Dekan ved NTNUs Fakultet for økonomi

Arkiv for august, 2017

ØK-nytt uke 35

av 31. august 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle sammen. Denne uken er jeg litt tidligere ute enn jeg pleier, for det er jo bare torsdag. Det skyldes at jeg tar meg fri i to dager, og drar på en liten ferietur til København med gode venner og en del treningsaktivitet! Jeg drar tidlig fredag, og er tilbake mandag ettermiddag. Jeg kommer til å sjekke epost underveis, og er det noe dramatisk som skjer, send meg en SMS så ringer jeg deg tilbake.

Denne uken har vi jobbet mye med forskningsrådssøknader på ulikt hold. Jeg har vært mest involvert i en søknad fra miljøet vårt på Gjøvik, som handler om å bygge opp kompetanse innen forskning og utdanning. Frist er i neste uke, og det gjenstår fortsatt en del arbeid. Dette skal vi få til sammen. Jeg vet at mange andre også er involvert i ulike søknader om dagen. Det er bra, svært viktig for oss å øke forskningsaktiviteten.

Mandag kveld var jeg invitert til en «Kraftsamling Trøndelag» med politikere, ledere i næringsliv og offentlig sektor, kultur, media og idrett, og der statsråd Jan Tore Sanner var tilstede. Tema var den forestående sammenslåing av Trøndelagsfylkene, som har vært adskilt siden tidlig på 1800-tallet. Det skjer mye interessant i den prosessen, og det er viktig at NTNU har en rolle og er tilstede. Trøndelag hadde ikke vært helt det samme uten oss!

På dekanmøte tirsdag snakket vi mye om campus-utviklingen fremover. Som det har stått i Universitetsavisa har arkitektfirmaet lagt frem tre skisser, og fremdriften kommer til å skyte fart fremover. Det skjer mye, og det er heldigvis lite kontroverser rundt vår plassering og nybygg av et Innovasjonssenter. Jeg skal holde dere orientert fremover, og det kommer også campus-cafeer med diskusjoner og nyheter utover høsten.

Onsdag hadde vi ledermøte, der vi startet med en utvidet variant av møte med hovedverneombud, kontorsjefer og flere andre for å gjennomføre en Risiko og Sårbarhetsanalyse, og etter hvert beredskapsplan for fakultetet.

I morgen fredag starter to nye førsteamanuenser ved ISØ: Colin Green og Costanza Biavaschi. Lykke til med nye kolleger, jeg gleder meg til å møte dem, har så vidt hilst på Costanza tidligere.

Neste uke arrangerer kolleger ved IØT en internasjonal konferanse om teamarbeid. Jeg skal delta i oppstarten her, det er en konferanse jeg deltok veldig ofte på tidligere, IWOT.

Ha en fin fredag og etter hvert helg!

Monica

 

 

ØK-nytt uke 34

av 25. august 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle sammen! Nok en hektisk uke nærmer seg tilbakelagt. Mandag hadde jeg et hyggelig møte med nye masterstudenter på HHS, på to ulike studieprogram, Master i økonomi og administrasjon og Master i ledelse av teknologi. Tilsvarende oppstart ble gjennomført både på IØT, IIF og ISØ. Fra denne uken er vi ordentlig i gang med undervisningen. Tirsdag og onsdag var jeg med på et seminar med det nye styret til NTNU, sammen med øvrige dekaner, rektorat og viserektorer på Jægtvolden. Vi gjennomførte «speed dating», eller som jeg foretrakk å kalle det: Sirkeltrening! Det innebar at alle dekaner og Vitenskapsmuseet sto med hver sin poster/plansje, og styremedlemmene i grupper på to/tre besøkte oss i 7 min hver. Prosessen ble beskrevet slik i UA: http://www.universitetsavisa.no/politikk/2017/08/22/NTNU-arrangerte-krasjkurs-for-nye-styremedlemmer-68209.ece

Styremedlemmene startet dag 2 frisk med et morgenbad: http://www.universitetsavisa.no/campus/2017/08/23/Styre%C3%A5ret-startet-med-morgenbad-68218.ece

Tidsskriftet Magma hadde tidligere i uken et nummer med fokus på økonomiutdanningene i Norge, der tre miljøer er intervjuet, NHH, BI og oss. Intervjuet med meg ligger i forrige blogg-innlegg publisert av Kari. Tusen takk til Per Bjarte og Espen for innspill og hjelp!

