Dekan ved NTNUs Fakultet for økonomi

Arkiv for mai, 2017

ØK-nytt uke 21

av 27. mai 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei, og god lørdag! På grunn av inneklemt-fredag-syndromet ble jeg litt forsinket med oppdatering denne uken , men nå kommer det.

Først vil jeg starte med slutten av forrige uke, da vi hadde nok en disputas, denne gangen Eirik Fernández Cuestas ved IØT. Denne fikk ikke jeg mulighet til å delta på, men rapportene tilsier at dette gikk riktig så flott. Her er bilde av kandidat, disputasleder Sjur Westgård og komite:

Denne uken ble jo noe kortere enn vanlig, slik det ofte er i mai. Men noe har skjedd! Vi er jo ofte i riksmedia, men denne uken dro vi til med et medieoppslag i New York Times! Det er PhD-student Simon Bensnes ved ISØ, som har publisert en studie om sammenhengen mellom pollen-nivå og skoleprestasjoner! Når pollennivået stiger, viser det seg at prestasjonene synker. Med to pollenallergikere hjemme og eksamensperiode kan jeg på kvalitativt grunnlag slutte meg helt og fullt til konklusjonen, Simon! Imponerende med NYT-omtale, det vil vi gjerne ha mer av! Les artikkelen her: https://mobile.nytimes.com/2017/05/22/upshot/should-you-reschedule-that-sat-as-pollen-counts-rise-test-scores-can-fall.html?smprod=nytcore-ipad&smid=nytcore-ipad-share&_r=0&referer

Vi utvider stadig vårt samarbeid innad på NTNU. På tirsdags morgen hadde vi et møte med ulike representanter fra Humanistisk Fakultet (HF). Vi har gjensidige ideer om samarbeid. Vi ønsker at det skal finnes valgemner i retning av «business-engelsk/tysk/spansk» som våre studenter kan velge, og det skal de se på. Det kan også gjelde økonomisk historie. Motsatt jobber HF med å utrede en studiemodul omkring produsent/arrangement. Mange studenter på feltene kunst, film og musikk kommer til å jobbe med å organisere ulike type events og festivaler, men dette krever kompetanse innenfor økonomi og ledelse. Her skal vi inviteres inn til å diskutere emner vi allerede har som kan passe inn, eller kanskje spesifikke emner for dette formålet, avhengig av omfang. Veldig artige muligheter på tvers av ulike fakulteter, som vi skal utnytte enda mer i fremtiden!

Onsdag hadde vi møte i Tilsetningsutvalget (TUV), og fikk to nye opprykk. Åse Mørkeset ved IIF fikk opprykk til førstelektor, mens Ruud Egging ved IØT fikk opprykk til professor. Gratulerer så mye til begge to!

Onsdag var det instituttledermøte som jeg ikke deltok på. Mange viktige saker kom opp – strategiarbeidet vårt og arbeidet med viderefordelingsmodell på økonomisiden vil bli drøftet på et instituttledermøte til, og deretter vedtas i fakultetsstyremøtet den 15. juni. Apropos fakultetstyret – vi har gjennomført et valg, og resultatet ser du på Innsida. Faste representanter blir Hilde Fjellvær, Asgeir Tomasgard og Øivind Strand fra de fast vitenskapelige, Sigurd Vildåsen fra midlertidig tilsatte og Dagrun Lorgen Jensen fra teknisk/administrative. Se hele listen inkludert vara på Innsida. Da er det bare ett valg igjen – instituttstyrer, så er vi i mål!

Grunnen til at jeg ikke deltok på instituttledermøtet onsdag var at min PhD-kandidat Marte Daae-Qvale Holmemo disputerte, med en avhandling om Lean i offentlig sektor. Det blir litt spesielt når det er min kandidat, for da er hele fakultetet inhabilt! Dermed ble seansen ledet av en settedekan, vår utmerkede kollega Kristen Ringdal, som er professor i statsvitenskap og prodekan for forskning på SU-fakultetet. Marte klarte seg som forventet svært godt, og det ble en fin dag. Se bilder under av henholdsvis komite og veiledere, tatt av fotograf Elin Iversen, på vegne av IØT:

Neste uke skal vi møtes i strategigruppen igjen, og jeg skal til Bergen på NHHs vårkonferanse på tirsdag.

Ha en strålende helg alle sammen!

