifag. Kullet består av 38 engasjerte studenter fra alle slags sektorer, som det var hyggelig å hilse på. Her gjør HHS en viktig jobb med et flott studieprogram!

Ellers har vi to faste nyansatte så langt i januar, Eli Skaug Rønning startet 2. januar som ny studiekonsulent på ISØ, og Ingrid Olsen startet som universitetslektor ved Eksperter i team samme dag. Velkommen så mye til begge to!

Da håper jeg du får en flott helg!

Monica

 

Topp