Dekan ved NTNUs Fakultet for økonomi

Arkiv for september, 2017

ØK-nytt uke 39

av 29. september 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle sammen!

Denne uken har det skjedd litt av hvert. Mandag startet vi med å planlegge neste strategiworkshop, som er 4. oktober. Det blir fokus på omverdenens forventninger til oss, der vi har innhentet innspill fra ulike samfunnsaktører der ute, og spurt dem om hva de forventer av oss. Etterpå skal vi ha en «kafe-bord» diskusjon med åtte ulike tema vi veksler mellom å ta opp. Dette blir riktig flott tror jeg. Mandag hadde NTNU besøk av fungerende kunnskapsminister Henrik Asheim, som er vikar for Torbjørn Rød Isachsen i pappapermisjon. Jeg fikk være med på deler av møtet med statsråden, der blant annet Roger Sørheim fra SFU Engage og Entreprenørskolen hadde med seg et knippe vordende entreprenører som presenterte sine oppstartsprosjekter. Det var som vanlig mektig imponerende!

Tirsdag hadde vi et lite møte med prorektor om et prosjekt vi har fått, der vi på vegne av NTNU skal utrede «Kunnskapgrunnlaget for innovasjon». Espen Gressetvold fra HHS leder dette arbeidet, og er i ferd med å sette sammen en liten og slagkraftig gruppe på tvers av alle våre institutter. Vi får høre mer om prosjektet etter hvert! Tirsdag var det også et felles ledermøte med SINTEFs og NTNUs toppledelse om felles arbeid med strategi. Svært interessant og nyttig.

Onsdag sto jeg grytidig opp og reiste til Ålesund. Vi hadde møte med rektor som brukte dagen til å besøke alle institutter i Ålesund. I tillegg fikk vi signert en ny bankavtale, denne gangen mellom Sparebanken Møre og NTNU, der vårt institutt IFF i Ålesund er hovedpartner: http://www.smp.no/nyheter/2017/09/27/Gir-20-millioner-til-ny-forskningslab-15369872.ece?cx_front_click=baseline_test&cx_front_click_place=0&cx_front_click_articles=2

Det er Øivind Strand, professor ved IIF som har jobbet frem denne avtalen, gjennom et langssiktig arbeid. Øivind fikk velfortjent heder og blomster for innsatsen:

Nye fjes på økonomifakultetet:

Vi får i disse dager tre nye medarbeidere som starter hos oss: Siri Garnes Kristiansen startet i fast stilling i som seniorkonsulent ved studie- og forskningsseksjonen i fakultetsadministrasjonen på onsdag. Hun skal jobbe med oppfølging av PhD-studiet på fakultetsnivå, og kommer fra samme type stilling på SU-fakultetet. På mandag får vi en ny førsteamanuensis i logistikk på Gjøvik: Godfrey Mugurusi. Godfrey tok sin PhD på IØT for noen år siden, og er nå tilbake hos oss. Samme dag tiltrer også Barbro Fjørtoft i fast stilling som universitetslektor på IIF. Hun har vært hos oss en stund allerede i midlertidig stilling. Velkommen så mye til alle tre!

Neste uke er det store høydepunktet strategiseminar på onsdag, og Fakultetsstyremøte på torsdag. Jeg gleder meg til begge.

Ha en strålende helg alle!

Monica

ØK-nytt uke 38

av 23. september 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle sammen. Nok en hektisk uke er tilbakelagt.

Vi hadde dekanmøte på tirsdag, inkludert et møte med viserektor i Ålesund og de fem dekanene som har virksomhet der. Vi drøftet arbeidsfordeling og samarbeid på tvers i denne matrisen, som ikke er så opplagt alltid. Hvem skal ha ansvar for hva, og hvem informerer om hva? Vi hadde en fin diskusjon, og så vil vi jobbe videre med å finne ut av alle detaljene.

Onsdag hadde vi en opplæringsdag på fakultetet, med instituttledere, nestledere, kontorsjefer, dekanat, tillitsvalgte og studenttillitsvalgt, der vi gikk gjennom en del overordnede regler og rutiner om HR og HMS, informasjon og virksomhetsstyring. Det er mye kompetanse i NTNUs fellesadminstrasjon, og det  var en nyttig gjennomgang for oss alle. Jeg dro direkte videre til Rådhuset og møte med Formannskapet om to forhold, vi skal snart undertegne en avtale om Universitetskommune, der ulike deler av NTNU kan jobbe direkte inn mot kommunen for gjensidig kompetanseutvikling. Vi kan se for oss PhD-stillinger innen ulike felt som finansforvaltning, lederutvikling og innovasjon, delte stillinger og mange spennende prosjekter. Det andre temaet er campusutbygging og fremtidige reguleringsplaner for det. På kvelden hadde jeg møte med Trondheim Finansforum, som er særdeles interessert i vårt fakultet. En entusiastisk gjeng som gleder seg over at vi har samlet oss til et sterkt økonomimiljø i Trondheim.