Monica

ØK-nytt uke 20

av 19. mai 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei og god fredag! Dette har vært en kortere uke enn vanlig, og veldig hyggelig uke, med 17. mai feiring. I fjor var det 5 grader og neglesprett i Trondheim, særlig når man sto i ro i over to timer og så på barnetoget, som enkelte av oss gjorde! I år ble det mye varmere, og jeg var oppgradert til å se på russetog med russedatter i strålende sol. Det har vært travle dager med henting og bringing av russ, veldig hyggelig og litt vemodig.

Sist uke avsluttet med møte i styringsgruppen for samlokalisering. Kari har opprettet en samleside for dette tema, som blir fortløpende oppdatert med nyheter: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Samlokalisering+-+%C3%98K

Mandag ble vinneren av arkitektkonkurransen for campus kåret, altså den langsiktige samlingen. Dette ble diskutert og gjennomgått i rektors møte med instituttlederne, og i dekanmøtet etterpå. Forslaget «veien videre» er en ideskisse, og ikke et ferdig opplegg. Nyheter om denne saken blir fortløpende presentert i Universitetsavisa, så det er bare å følge med der. Vi diskuterte også forskningsetikk på det samme møte.

Torsdag sto jeg grytidlig opp og dro til Raufoss, på møte med ledelsen i Forskningsrådet, sammen med SINTEF Raufoss Manufacturing og SINTEF-ledelsen, om fremtidig samarbeid om utvikling av industri og arbeidsliv. Veldig interessant og nyttig!

 

I dag har jeg deltatt i et nystartet utvalg om nyskaping på NTNU. Vi er jo litt i front på dette temaet på Økonomifakultetet, og vi får mange spennende oppgaver fremover på vegne av NTNU. Kommer tilbake til det etter hvert! Vi hadde også en disputas i dag, men jeg var ikke med på den. Det var Eirik Cuesta på IØT, som har skrevet om optimering innenfor olje og gass, med Henrik Andersson som veileder. Jeg regner med at det gikk strålende!

Neste uke er det dekanmøte igjen, det er disputas med en av mine kandidater, Marte Holmemo. Siden jeg har vært veileder er det en settedekan fra SU-fakultetet som skal lose oss igjennom dagen.

Da gjenstår det å ønske alle riktig god helg! Jeg har forresten stemt på representanter til Fakultetsstyret. Husk å gjøre det du også, før du tar helg!

Monica

ØK-nytt uke 19

av 12. mai 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei,  og god fredag.

Det ble en sen blogg-oppdatering i dag. Det skyldes at jeg har tilbrakt ettermiddagen og kvelden i svært hyggelig selskap sammen med ny-uteksaminerte studenter fra vår etter- og videreutdanningsmaster MTM – Master i Technology Management. Dette er en 21 år gammel samarbeidsarena mellom IØT og Norges Handelshøyskole – NHH. Studentene tilbringer et halvår av studiet i utlandet, de fleste ved Sloan School of Management ved MIT i Boston. Jeg delte ut vitnemål og overvar en spennende presentasjon av hvilke tema de jobbet med i sine masteroppgaver. Dette er sivilingeniører og siviløkonomer som har noen års fartstid fra næringslivet, og skriver oppgaver rettet mot sin egen virksomhet. Veldig interessante tema, særlig rettet mot innovasjon, intra- og entreprenørskap. Takk til Arild Aspelund som leder programmet, og Alf Steinar Sætre som holdt et spennende foredrag om innovasjon.

Denne uken har vært preget av mange eksterne oppdrag for min del. Mandag ledet jeg en liten NTNU-delegasjon som sammen med SINTEF ga innspill til stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad om industrimeldingen. Sivert er valgt inn fra Sør-Trøndelag, og skal være saksordfører når denne viktige meldingen behandles i Stortinget. Viktige tema er kobling mellom universitet og næringsliv, og ikke minst det nye virkemiddelet Katapult, som er et testsenter i overgangen mellom laboratorier på universitet og bedrift. Vi snakker om TRL-nivå 4-7, for de som kjenner stammespråket innenfor næringspolitikken 🙂

Tirsdag var en direkte oppfølging fra mandag, da deltok jeg på SIVAs konferanse der denne samme Katapult-ordningen ble lansert. Dette er viktig for oss, fordi industriclusterne både i Ålesund og på Raufoss antakelig kommer til å søke om slike Katapulter. Begge steder er NTNU en integrert del av den infrastrukturen som utgjør søknadsgrunnlaget. Slike katapulter – eller testsenter – vil kunne brukes inn mot forskning og undervisning, så her må vi være aktive og se muligheter!

