Dekan ved NTNUs Fakultet for økonomi

Arkiv for november, 2017

ØK-nytt uke 47

av 23. november 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Vi nærmer oss slutten av november, og det er som vanlig full fart med aktivitet hos oss. Mandag hadde vi besøk fra Finansdepartementet om campusutbygging, og en omvisning i lokalene til Entreprenørskolen, det slår aldri feil, stor suksess igjen. Tirsdag deltok jeg på Industri Futurum, en konferanse i regi av Norsk Industri om fremtidens industripolitikk, oppfølging av industrimelding, katapulter og andre virkemidler. Onsdag hadde vi instituttledermøte, blant annet med besøk av vår mann i Brussel, Massimo Bussioli. Onsdag var det også en nytt kapittel i vår serie «Kost og nytte» der dosent Frode Nyeng ved HHS drøftet hvorvidt vi mennesker egentlig er egoister fra et filosofisk perspektiv. Fantastisk spennende:

En gladnyhet i dag var at våre studenter hadde høyest valgdeltagelse på hele NTNU i studentvalget, og dermed fikk den ærefulle vandrepokalen til Studenttinget. Dette takket være god innsats fra våre studenttillitsvalgte, her representert ved Eva (IØT) og Sunniva (HHS):

Fredag og resten av helgen blir tilbrakt i Tallin, på strategiseminar med HHS. Det blir spennende, og helt sikkert veldig sosialt givende. ser jeg for meg. Derfor ønsker jeg god helg litt på forskudd denne gangen!

ØK-nytt uke 46

av 17. november 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

God fredag!

Dekanmøte denne uken handlet mye om campus, vi er i sluttfasen med å sende inn en rapport som beskriver samfunnsnytten med campusutbygging og tilhørende samling. Mye arbeid gjenstår, og det jobbes på høygir. Campusprosjektet er også i gang med en kartlegging av behov i våre arbeidsarealer, og Rustbygget er valgt som case sammen med Akrinn, for å kartlegge hvordan og i hvilket omfang arealene brukes. De skal fortsette med å kartlegge 5-7 øvrige slike arealer på nyåret.

Onsdag hadde vi strategisamling, vår fjerde og foreløpig siste. Her gikk vi gjennom siste versjon av dokumentet som jeg sendte ut til alle sist uke, vi hadde et innlegg av prorektor for innovasjon og nyskaping Toril Hernes, og instituttlederne fortalte om sine prosesser med strategiplan på instituttene. Morten Størseth fra rektors stab var tilstede, for å koordinere mot strategisarbeidet for NTNU sentralt. Veldig fin seanse synes jeg, som ble avsluttet av vårt utmerkede studentkor «Mannskoret Klingende Mynt». Deretter dro vil til EC Dahls bryggeri i regi av LOSAM, der vi fikk foredrag om historien, omvisning, ølsmaking og middag. Øl kan være mye underlig, viste det seg!

Torsdag og i dag har fakultetsadministrasjonen et seminar på Stjørdal, der jeg deltok i går med mine forventninger til hvordan fakultetsadministrasjonen kan bidra til å nå målene i strategiplanen «Ett fakultet». Fine diskusjoner, og de fortsetter i dag med å konkretisere planene videre.

Fra lunsj og ut dagen i dag skal jeg delta i doktorpromosjon, der vi skal feire alle PhD-kandidatene som ble uteksaminert fra NTNU første halvår 2017. Da er det bare å ikle seg kappe og nyte øyeblikkene, vi har hatt svært mange kandidater fra oss i år, så dette blir stor stas.

Husk å svar på arbeidsmiljøundersøkelsen! Jeg har svart, det må du også gjøre. Vi ligger lavt på svarprosent per i dag, og det kan vi ikke være bekjent av!

Onsdag kl 11:30 i Rustbygget arrangerer vi vår lunsj-foredragserie «Kost og nytte», denne gang er det Frode Nyeng fra HHS: «Hva snakker vi om når vi snakker om egoisme? Å hevde at vi dypest sett er egoister, er en populær påstand – i diskusjoner i lunchen så vel som i ulike vitenskapelige teorier. Men holder den vann? Eller mer grunnleggende: Gir den overhodet mening? I dette foredraget vil psykologisk egoisme bli satt under lupen med mål om å klargjøre begrepet og vise hvordan det kan utfordres filosofisk så vel som empirisk.» Jeg har tenkt meg dit, håper vi ses!

Da får du ha en fortsatt fin fredag og god helg etter hvert!

Monica

ØK-nytt uke 45

av 10. november 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Mandag var det møte i LOSAM (samarbeidsorgan med fagforeningene), der vi diskuterte rammebetingelser for medvirkning. Vi fikk litt mild kritikk for å ikke legge ut innkallinger og referater slik at det er åpent tilgjengelig. Dette skal vi rette opp i, slik at man har mulighet til å se hva som skal drøftes og hva som er drøftet. Det får vi på plass. Vi snakket også om det burde finnes andre arenaer for medvirkning på fakultetet i tillegg til LOSAM-møtene, og det kommer vi tilbake til en diskusjon om. Dette er viktig for meg, og vi må kanskje tenke litt nytt her, med store endringsprosesser som foregår er det viktig at vi får nok informasjon og ikke minst mulighet til å påvirke. Har du gode ideer til hvordan vi kan øke medvirkningen er jeg veldig lydhør for det!

