Dekan ved NTNUs Fakultet for økonomi

ØK-nytt uke 16

av 21. april 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei, da er vi godt i gang igjen etter påske. Etter noen vårlige dager i Trondheim var det snø i luften i dag, så vinteren har nok på ingen måte sluppet taket riktig ennå!

Vi hadde en pangstart med strategiseminar onsdag, med over 100 deltakere fra alle miljø ved fakultetet. Ekstra gledelig var det å ha god studentrepresentasjon også fra Gjøvik og Ålesund. Vi gjennomførte to gruppearbeid med innspill til momenter for strategiarbeidet. Etter et oppsummeringsmøte dagen etter ser vi at svært mange gode forslag og innspill er skrevet og levert inn, og gruppen er godt i gang med å systematisere all innkommen informasjon. Arbeidet vil oppsummeres i et foreløpig strateginotat som sendes instituttene og fakultetsadministrasjonen for høring 1. mai. Da har man et par uker til å komme med innspill. Det er viktig at alle enheter legger opp til medvirkningsprosesser i høringen. Gangen videre er at det kommer opp i fakultetsstyremøtet 15. juni, og deretter sendes til rektor. Høsten brukes til å konkretisere planene våre videre. Jeg er veldig glad for det store engasjementet som utvises! Det er nå vi legger grunnlaget for fremtiden.

Torsdag ble tallene fra samordna opptak offentliggjort. Det er både gode og mindre gode nyheter for våre studieprogram. Positivt er at vi besitter både andre- og tredjeplassen på listen over mest søkte studieprogram ved hele NTNU! Det gjelder Bachelor i økonomi og administrasjon (BØA) ved HHS med 890 førsteprioritetssøkere, med sivilingeniørstudiet i industriell økonomi og teknologiledelse (Indøk) med 818 førsteprioritetssøkere på tredjeplass. Vi er altså bare slått av sykepleierne med 1273 søkere :-).

Andre gode nyheter er at Indøk-studiet ligger desidert øverst på listen av sivilingeniørprogram, der neste på listen har 505 søkere. Indøk har dessuten gått frem fra i fjor, mens både sivilingeniør- og økonomistudier generelt går ned på landsbasis. Den aller største økningen i søkere er imidlertid på Gjøvik, på nettbasert BØA, med 301 søkere, en økning på nesten 30%!. Alle program på Gjøvik går for øvrig frem, også for andre fakulteter. Det er gode nyheter! Også den femårige integrerte masteren i samfunnsøkonomi har fremgang i forhold til fjoråret.

På minussiden er de øvrige BØA-ene og årsstudium i øk-adm, både i Trondheim og Ålesund. Alle disse har nedgang, og noen mer enn den nasjonale nedgangen i tilsvarende utdanninger. Vi får håpe dette er en kortvarig trend vi klarer å snu! På plussiden for HHS er fremgang for masterprogrammene i MØA og Master i ledelse av teknologi (MLT). Særlig sistnevnte var det knyttet spenning til som følge av fusjonen, men her så vi en svært positiv økning.

På strategimøtet kom det opp spørsmål knyttet til samlokalisering av HSS, ISØ og Fakadm i «Rustbygget». Rektor har besluttet AT vi skal samlokaliseres, men vi har frihetsgrader på å bestemme HVORDAN. Vi arrangerer et allmøte om dette kommende onsdag 26/4 kl 10:30-11;30, og det skal de berørte parter ha fått epost om. Vi skal snart sette ned en styringsgruppe for å se på ulike alternativ. Foreløpig har vi jobbet med å kartlegge fakta.

Til slutt vil jeg minne om fristen for å melde inn kandidater til fakultetsstyret. Det har visstnok kommet få forslag til representanter for vitenskapelig tilsatte, og det er viktig å fylle disse viktige posisjonene! Lurer du på noe, ta kontakt med kontorsjefen din.

Da gjenstår det å ønske alle en superfin helg!

Monica

Abonner

Hvis du likte dette, se relaterte innlegg og aktiviteter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Topp