Dekan ved NTNUs Fakultet for økonomi

Arkiv for oktober, 2017

ØK-nytt uke 42 og 43

av 27. oktober 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Forrige uke ble så hektisk at den ble Blogg-løs. Dermed samler jeg opp for to uker denne gangen. Uke 42 startet med workshop om Horizon 2020, der forskere fra NTNU og SINTEF sammen drøftet mulige Calls og prosjekter innenfor EU-systemet. Jeg hadde gleden av å lede en gruppe om forskning på vareproduksjon, med mange muligheter for tverrfaglige prosjekter. Uken passerte videre med dekanmøter og instituttledermøter, før den virkelig store dagen, fredag den 20. oktober. Da hadde vi to store arrangementer: 50-årsjubileum på HHS og avslutningsseremoni for masterstudenter på IØT. HHS hadde et dagarrangement med presentasjon av jubileumsbok. Der er det et kapittel som tar for seg historien siden den spede begynnelse i 1967. Historien er preget av å jobbe i motgang, men allikevel lykkes med ambisjonene om å opprette en «Nordenfjells Handelshøyskole»,  gjennom iherdig og utrettelig innsats av pionerene. Starten er nesten 100 år gammel, med testamentet til Adolf Øien fra 1918, der han testamenterte store deler av sin formue til dette formål. Boken går også gjennom alle tidligere forsøk på å samle økonomimiljøene i Trondheim, og det er fornøyelig at man allerede i 1984 slår fast i en stortingsmelding at en økonomiutdanning i Trondheim bør ha en teknologisk profil. Dette får vi til nå, 33 år senere! Skaffe deg boken hvis du ikke allerede har den, det er fantastisk morsom lesing. Her er et bilde fra paneldebatten i auditoriet som i anledning dagen fikk nytt navn: Adolf Øiens auditorium:

Her kan vi observere Ove Gustafsson, Lars Fallan, Kari Nyland, Ingrid Spjelkavik, Inger Johanne Pettersen og Tor Busch i samtale om de viktigste milepæler de siste 50 år, og ikke minst om hva som blir viktig fremover. På kvelden hadde vi en festmiddag i Vrimla, med avduking av en byste av salige Adolf Øien. Det er interessant å merke seg likheten med dagens instituttleder Arve Pettersen:

Innimellom disse begivenhetene fikk jeg også med meg avslutningsseremonien på IØT for de nyuteksaminerte studentene fra Indøk. Seremonien var preget av passelig mengde pomp og prakt, og med en strålende flott innsats fra instituttleder Marielle Christiansen:

Denne uken har vi igjen jobbet mye med campus-planlegging i dekangruppen, der beslutningsgrunnlag skal fremlegges i løpet av de neste månedene. Jeg har spesielt jobbet med Innovasjonssenteret, naturlig nok. Hvis noen kan hjelpe med å grave frem tidligere utredninger vil det være til stor hjelp! Jeg har rapporten fra 2012, men det finnes eldre rapporter også.

Vi har gjennomført FakultetsYoga for andre onsdag på rad. Det har vært bra fremmøte, men det er absolutt plass til flere! Det er åpent for alle på fakultetet ved alle institutter: Administrasjon, stipendiater eller fast vitenskapelig personale. Det er bare å komme opp til 5. etasje i Rustbygget før kl 8, iført antrekk det er mulig å bevege seg i. Ingenting er som å starte dagen med litt tøy, strekk og styrketrening! Det er ikke verken vanskelig eller akrobatisk, passer for alle.

Denne uken har vært litt roligere, vi jobber med budsjett for neste år, for å få gode systemer for BOA-prosjekter og ulike forhold knyttet til samlokalisering i Rustbygget, uten at det er noe vesentlig nytt å rapportere akkurat nå. Onsdag deltok to paneler i intervju i prosjektet Sameval gjennom forskningsrådet. Vi får se hva resultatet blir etter hvert!

I skrivende stund er jeg på vei til Bergen for å delta på et seminar hos Fagbokforlaget med påfølgende tradisjonell Smalahove-middag, som naturlig er når en av forlagsredaktørene kommer fra Voss! Dere får alle ha en ypperlig helg.

Monica

 

ØK-nytt uke 41

av 13. oktober 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Denne uken har vi hatt høstferie i Trondheim, uten at det har vært så merkbart akkurat. Vi hadde dekanmøte tirsdag som vanlig, med flere saker. Prorektor Toril Hernes jobber med å få en oversikt over alt som pågår når det gjelder nyskaping og innovasjon ved NTNU, og det er ikke lite. Vi fikk en presentasjon og foreløpig løypemelding fra et eksternt firma som har kartlagt aktiviteten, og de kommer med en rapport etter hvert. Vårt fakultet er allerede sentrale i alt som har med dette feltet å gjøre, og det kommer vi til å fortsette å være også når aktiviteter blir mer koordinert fremover. Her er det mange hos oss som gjør mye viktig arbeid, og det vises også for NTNU-ledelsen. Det er veldig hyggelig å legge merke til. Vi fikk presentert saker til styret, blant annet endringer i studieporteføljen. Våre endringer er nedleggelse av to emner, og opprettelse av MRR og omlegging til Siv-øk master ved IIF. Dette sendes videre til styret for endelig behandling. Det kommer opp til styrebehandling den 25. oktober.