Vi hadde to offisielle besøk på mandag, Øystein Dørum snakket om norsk økonomi fremover, der et av hovedbudskapene var at «støtdemperne» i økonomien virker, den siste krisen med fall i oljepris ble mindre dramatisk enn man kunne fryktet:

Tidligere på dagen var jeg med i en delegasjon som møtte ekspedisjonssjef i Nærings- og fiskeridepartementet med team studentinnovasjon. Vi besøkte Entreprenørskolen og FRAM-senteret, som alltid er inspirerende og morsomt, og som alltid imponerer gjestene våre. Jeg dro videre til Oslo, og deltok på årskonferansen til Lean Forum Norge, et lite snev av forskning for min del der, altså. Dette er et fagområde jeg har jobbet med i over 20 år, og vi arrangerte den åttende årskonferansen med omkring 500 deltagere fra næringsliv og offentlig sektor, som deler erfaringer med forbedringsprosjekter. Flere av våre forskere deltok her, Hanne Finnestrand, Jonas Ingvaldsen, Daryll Powell og Marte Holmemo, de to sistnevnte har bistillinger på IØT. Jeg fikk æren og gleden av å lede en paneldebatt med NHO leder Kristin Skogen Lund og LO-leder Hans Christian Gabrielsen, med temaet «hvor går den norske arbeidslivet», med stikkord «lean innenfor rammen av den norske modellen». Det ble en flott samtale med to viktige samfunnsaktører:

Onsdag hadde vi et allmøte om kartlegging av arbeidsplasser i Rustbygget, der campus-prosjektet skal undersøke nærmere hvilke behov vi har på arbeidsplassene hos oss. De skal også kartlegge flere andre institutter og fagmiljø ved NTNU, men starter med oss fordi bygget er nytt. Vi hadde også instituttledermøte på onsdag. I går fikk vi skrevet ferdig et utkast til strategiplan som dere nå alle har fått tilsendt, og som vi diskuterer på onsdag da vi har seminar, det siste i år.

To viktige meldinger til slutt: Strategisamlingen onsdag begynner 13:30, og du kan bare komme, trenger ikke melde deg på denne gangen. For det andre: Husk å svar på arbeidsmiljøundersøkelsen som du har fått på epost. Det er et viktig verktøy for å jobbe videre med å utvikle arbeidsmiljøet vårt, ekstra viktig er det i tider med mye omstilling og turbulens som nå.

Og helt til slutt gleder jeg meg stort til å avslutte dagen på julebord med ansatte og studenter ved Entreprenørskolen i kveld! Jeg er så heldig at jeg får bli med dem på middag 🙂

Monica

ØK-nytt uke 44

av 3. november 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle sammen! Da er uke 44 snart passert. Denne uken har studentene valg våre av nye tillitsvalgte. Våre FTV’er har gjort en formidabel innsats for å få opp valgdeltagelsen fra sørgelige 7 prosent oppmøte forrige gang. De tar sikte på at vi skal bli det fakultetet med høyest valgoppslutning, og jeg har lovt dem kake hvis de klarer det! Studentenes tillitsvalgte gjør en viktig jobb i alle de råd og utvalg de sitter i.

Tirsdag morgen hadde vi et frokostmøte om ledelse i den norske modellen, som var arrangert av tankesmien Agenda, LO og NHO. Mange av våre gamle venner fra fagforening i industribedrifter dukket opp, og panelet besto av  NHO-leder i Trøndelag Tord Lien, LO-sekretær Kristian Tangen, et par bedriftsrepresentanter og vår egen ekspert på temaet: Førsteamanuensis Hanne Finnestrand fra IØT. Her har vi stolte tradisjoner å ivareta, helt tilbake til IFIM ble opprettet som et institutt ved NTH med Einar Thorsrud som første leder. Etter hvert gikk IFIM inn i SINTEF, men det er flott at vi kan ivareta denne forskningen ved fakultetet fortsatt. Her et bilde fra debatten:

Tirsdag fortsatte med dekanat- og dekanmøte, der vi diskuterte strategiprosessen videre, budsjett for neste år, campus, datoer for immatrikuleringen for neste år, opptaksrammer og stort og smått for øvrig. Onsdag hadde jeg gleden av å ta i mot statsråd Jan Tore Sanner som besøkte Entreprenørskolen, det er alltid vellykket. Videre var det instituttledermøte og en drøfting med avdeling for virksomhetsstyring omkring budsjett- og rapportering opp mot sentralnivået.

Torsdag hadde vi møte i fakultetsstyret, der Bjørn Sortland presenterte EIT for styret, til stor begeistring! Vi gikk også gjennom viderefordelingsmodellen og budsjettsituasjonen. Her fikk vi med viktige innspill som vi tar videre til neste gjennomgang av budsjett for 2018.

I dag hadde vi en flott samling med forskere på Økonomifakultetet og NTNUs tematiske satsning på Helse, der vi fikk noen utfordringer fra samhandlingsdirektør på St Olav, Tor Åm:

Det er en rekke temaer der vår kompetanse er etterspurt innenfor helsesektoren, og hvor vi kan gjøre en stor forskjell. Vi fikk videre tre presentasjoner fra våre miljøer. Marielle Christiansen fra IØT fortalte om en rekke pågående prosjekter ved St. Olav, Fredrik Carlsen fortalte om prosjekter ved ISØ, og NTNU Handelshøyskolen var representert ved Kari Nyland:

Alt i alt en spennende formiddag, vi har mange forskningsfelt hvor vi både overlapper og utfyller hverandre.

Neste uke får vi besøk av sjefsøkonom Øystein Dørum, som holder en forelesning for studenter og ansatte hos oss kl 11:15, se vedlagte invitasjon: Øystein Dørum. Deretter drar jeg til Oslo, for å delta på Lean Forum Norges årskonferanse. Konferansen har over 450 påmeldte, og jeg har vært med på å arrangere den siden oppstarten i 2009. Det gleder jeg meg til. Er tilbake onsdag for Fakultets-Yoga og instituttledermøte.

Da håper jeg alle får en flott helg!

Monica

Topp