Førsteamanuensis Ekatarina S. Bjørnåli ved HHS deltok nylig på konferansen Academy of Management i USA. Der ble hennes paper nominert til den prestisjefulle all-academy Carolyn B. Dexter prisen, blant 288 paper innen sin kategori. Paperet omhandlet bedriftsstyrer som viktige beslutningstakere hos inkubatorer i utviklingsland, nærmere bestemt i Øst-Afrika. De viser at styrets strategiske beslutninger kan påvirke vekst i nystartede bedrifter, som igjen kan spille en viktig rolle for utviklingsøkonomier. Gratulerer til Ekatarina!

Det er mange andre store og små ting som har skjedd denne uken. Fakultetet har fått godkjent søknaden vår om sammenslåing av tre PhD-program til ett program i økonomi og ledelse. Forskningsutvalget har gjort en strålende jobb, og jobber nå videre med konkretisering. Formelt starter det nye programmet fra høsten 2018. Vi har videre startet arbeidet med å lage et forslag til samordnet plan for Bachelor i øk/adm på tvers av tre institutter og campuser. Professor emeritus Tor Busch leder dette arbeidet.

Vi hadde sesongens første disputas denne uken: Marius Tuft Mathisen fra IØT, som leverte avhandlingen «The Growth of Research-based Spin-offs: Unleashing the Value og Academic Entrepreneurship.» Jeg fikk dessverre ikke til å delta, men ryktene tilsier at det gikk strålende! Professor Øystein Widding fra IØT har vært hovedveileder for Marius.

Vi hadde første møte i strategigruppen på mandag. Fremover blir det jeg som leder denne gruppen, og vi holder fast på de møtedatoene vi tidligere har varslet: 4. oktober og 15. november. Vi skal ha et fokus på hva vår omgivelser forventer av oss på første samling, og har noen kreative tanker om hvordan det skal løses. Fortsettelse følger!

Blackboard er innført, og vår ekspert på dette, Kristin Mehlum, har tidligere sendt ut denne beskjeden til dere:

 

Påmelding til grunnkurs skjer nå via Læringsportalen – Det er viktig å merke seg at alle kan velge det kurset som passer best med tanke på tid og sted. Tilhørighet på campus spiller ingen rolle, du deltar der det passer ditt tidsskjema best. Her finner du kurs og påmelding! Blackboard ble oppgradert i august med blant annet Organisasjoner og Sammenslåing av emner som ny funksjonalitet for ansatte.

Organisasjoner

Her finner du egne områder til kull, program eller lignende grupper som går på tvers av emner.

Sammenslåing av emner

Det er mulig å slå sammen emner i Blackboard hvor undervisningen overlapper helt. Disse emnene har navn som begynner med «Sammenslått …». Studenter ser navnet og koden for emnet de er oppmeldt i. Kun undervisere ser det nye sammenslåtte emnet og navnet.

For vårt fakultet har stenging av itslearning gått bra, noen få henvendelser angående innhold studenter hadde «glemt» å ta vare på. Disse tilfellene løste seg fint, fordi faglærer kunne sende stoffet på epost til studentene.

Veldig mange har nå deltatt på grunnkurs i Blackboard og er i gang med emnebygging. Vi har fortsatt ressurser til hjelp, for de som trenger det i september. Ny runde med grunnkurs vil bli tilbudt i desember, med tanke på de som underviser i vår-emner.

Da vil jeg ønske dere en riktig god helg etter hvert!

Monica

 

 

Invervju: Fokus på kopling av teknologi og økonomi

– Vår største styrke og egenart er vår tilhørighet til NTNU, der vi kan trekke på tung kompetanse innen teknologi, samfunnsfag og humaniora. Vi har allerede en god teknologiprofil, som skal bygges ytterligere ut – for å møte fremtidens behov, sier dekan Monica Rolfsen.

Etter en omfattende prosess ble alle økonomi- og ledelsesmiljøene ved NTNU nylig samlet i et eget fakultet, NTNUs Fakultet for økonomi. Monica Rolfsen leder fakultetet, som åpnet i januar i år.