Torsdag og fredag var det sikkert rolig og greit på jobben for alle dere andre, for da var hele ledergruppen på fakultetet samlet på Brekstad for lederutvikling. Vi brukte tid på å bli bedre kjent med hverandre, og diskutere hvordan vi skal jobbe med å nå målet om å bli ETT fakultet.

Neste uke skal vi fortsette med å planlegge vårt neste strategiseminar, og mandag får jeg sjansen til å møte fungerende kunnskapsminister Henrik Asheim, vikar for Torbjørn Røe Isaksen som er i pappapermisjon. Tirsdag er det dekanmøte, og onsdag skal jeg til Ålesund med rektor. Han skal møte alle instituttene i Ålesund, og da blir jeg med på møtet med IIF.

Da håper jeg alle får en strålende helg!

Monica

ØK-nytt uke 37

av 15. september 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei og god fredag!

Denne uken fikk vi et flott oppslag i Gemini, som presenterer forskningen til Per Ståle Knardal ved HHS. Han har sett på styring og måling av kunstorganisasjoner i sin doktorgrad som han nylig forsvarte. Symfoniorkestere har eksempelvis 29 ulike indikatorer de måles på, men målingene påvirker verken statsstøtten eller den kunstneriske friheten. Dette gjør at indikatorene og rapporteringen til en viss grad lever sitt eget liv. For å sette det på spissen, det er vanskelig å øke produktiviteten i symfoniorkestere, da det kreves like mange musikere for å fremføre en symfomni i dag som det gjorde på Beethovens tid. Les mer her: https://gemini.no/2017/09/staten-styrer-kunsten/

Seksjonsleder på studie og forskning, Gunnar har vært på Gjøvik denne uken, sammen med Hilde, Marianne og kontorsjef Lena på IØT, for å snakke om forskningsprosjekter, økonomi og rutiner. Det skjer mye på Gjøvik, og det er flott at vi får til gode relasjoner med fakultetsadministrasjonen. Dette lover godt.

Jeg vil oppfordre dere alle til å melde dere på strategiseminaret vårt den 4. oktober! Da skal vi fokusere på hvilke forventninger omverdenen har til oss, og hvordan det gir rammer for vårt arbeid.

Ellers har uka vært preget av rektors besøk ved våre institutter i Trondheim. Vi brukte hele gårsdagen, startet på IØT, fortsatte med en spasertur gjennom Høyskoleparken ned til Rustbygget og Handelshøyskolen, og befraktet oss i rektoratets El-bil til Dragvoll og møtte ISØ. En viktig effekt av møtet var at rektor fikk et tydelig bilde av hvor viktig det er for oss å samlokaliseres. Det hele ble oppsummert på rektors Facebook-side her:

https://www.facebook.com/GunnarBovimNTNU/?hc_ref=ARRwr4jX7NzG4aDkbXBdFAvXt7ZF0hm0G5OuMA7odZlCJRFjuACqWqHcnFFmzSpoDDs&pnref=story

Neste uke er preget av lederutvikling. Onsdag har vi en Fakultetsdag med ledere, nestledere, kontorsjefer, tillitsvalgte og studenter med opplæring i utvalgte tema. Torsdag og fredag er det ledersamling på Hovde gård på Fosen, med instituttledere, prodekaner og ledere i fakultetsadministrasjonene, der vi skal finne frem til samarbeidsformer og utvikle oss til et enda bedre lederteam.

Ha en riktig god helg alle sammen!

Monica

ØK-nytt uke 36

av 10. september 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle sammen! Litt sent bloggnytt denne uken på grunn av IT-trøbbel på NTNU, men forhåpentligvis godt!

