Dekan ved NTNUs Fakultet for økonomi

ØK-nytt uke 9

av 3. mars 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei, og god fredag!

Denne uka har vi hatt et høyt aktivitetsnivå i fakultetsledelsen. Vi var blant annet på Dagsrevyen, i et innslag om vår prodekan Grete Wennes, som har tatt på seg en krevende lederoppgave samtidig som hun er kronisk syk. Det ble et sterkt innslag som det er umulig å ikke bli berørt av. Jeg har sett gjennom det mange ganger, og får tårer i øynene hver gang. Vi er heldige som har en så modig og flott medarbeider som vil bruke litt av sin energi og entusiasme på oss! Har du ikke sett innslaget, eller vil se det igjen, ligger det her: https://www.nrk.no/video/PS*clip/ce1a27e9-47cf-44ee-9a27-e947cf84ee7c

Torsdag gjennomførte vi vårt aller første Fakultetsstyremøte! Dette er et styre som skal sitte frem til sommeren. I løpet av våren gjennomføres valg av nye styrer for de kommende fire år, i fallende rekkefølge. Først skal vi alle være med og velge representanter til NTNUs styre, deretter til fakultetsstyret, og til slutt til instituttstyrer.

Det var stort engasjement og god stemning i styret, og vi behandlet flere viktige saker. Vi har fire eksterne representanter som alle deltok: Ottar Henriksen fra SINTEF Raufoss Manufacturing (styreleder), Berit Rian som er leder i Næringsforeningen i Trøndelag, Kjetil Hauge som er leder i Sparebank Møre, og Eilif Pedersen, prodekan på IV-fakultetet. Vi startet med å presentere fakultetet generelt, og deretter gikk vi grundigere gjennom to av instituttene: ISØ ved Anne, og HHS ved Espen. Deretter orienterte vi om strategiprosessen på Økonomifakultetet. Vi har satt av to halve dager for strategiprosess: onsdag 22. mars og onsdag 19. april. Begge samlinger blir 12-16, med litt enkel bespisning og mingling etterpå. Vi inviterer alle fast ansatte, fakultetsstyret og representanter for midlertidig ansatte og representanter for studenter. Det er sterkt ønskelig at så mange som mulig av dere deltar, det er nå vi former fremtiden 🙂

Vi orienterte også litt om status for lokalisering. Status nå er at vi kartlegger behov for studentarbeidsplasser og hvor stort areal vi har tilgjengelig. Deretter vil vi i løpet av kort tid sette ned en utredningsgruppe med representanter fra ISØ og HHS, både studenter og ansatte. Jeg vet at mange av dere er bekymret for at vi allerede har fattet beslutninger om dette, men det har vi ikke, vi skal utrede mulighetene nå. Jeg har tidligere sagt hva jeg mener om åpent landskap for fast vitenskapelig ansatte, så det er absolutt ikke en løsning jeg vil anbefale, hvis noen er bekymret for det! Vi skal bruke nok tid til å finne gode løsninger. Jeg beklager hvis jeg har vært utydelig om dette tidligere.

Deretter vedtok styret utlysningstekster for de tre instituttlederstillingene som skal utlyses, og hvilket medvirkningsorgan instituttene skal ha. Alle fire instituttledere har foreslått instituttstyre, og det ble også vedtatt.

Det har kommet mange signaler om at driftsoppgaver i Klæbuveien 72, «Rustbygget», ikke fungerer godt lenger etter omorganisering. Det gjelder renhold, ventilasjon, låser til dører og andre forhold. Jeg, Tove og Gunnar har derfor innkalt leder av campusservice til et møte i neste uke, for å forsøke å finne løsninger. Når det gjelder IT har jeg blitt lovt at vi fortsatt skal ha en IT-person på huset, men også her blir det møter fremover.

Neste uke har vi to disputaser: Inge Norstad onsdag og Stig Ottesen torsdag, begge på IØT. Jeg skal være disputasleder på begge og gleder meg!

Torsdag skal jeg delta på en strategisamling med fagseksjonen Eksperter i Team, og diskutere muligheter innenfor forskning og utdanning ved Økonomifakultetet, spesielt knyttet til Engage. Her skal vi lage noe helt nytt, og jeg gleder meg til å diskutere dette med EIT-staben.

Da håper jeg alle får en fin helg!

Monica

Abonner

Hvis du likte dette, se relaterte innlegg og aktiviteter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Topp