– Vi har alltid hatt studietilbud der vi har koplet teknologi, økonomi og ledelse. Dette kommer vi til å utvide ytterligere. Vi arbeider for eksempel med en ny mastergrad i regnskap og revisjon, med it og digitalisering som tyngdepunkt. Dette blir et moderne revisjonsstudium, og vi kan støtte oss på kompetanse og forelesere fra de andre fakultetene der vi trenger spisskompetanse, sier Rolfsen, som peker på at NTNU-miljøet har lang erfaring med å samarbeide på tvers av fagmiljøer.

– Det kommer nytt lovverk på flere felt: Revisorlov, Regnskapsførerlov, Aksjelov, Regnskapslov: Hvordan vil det påvirke kompetansekravene innenfor fagfeltet?

– Først av alt vil det nå kreves mastergrad for å oppnå revisortittel. Dette er en fornuftig utvikling, og i tråd med internasjonal praksis. Endringene i lovverket stiller krav til at de som allerede er utdannet søker ny kunnskap. Utdanningsinstitusjonene kan gjøre mer for å tilby etterutdanning innenfor disse feltene. For institusjonen viser disse endringene hvor viktig det er å ha sterke fagmiljøer som er i stand til å holde seg oppdatert, konkluderer Rolfsen.

Miljøene må ha en kritisk masse

Det nye fakultetet har omkring 3500 studenter, som igjen er del av et større og sammensatt fagmiljø.

– Med så mange studiesteder for øk.adm-fag, der mange er små: Har vi for mange masterstudier, og er alle tilstrekkelig gode?

– Strukturen med mange øk.adm-utdanninger har vært sånn siden 1970-tallet. Når det gjelder antall masterstudier innenfor øk.adm-området, slik som siviløkonomstudiet, har det blitt etablert mange slike studier i Norge de siste tiårene. Nå de senere årene har det vært mange fusjoner innenfor universitets- og høgskolesektoren, men antallet masterstudier innenfor øk.adm-området er ikke blitt redusert av den grunn. Generelt har arbeidsmarkedet vist seg å være svært godt for kandidater som er utdannet som siviløkonomer/master i økonomi og administrasjon. Sånn sett har siviløkonomutdanningen tålt godt den veksten vi har hatt så langt, sier Rolfsen.

Hun tror imidlertid ikke denne veksten vil fortsette.

– De fleste større byene i Norge tilbyr nå denne type utdanning. Vi kan ikke bare se på det relativt høye antallet masterstudier som et problem: det kan også ses som en stor fordel at næringslivet og det offentlige i de ulike regionene drar nytte av en slik utdanning – og motsatt. Men det er nivåforskjeller blant disse utdanningene. De mindre er ikke i like stor grad som de større i stand til å inneha sterke fagmiljøer innenfor bredden av alle de fagområder som naturlig inngår i en siv.øk-utdanning. Det fremgår også at det er store forskjeller i søkertallene. Samtidig viser det seg at det er god etterspørsel etter kandidater fra de forskjellige utdanningsinstitusjonene – det er blant annet ofte et stort behov for denne type kompetanse i egen region. Etter strukturendringene er det universitetene og et lite antall sammenslåtte høgskoler som tilbyr master i øk.adm. I tillegg viser det seg at alle som fullfører master i øk.adm, og som gir sidetittel siviløkonom, kommer raskt ut i arbeidslivet. Bachelorstudenter i øk.adm sliter mer med å finne relevant arbeid. Ut fra disse betraktningene har vi ikke for mange masterstudier innen øk.adm i Norge.

Men Rolfsen mener noen av studiestedene er det hun beskriver som «i minste laget.»

– Et studieprogram bør være attraktivt gjennom å ha tilstrekkelig med søkere for å kunne utdanne kandidater av høy kvalitet. I tillegg bør det være et sterkt fagmiljø knyttet til studieprogrammet. Fusjoner kan hjelpe i forhold til noen av de problemene som enkelte studiesteder sliter med i forhold til søkertall og fagmiljø – men ikke alle. På et siv.øk-studium skal det tilbys minimum én spesialiseringsretning innenfor økonomiområdet, og minimum én innenfor administrasjonsområdet. I tillegg skal studentene tilbys relevante valgemner. Det er viktig at spesialiseringsretningene blir store nok til å skape et godt læringsmiljø blant studentene. Man kan hevde at det ikke er antall studenter som er viktig, men at det er en faglig integrasjon mellom studiestedene, innenfor et universitet/høgskole, som sikrer et likt faglig tilbud over alle studiesteder. Alle studiesteder innen samme universitet som gir like studietilbud må dermed ha samme pensum, identiske forelesningsplaner og ikke minst samme eksamener. Med en slik ramme vil man raskt identifisere sviktende kvalitet, og dermed også ha mulighet for å sette inn nødvendige tiltak. Dette jobber vi mye med i den nye strukturen vår, konkluderer Rolfsen.