Først litt om uken vi har lagt bak oss: Mandag var det kick-off for lederutvikling for en ny fireårsperiode ved NTNU. Rektor snakket om visjoner og revidering av vår strategi for NTNU: Kunnskap for en bedre verden. Hovedprioriteringene før revidering er ett NTNU, nasjonal premissleverandør og sterke og internasjonale fagmiljøer. Det kan se ut som at omstilling av Norge kommer til å bli et viktig tema, og der våre fagmiljø i høyeste grad kan spille en rolle. Rektor snakket også om campusutviklingen, som nå kommer til å gå raskere enn tidligere antatt. Regjeringen har slått fast at campus skal samles i nærheten av Gløshaugen, og prosessen med fremdrift går raskt gjennom høsten. Jeg skal oppdatere når det skjer nye ting. Tre innledere pekte på behov for digitalisering, innovasjon og nyskaping, læringsmiljø og ledelse. Våre fagmiljø kan ha sentrale roller på alle disse punktene. Vi er i full gang med å planlegge vår neste strategisamling på fakultetet.

Tirsdag var det minnestund for Grete Wennes på Handelshøyskolen. En fin og verdig stund, godt organisert av Inger Johanne og Kari. Takk til dere for initiativ og gjennomføring! Det ble veldig flott. Gretes mor Solveig var tilstede, og hun satte stor pris på at vi gjorde dette.

Onsdag morgen hadde vi møte i styringsgruppen for vår egen campussamling. Det er nå klart at vi ikke klarer å få dette til ved nyttår, fordi det er for mange uavklarte spørsmål knyttet til studentarbeidsplasser og utnyttelse av 5. etasje i Rustbygget. Vi må ta oss noe bedre tid, og satser på at dette skal bli klart til sommeren 2018. Jeg varsler når noe nytt skjer også på dette temaet.

Torsdag åpnet jeg IWOT, en internasjonal konferanse om teamarbeid, arrangert av Jonas, Hanne og Jos på IØT. Vi startet med et flott key note foredrag ved Georg von Krogh, professor på ETH i Sveits og tidligere PhD-student fra IØT. Han er en av de ledende i verden innen strategi og kunnskapsledelse, og det er veldig hyggelig at han fortsetter å holde kontakt med sitt gamle fagmiljø. Han kommer gjerne tilbake hvis og når vi ønsker å bruke han til noe!

På fredag ledet jeg disputasen til Sturla Løkken ved ISØ, som har skrevet avhandlingen Long term perspectives on School Resource interventions and local government spending, med professor Jørn Rattsø som veileder. Et veldig spennende og aktuelt tema, ikke minst i lys av valgkamp og skolepolitikk som pågår i disse dager. Debatten om lærertetthet og læringsutbytte hadde hatt godt av å bli enda mer opplyst om forskningen vår på feltet, så det må vi bare jobbe enda mer for å gjøre kjent. Sturla gjorde en glitrende disputas, så det var en fin avslutning på uken!

Av andre saker kan jeg nevne at BØA-gruppen ledet av Tor Busch har hatt sitt første møte i arbeidet med å samkjøre våre tre bachelorprogram. Det ligger noen utlysninger ute som er sendt til instituttene: rektors midler for innovativ utdanning, vitenskapelig utstyr og Norgesuniversitetet. Dersom du tenker å søke om opprykk er fristen 15. september. Og instituttene er godt i gang med budsjettprosess for neste år.

Vi hadde LOSAM møte tirsdag, og en sak på agendaen var trening i arbeidstiden. Det er fremforhandlet rett til en times trening innenfor arbeidstid i løpet av uken, og det er ønskelig å få til noe som også skaper fellesskap i tillegg til treningseffekt. På utallige oppfordringer har jeg derfor sagt ja til å holde Fakultets-Yoga en time i uken for ansatte! Vi innreder et rom i Rustbygget til dette bruk, og tester det ut først et par ganger i mindre skala, før det «rulles ut» som et tilbud til alle. Du får nærmere beskjed!

Jeg kan også nevne at  vi har sendt bortimot 20 søknader om ulike forskningsprosjekter innen fristen på onsdag, så dette lover riktig godt.

Engage skal arrangere sin første konferanse den 26 oktober. Alle er velkomne, og det ligger informasjon på Innsida her: https://innsida.ntnu.no/start#/feed/ff1d82ce-f1ee-32e9-a2a6-532e6c126c3d

I morgen er det Stortingsvalg. Uansett hva slags politisk ståsted du representerer vil jeg på det sterkeste oppfordre deg om å bruke stemmeretten din! Utviklingen i verden viser at demokrati ikke er noe vi skal ta for gitt, det må brukes aktivt. Godt valg! Ellers til uken kommer rektor på besøk på alle våre tre institutter i Trondheim, og jeg deltar på alle disse besøkene. Det er instituttene som bestemmer form og agenda, vi stiller opp for å lytte og diskutere.

Da håper jeg du får en fin søndag!

Monica

 

Topp