Dekan ved NTNUs Fakultet for økonomi

Arkiv for april, 2017

ØK-nytt uke 17

av 28. april 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Tjohei og god vår!

Vi er i ferd med å runde april, og kan dermed være i posisjon til å håpe på litt varmere vær! Et skypemøte i går med alle lokasjoner representert  avslørte nysnø på Raufoss, snøfokk i luften i Trondheim, mens Ålesund kunne skilte med strålende vårvær. Jeg har personlig sterk grunn til å håpe på varmere vær, da min yngste håpefulle hadde russedåp i går kveld og skal tilbringe mye av sin tid utendørs de nærmeste ukene! Det hadde vært fint å unngå for mange kuldegrader, kan man si.

I uken som har gått er alle potensielle instituttledere intervjuet for andre gang, og de har blitt personlighetstestet av et eksternt firma. Vi er godt i rute til fakultetsstyremøtet den 11. mai, med andre ord.

En gladnyhet fra TUV (tilsettingsutvalget) denne uken er at vi har fått en ny kvinnelig professor: Rikke Bramming Jørgensen fra IØT, som er professor innenfor gruppen for helse-, miljø og sikkerhet. Gratulerer så mye til Rikke!! Det er svært fortjent og svært gledelig!

Det har ellers vært møter om mange ulike tema denne uken, fra samarbeid med MIT, samarbeid med prorektor for nyskaping om Engage, innovasjon og entreprenørskap innenfor NTNU, instituttledermøte og allmøte om lokalisering. Det siste var i Rustbygget, og ansatte ved HHS, ISØ, Fak-adm og studenter var invitert. Det var stort engasjement knyttet til fremtidig samlokalisering og en del bekymringer. Vi fikk gode forslag til sammensetningen av styringsgruppe og prosjektgruppe som vi holder på å etablere, og vil informere om dette når det er avklart. De som blir berørt skal tas med, og vi skal sikre at vi får gode løsninger både for ansatte, studenter og undervisning.

I Universitetsavisa tidligere i uken kom det opp en sak om at noen ikke navngitte studentforeninger tar seg godt betalt for å spre informasjon fra Næringsforeningen videre til studentene. Jeg og flere andre antok at noen av våre foreninger kunne være involvert, og jeg sjekket dette ut med IØT og HHS. Det siste seg at den aktuelle saken ikke gjaldt oss. Prorektor Berit Kjeldstad kommer til å invitere alle studentforeninger til et møte om hva man tar seg betalt for, og diskutere felles normer for dette. Vi synes alle at linjeforeningene gjør en svært god jobb som kommer studentene til gode, og midler man tar inn på bedriftspresentasjoner og lignende brukes til felles beste for alle. Men det kan være fornuftig å ha noen felles retningslinjer. Dette kommer vi til å ha dialog med studentene om senere, også på vårt fakultet.

Vi går inn i en langhelg, så neste arbeidsuke blir 20 prosent kortere enn vanlig! Jeg har som vanlig dekanmøte på tirsdag, jeg skal lede disputasen til Marthe Liss Holum fra HHS på onsdag, jeg skal til Gjøvik for å åpne Norsk senter for forskning på vareproduksjon på torsdag, så det blir nok en begivenhetsrik uke.

God helg alle!

Monica

ØK-nytt uke 16

av 21. april 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei, da er vi godt i gang igjen etter påske. Etter noen vårlige dager i Trondheim var det snø i luften i dag, så vinteren har nok på ingen måte sluppet taket riktig ennå!

Vi hadde en pangstart med strategiseminar onsdag, med over 100 deltakere fra alle miljø ved fakultetet. Ekstra gledelig var det å ha god studentrepresentasjon også fra Gjøvik og Ålesund. Vi gjennomførte to gruppearbeid med innspill til momenter for strategiarbeidet. Etter et oppsummeringsmøte dagen etter ser vi at svært mange gode forslag og innspill er skrevet og levert inn, og gruppen er godt i gang med å systematisere all innkommen informasjon. Arbeidet vil oppsummeres i et foreløpig strateginotat som sendes instituttene og fakultetsadministrasjonen for høring 1. mai. Da har man et par uker til å komme med innspill. Det er viktig at alle enheter legger opp til medvirkningsprosesser i høringen. Gangen videre er at det kommer opp i fakultetsstyremøtet 15. juni, og deretter sendes til rektor. Høsten brukes til å konkretisere planene våre videre. Jeg er veldig glad for det store engasjementet som utvises! Det er nå vi legger grunnlaget for fremtiden.

Torsdag ble tallene fra samordna opptak offentliggjort. Det er både gode og mindre gode nyheter for våre studieprogram. Positivt er at vi besitter både andre- og tredjeplassen på listen over mest søkte studieprogram ved hele NTNU! Det gjelder Bachelor i økonomi og administrasjon (BØA) ved HHS med 890 førsteprioritetssøkere, med sivilingeniørstudiet i industriell økonomi og teknologiledelse (Indøk) med 818 førsteprioritetssøkere på tredjeplass. Vi er altså bare slått av sykepleierne med 1273 søkere :-).