Tirsdag kveld deltok jeg i en debatt i Studentersamfundet om Campusutvikling. Fra NTNU deltok rektor Gunnar Bovim, Marte Øien fra studenttinget, arkitektprofessor Hans Skotte og jeg. I tillegg var det med to representanter fra Bystyret og arkitekt Ole Wiig. Diskusjonen gikk mest langs to dimensjoner – hvor mye av campus bør til Midtbyen, og hvor mye – om noe – av Høgskoleparken kan berøres/endres på en eller annen måte. For oss er det viktig hva som skjer på sørsiden av parken, der vi ønsker å bygge et fremtidig innovasjonssenter for å samle våre fagmiljøer. Her er det ingen motstand mot bygging, selv om det skulle gå på bekostning av noen trær. Det ble grundig bekreftet av ordfører Rita Otterviks stand-in, kommualråd Marek Jasinski, som for øvrig har sin utdanning fra ISØ.

Onsdag reiste jeg til Kongsberg sammen med dekankollegene Geir Øien fra IE og Ingvald Strømmen fra IV, og Morten Størseth fra rektors stab. Vi var invitert for å møte næringslivsklyngen på Kongsberg, for å diskutere samarbeid mellom bedriftene og NTNU. Dette er en by med svært mange store og tunge teknologibedrifter, som det er naturlig for NTNU å samarbeide tett med.

I går hadde vi Fakultetssstyremøte, der tre nye instituttledere ble ansatt. Gratulerer til Anne Borge Johannesen, Arve Pettersen og Hans Solli-Sæther. Jeg gleder meg til å samarbeide med dere de neste fire år!

I dag hadde vi første møte i styringsgruppen for det korte samlokaliseringsprosjektet, og dette ser lovende ut. Deretter kom vitnemålsutdeling for MTM som allerede nevnt, og innimellom dette steppet jeg inn som vikar-fredagskommentator i UA, der Høyskoleparken ble tema: http://www.universitetsavisa.no/gjesteskribenten/2017/05/12/Vi-trenger-en-park-promenade-66331.ece

Da tar jeg helg etter hvert! Neste uke skal jeg delta på IE-fakultetets strategiseminar, dekanmøte, jeg skal til Raufoss for å møte Forskningsrådet sammen med SINTEF Raufoss Manufacturing, og jeg skal feire 17 mai.

Riktig god fredag til alle!

Monica

ØK-nytt uke 18

av 5. mai 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

God fredag!

Noen av dere har sikkert lest dagens oppslag i Universitetsavisa her: http://www.universitetsavisa.no/campus/2017/05/05/Fusjon-med-HiMolde-vil-gj%C3%B8re-oss-til-Norges-ledende-milj%C3%B8-for-logistikk-66024.ece

Leser man kun overskriften kan det se ut som om saken nærmest er avgjort. Det er det selvsagt ikke. Det eneste som har skjedd er at jeg takket ja til å møte fire representanter fra avdeling for logistikk i Molde før påske, da de tok turen hit til Trondheim. Dersom du får følelsen av at et eller annet skjer veldig fort her, kan jeg berolige deg med at ingenting har skjedd utover akkurat dette ene; et møte :-).

Bakgrunnen for det hele er en langvarig diskusjon som har foregått ved Høgskolen i Molde, om hvorvidt de skulle søke fusjonspartnere eller ikke da temaet ble aktuelt for et par år siden. Mye av historikken finner man i Universitetsavisa, flere av de tidligere sakene er lenket opp i dagens intervju med meg.