Viktig å måle kvalitet

Nettopp kvalitetsmåling er viktig, mener Rolfsen, som er glad den nye Stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning understreker at det er viktig å måle kvaliteten på det som produseres i undervisningsinstitusjonene.

– Det er viktig at det finnes måleparametere. Vi så hva som skjedde med produksjonen av forskning da det kom tellekantpoeng, så vi vet at det virker. Så kan vi selvsagt diskutere hva som er de riktige parameteren, for alle slike målinger kan ha doble effekter. Men det er også noen opplagte, som for eksempel gjennomføringsgrad og karakterer.

Det er imidlertid et parameter som trumfer de andre.

– Relevans er noe av det aller viktigste. Når det finnes et arbeidsmarked for kandidatene, sier det mye om kvaliteten, fastslår hun.

Og NTNU-dekanen tror det fremdeles er behov for flere økonomer.

– Arbeidsmarkedet for de som utdannes har historisk vært godt, noe som viser at det er plass for dagens antall. I og med at kravene til utdanning fortsatt øker, er det antakelig behov for enda flere kandidater innenfor øk.adm-området i årene fremover. Når det gjelder mastergradene er det flere bedrifter som stiller krav til master i stillinger der kravet tidligere var en bachelor. Basert på det tror jeg behovet for å masterutdannede vil fortsette å vokse også i årene fremover.

Men Monica Rolfsen minner om at særlig øk.adm-bachelorutdanning er generell og gir grunnlag for å søke et bredt spekter av attraktive jobber i Norge.

– Derfor kan også være behov for nye vinklinger i øk.adm-studiene som dekker for eksempel digitalisering og bærekraft. Her kan NTNU ha en viktig oppgave i de nærmeste årene, oppsummerer hun.

Må ta internasjonale hensyn.

I utviklingen av fremtidige studietilbud skotter NTNU til hva andre nasjonale studiesteder gjør, hva som er næringslivets behov og hva internasjonale konkurrenter gjør. Rolfsen er imidlertid klar på at selve grunnmodellen, der det kreves en bachelor i øk.adm for ta en master innenfor dette området, bør opprettholdes. Dette støttes for øvrig av NRØA.

– Men det finnes mange andre mastergrader innenfor øk.adm-området, slik som MBA, spesialiserte mastergrader i ledelse for ingeniører, mastergrader i offentlig ledelse for helseutdannede, lærere og liknende. For disse stilles det ikke krav om bachelor i øk.adm – snarere tilbys emner i økonomi og ledelse som er spesielt tilpasset bachelorkandidater fra andre fagområder. Den internasjonale konkurransen møtes meget godt i dag med summen av disse tilbudene. Men det er klart at de norske gradene må fortsette å forsterke internasjonaliseringen av studiene. Her kreves det et innsats langs et bredt spekter av felter: studentutveksling, engelskspråklige emner, fokus på internasjonal forretningskultur, valg av tema som klargjør kandidatene for et internasjonalt arbeidsmarked, internasjonalisering av fagstab og liknende.

Rolfsen understreker at den internasjonale konkurransen er viktig.

– Den internasjonale konkurransen er positiv fordi det vi gjør i Norge får en naturlig korrektiv. Internasjonalisering er kvalitet. Internasjonal akkreditering kan gi kvalitet. De institusjonene som ikke klarer å holde det internasjonale nivået må dermed vurdere sine tilbud. Om vi skal vurdere etterspørselen fra studenter fra utlandet til våre bachelor- og master-studier, tyder det på at det norske og NTNUs tilbud har rimelig god kvalitet, avslutter hun.