Andre gode nyheter er at Indøk-studiet ligger desidert øverst på listen av sivilingeniørprogram, der neste på listen har 505 søkere. Indøk har dessuten gått frem fra i fjor, mens både sivilingeniør- og økonomistudier generelt går ned på landsbasis. Den aller største økningen i søkere er imidlertid på Gjøvik, på nettbasert BØA, med 301 søkere, en økning på nesten 30%!. Alle program på Gjøvik går for øvrig frem, også for andre fakulteter. Det er gode nyheter! Også den femårige integrerte masteren i samfunnsøkonomi har fremgang i forhold til fjoråret.

På minussiden er de øvrige BØA-ene og årsstudium i øk-adm, både i Trondheim og Ålesund. Alle disse har nedgang, og noen mer enn den nasjonale nedgangen i tilsvarende utdanninger. Vi får håpe dette er en kortvarig trend vi klarer å snu! På plussiden for HHS er fremgang for masterprogrammene i MØA og Master i ledelse av teknologi (MLT). Særlig sistnevnte var det knyttet spenning til som følge av fusjonen, men her så vi en svært positiv økning.

På strategimøtet kom det opp spørsmål knyttet til samlokalisering av HSS, ISØ og Fakadm i «Rustbygget». Rektor har besluttet AT vi skal samlokaliseres, men vi har frihetsgrader på å bestemme HVORDAN. Vi arrangerer et allmøte om dette kommende onsdag 26/4 kl 10:30-11;30, og det skal de berørte parter ha fått epost om. Vi skal snart sette ned en styringsgruppe for å se på ulike alternativ. Foreløpig har vi jobbet med å kartlegge fakta.

Til slutt vil jeg minne om fristen for å melde inn kandidater til fakultetsstyret. Det har visstnok kommet få forslag til representanter for vitenskapelig tilsatte, og det er viktig å fylle disse viktige posisjonene! Lurer du på noe, ta kontakt med kontorsjefen din.

Da gjenstår det å ønske alle en superfin helg!

Monica

ØK-nytt uke 14

av 7. april 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei alle ØK-ere!

Onsdag hadde vi historiens andre disputas på HHS, nemlig Per Ståle Knardal, som har skrevet en uhyre spennende avhandling om budsjettering og ledelseskontroll innenfor kultursektoren. Per Ståle er en svært erfaren foreleser, og det var merkbart under presentasjonene, både i prøveforelesning og disputas. Selv under krevende spørsmål fra opponentene forhold han seg like blid og rolig, og svarte imponerende godt for seg.

Her er kandidaten om mulig enda blidere enn under disputasen, etter at seansen er overstått. Til venstre med veiledere, til høyre med komite. Vi hadde ellers en svært hyggelig middag etterpå, der familien til Per Ståle stilte med egen-fisket, egen-tørket og egen-skutt mat rett fra naturen fra Mørekysten og nordover. Fantastisk opplevelse!

Denne uken kom også nyheten om at HHS-studenter har vunnet NM i bedriftsøkonomi! Og for oss på Økonomifakultetet gir jo det å slå NHH i en konkurranse litt samme følelse som når Norge slår Sverige i et eller annet, eller hva? Konkurranse foregikk til alt overmål i Bergen, og i et tema NHH tradisjonelt har vært best i, så dette kan sammenlignes med en borteseier mot Sverige i, ja la oss si ishockey? Det er uansett veldig gledelig og imponerende av Maria, Erik og Per. Du kan lese mer om saken her:

Det har vært avholdt valg til NTNU-styret denne uken. Vi har fått inn en fra Økonomifakultetet blant de fast vitenskapelig ansatte, Tim Torvatn fra IØT: https://www.ntnu.no/ansatte/tim.torvatn. Tim har vært vara til styret i perioden vi har bak seg, og får nå ny tillit. Han har markert seg blant annet i saker som medbestemmelse, demokrati, og ansattes arbeidsforhold i ny campus. Gratulerer så mye, Tim!

I tillegg er Sigurd Vildåsen valgt inn som vara for de midlertidig ansatte. Han er PhD-stipendiat på IØT, men sitter også mye på IIF i Ålesund: http://www.ntnu.no/ansatte/sigurd.vildasen. Sigurd har vært aktiv i Tekna i en årrekke, og kommer helt sikkert til å markere seg.

Det var mange gladsaker på en uke! Nå står påsken for døren, og jeg håper alle dere som har jobbet forferdelig mye så langt i år nå tar velfortjente fridager! Nyt den eventuelle vårsolen, gå på ski for dere som har slike tilbøyeligheter, spis egg og appelsiner og kos dere masse! Vi møtes rett etter påske til nytt strategiseminar.

Monica

Topp