Det har vært en uenighet internt i Molde, og de har fortsatt ikke konkludert med om de ønsker å ta initiativ til fusjon, eller å fortsette å stå alene. Dette skal de diskutere på en strategisamling i juni. Bakgrunnen for initiativene mot oss er at fagmiljøene er blitt bedt av Høgskolestyret i Molde om å sondere med tilstøtende fagmiljø ved NTNU, for å finne ut om det er noe grunnlag for faglig integrasjon eller ikke. Det er tre avdelinger i Molde: Helse, Økonomi/administrasjon og Logistikk. Jeg vet ikke om Helse har vært i kontakt med sitt miljø, men de to andre har begge vært i kontakt med meg, da begge avdelingene har studieprogram innenfor Øk/adm-feltet. Logistikk stilte med sin dekan og tre faggruppeledere, og jeg hadde med instituttleder og nestleder på IØT, som ligger tettest faglig til denne avdelingen. Vi hadde en hyggelig prat på noen timer, og vi så at vi faglig både overlapper og utfyller hverandre, både når det gjelder studieprogram og forskning. Det er en god del samarbeid allerede i dag, særlig innenfor operasjonsanalysefeltet. Jeg svarte dermed positivt til UA når de spurte om jeg kunne se noen potensielle faglige synergier.

Jeg har også blitt kontaktet av dekan på Øk/adm-avdelingen, og vi skal prøve å finne tid til et møte før sommeren. Her er de faglige kontaktpunktene tydeligere mot HHS, IIF og delvis ISØ, både på sivøk, på sports management, de har noen samfunnsøkonomer, og de har også et fagmiljø innenfor jus. Når jeg får forslag til personer og tid fra dem skal jeg identifisere noen hos oss som kan delta fra vår side, på tilsvarende felt.

Utspillet til eventuell videre fremdrift ligger fortsatt hos Molde, de må finne ut om de i det hele tatt ønsker å ta et slikt initiativ. Det har de ikke gjort ennå. De skal dessuten velge ny rektor før sommeren, og det kan også ha betydning.

Dersom Molde konkluderer med at de vil ta et slikt initiativ, må vi finne ut om det er ønskelig fra vår side. Da må mye bredere deler av fagmiljøene hos oss involveres. Og så er det NTNUs styre som eventuelt skal beslutte dette. Selv om vi skulle finne ut at det er ønskelig fra vår side, kan det være mange andre grunner fra NTNUs side til å la være.

Så oppsummert – det eneste som har skjedd er at vi har hatt et veldig hyggelig og positivt møte, og planlegger et møte til. Lurer du på noe knyttet til denne prosessen, ta bare kontakt med meg.

Ellers hadde vi nok en disputas denne uken, den tredje på HHS, med Marthe Liss Holum. Hun har skrevet avhandling om ulik type organisering av tjenester i kommunesektoren, og hvordan dette påvirker innbyggernes tilfredshet. Ulike måter å organisere på handler om å drive tjenester selv, kjøpe dem inn eller velge ulike mellomløsninger. Nok et spennende og svært aktuelt tema! Her er kandidat og komite på plass etter seansen:

 

I går tilbrakte jeg dagen på Gjøvik, der jeg var med på å åpne et nytt senter for forskning på vareproduksjon i Norge:

På bildet er i tillegg til meg (fra venstre) instituttleder på Vareproduksjon og byggteknikk Torbjørn Skogsrød, viserektor Jørn Wroldsen og prodekan på IV-fakultetet Asbjørn Rolstadås. Dette er en fin oppfølging til industrimeldingen, og jeg håper vi gjennom deltakelse i dette senteret kan få en mye bredere forankring for forskning omkring industri og vareproduksjon på vårt fakultetet. Det er spennende muligheter her!

Det ble avklart denne uken hvem som stiller som kandidater til fakultetsstyret. Det kan du lese på Innsida, der alle kandidater i alle kategorier er listet opp. Valget blir den 18. og 19. mai, og jeg håper alle bruker stemmeretten sin!

Neste uke skjer det mye for min del. Mandag skal jeg lede en delegasjon fra NTNU som skal møte Sivert Bjørnstad, stortingsrepresentant fra Sør-Trøndelag og saksordfører på Industrimeldingen. Tirsdag deltar jeg på en konferanse som SIVA arrangerer, og på kvelden i en debatt i Studentersamfundet om campusutbygging i Trondheim. Adresseavisen er en av arrangørene, og dermed blir det nok tung mediedekning av debatten. Konfliktlinjene handler om Midtbyen/Gløshaugen og eventuell bygging i Høyskoleparken. Det blir spennende! Torsdag er det møte i Fakultetsstyret, og fredag skal jeg få den store ære å dele ut vitnemål til uteksaminerte studenter fra Master i Technology Management, som vi driver sammen med NHH.

Riktig god helg alle sammen!

Monica

Topp