En viktig sak i dekanmøtet var registering av sidegjøremål. Alle som har en stilling utenfor NTNU skal registrere dette, noen sideverv skal det søkes om fra din instituttleder. Dette er et fokusområde hos Riksrevisjonen, så her er det veldig viktig at vi alle registrerer. Typiske slike sidegjøremål er 2-er stillinger ved andre universitet og høgskoler, forskningsstiftelser eller eget firma. Jeg sender ut informasjon om dette i egen epost. Vi hadde også en egen bolk om campus i Trondheim i dekanmøtet, der det nå jobbes på høygir med videre utredning.

Jeg hadde også et par andre møter torsdag og i dag med eksterne samarbeidspartnere, Trønderenergi, og strategisamling med aktører fra næringsliv i Trondheim.

Tirsdag og onsdag var Per Bjarte Solibakke og flere i Brussel i forbindelse med NRØA-møte. Det ble valgt et nytt styre, ledet av Jan Haaland fra NHH, og Per Bjarte er valgt til vara for AU, og skal i tillegg sitte i den nasjonale utredningskomiteen om BØA. Det blir bra!

I to uker nå har vi hatt et prøveprosjekt for trening i arbeidstiden, ved at undertegnede har holdt en Yoga-time for ansatte i fakultetsadministrasjonen. Dette har vært vellykket, så fra neste uke blir dette et tilbud til alle på fakultetet! Det er på onsdager fra kl 8:00 – 09:00 i femte etasje i Rustbygget. Det er plass til 20 personer, og det er først til mølla-prinsippet som gjelder. Vær på plass før 8 hvis du vil prøve, vi starter nøyaktig på tid. Du er hjertelig velkommen til å prøve! Det er enkelt og lett tilgjengelig, med fokus på styrke, balanse og bevegelighet. Første gang nå førstkommende onsdag 18/10.

Ellers gleder jeg meg veldig til fredag om en uke, da er det både 50-årsjubileum på HHS, og avslutningsseremoni på IØT. Jeg skal etter beste evne prøve å være begge steder på en gang.

Ha en super helg!

Hilsen Monica

ØK-nytt uke 40

av 6. oktober 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle sammen! Denne uken hadde vi strategiseminar med 80 deltakere fra fakultetet i sving på onsdag. Vi delte oss inn i rullerende kafe-bord som diskuterte åtte ulike tema for strategien, og forsøkte å konkretisere tiltak og forslag innen hvert område. Dette skal vi konkretisere frem mot utarbeidelse av en ny versjon av strategien. Neste og siste seminar i år vil bli 15. november, med avsluttende omvisning og bespisning på EC Dahls bryggeri, i regi av Losam. Takk for alle gode innspill og bra energi gjennom dagen!

Parallelt med dette jobber NTNU sentralt med å utarbeide sin strategi. Det er sendt ut et utkast til instituttene, og vi har bedt om innspill til instituttledermøtet vårt den 18. oktober. Vi fikk en gjennomgang av strategien i vårt fakultetsstyre i går torsdag. Dette var første møte i det nye styret som skal sitte i de neste fire år. Vi inviterte alle representanter inkludert vara til første møte, og alle instituttledere. Det lover godt for en handlekraftig fireårsperiode!

I dag var jeg i et nytt møte i Trondheim kommune, der vi konkretiserte vårt fremtidige samarbeid innenfor universitetskommune-arbeidet. Økonomistyring og lederutvikling blir viktige tema for vårt fagmiljø, og det er en viktig del av vårt samfunnsoppdrag å bidra til omstilling og innovasjon i offentlig sektor. Ellers har jeg brukt mye tid denne uken til kortsiktig samlokalisering av vårt fakultet, ved å prøve å finne løsninger på arealbehov for studentarbeidsplasser. Dette må på plass før ISØ kan flyttes til Rustbygget.

Neste uke er det høstferie i Trondheim, og det er sikkert mange som finner på noe annet å gjøre. Jeg blir her, og skal jobbe med stort og smått. Seminar om campusprosjektet, strategiseminar med eksterne deltakere i Trondheim og litt av hvert annet står på programmet.

Vi har en «breaking News» på tampen, Ragnar Torvik på ISØ skal sitte i et regjeringsoppnevnt utvalg som skal se på hvilke klimarelaterte risikofaktorer norsk økonomi står overfor i de kommende år. Gratulerer til Ragnar, det er strålende! Pressemelding ligger her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utvalg-om-klimarisiko-og-betydningen-for-norsk-okonomi/id2573759/

Da håper jeg alle får en fin helg!

Monica

Topp