Fakultet for økonomi, NTNU

  • Opprettet januar 2017. Består av Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, Institutt for internasjonal forretningsdrift, Institutt for samfunnsøkonomi og NTNU Handelshøyskolen, samt en fagseksjon på Gjøvik.
  • Lokalisert i Trondheim, Ålesund og Gjøvik.
  • 26 ulike bachelor-, masterstudier og profesjonsutdanninger, samt et bredt videreutdanningstilbud.
  • Studenttall: ca 3500 studenter.
  • Antall ansatte: 200.
  • Fakultetet har den høyeste utvekslingsgraden på NTNU. På institutt for industriell økonomi og teknologiledelse er 75 prosent på utveksling, på Handelshøyskolen er tallet 50 prosent blant mastertudentene.
  • Budsjett 2017: 200 millioner pluss forskningsmidler.

Intervjuet sto på trykk i Magma – Econas tidsskrift for økonomi og ledelse 5/2017
Forfatter: Charlotte Hartvigsen Lem

ØK-nytt uke 33

av 18. august 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle sammen! Da er en særdeles hektisk uke tilbakelagt. Vi har tatt i mot til sammen 1300 nye studenter på våre ulike studieprogram på tre campuser! for min del startet uken i Arendal mandag og tirsdag, der jeg deltok sammen med resten av NTNUs ledelse på Arendalsuka. Spennende arrangement med totalt 800 ulike foredrag og møteplasser i skjæringspunktet mellom politikk, utdanning, forskning og næringsliv. Vel tilbake på onsdag tok vi i mot nye studenter i Trondheim, i øsende regnvær! På en mottakelse etterpå kom en viktig melding fra statssekretær Bjørn Haugstad i KD: Regjeringen forutsetter at samling av Campus skjer rundt Gløshaugen, fortrinnsvis i vest, slik NTNU selv har ønsket. De kommer også sannsynligvis med et vedtak om utbygging på nyåret. Det betyr at vi kommer et skritt nærmere vårt mål om et innovasjonssenter i nærheten av Rustbygget, som kan samle fakultetets aktiviteter i Trondheim. Saken ligger her: http://www.universitetsavisa.no/campus/2017/08/16/Regjeringen-vil-ha-utbygging-av-campus-vest-for-Gl%C3%B8shaugen-67995.ece

I går torsdag var det tilsvarende immatrikulering i Ålesund og Gjøvik. Per Bjarte representerte fakultetet vårt i Ålesund, mens jeg var tilstede på Gjøvik og tok i mot omkring 150 nye studenter på de fire studieprogrammene vi har der. En flott seremoni begge steder. Så nå er vi i gang!

Neste uke skal jeg være med å ta i mot 100 nye masterstudenter på MØA og Master i ledelse av teknologi på HHS, og vi har nytt møte i strategigruppen. Tirsdag og litt av onsdag skal jeg til Jægtvolden på seminar med NTNUs nye styre, og så går det slag i slag utover.

God helg alle sammen!

Monica

ØK-nytt uke 32

av 11. august 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Stille før stormen…..

Hei, håper du har hatt en fin sommer! Det har jeg, jeg har bare vært hjemme og slappet av, trent, planlagt rehabilitering av hus og diverse forefallende greier. Fint vær har fremkommet innimellom også! Denne uken har jeg vært tilbake på jobb. Og neste uke braker det løs! Onsdag 16. august er det immatrikulering av nye studenter i Trondheim, mens 17. august er det tilsvarende arrangement i Ålesund og Gjøvik. Vi fordeles oss slik at prodekan Per Bjarte representerer fakultetet i Ålesund, jeg drar til Gjøvik og deltar der. Men allerede mandag skal jeg ut og reise, jeg skal delta på Arendalsuka mandag og tirsdag. Dette er et arrangement der «politikk møter næringsliv» som det heter, og NTNU stiller med de fleste dekaner og rektorat, og deltar i flere debatter om universitets rolle i samfunnet. Med et Stortingsvalg nært forestående blir det mye oppmerksomhet om det som skjer i Arendal.

Årets opptak av studenter ser bra ut. Noen steder sliter vi med å fylle opp plassene, men totalt sett har vi nesten 1500 ja-svar til omkring 1300 plasser, og mange av studiene har svært høye opptakstall. Det gjenstår å se hvor mange som faktisk møter opp på onsdag og torsdag. Og så er vi i full gang med undervisning i ukene som følger.

Da er det bare å nyte siste del av sommeren, så er vi i gang med alle aktiviteter i løpet av august!

God helg,

Monica

Topp