Dekan ved NTNUs Fakultet for økonomi

ØK-nytt uke 7

av 17. februar 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Da er vi faktisk kommet helt til vinterferie, for de av oss som driver med sånt! Jeg skal ha fri og reise bort neste uke. Jeg skal til USA, og vil benytte anledningen til å kartlegge graden av Trumpifisering i hovedstaden :-). Kommer tilbake med fyldig rapport om det om en uke! Jeg kommer likevel å følge litt med på det som skjer på hjemmebane. Ikke vær redd for å ta kontakt, jeg tar selv ansvar for å slå av telefon og epost når jeg ikke vil forstyrres, det trenger ikke du tenke på :-). Det prinsippet gjelder for så vidt hele tiden.

Denne uken har vært temmelig hektisk. Vi startet mandag morgen med et møte med Geir Nilsen i eiendomsavdelingen. Han har ansvar for såkalt kortsiktig campus-samling, det vil si all samlokalisering som skjer før vi begynner å bygge noe. Vi snakket om flytting av ISØ til Rustbygget. Gangen videre nå blir at vi starter med å innhente fakta. Vi skal finne ut hvor mange Master- og Bachelor-studenter vi har til sammen på de to instituttene, og beregne hva som er arealbehov etter gjeldende normer, sånn circa, og tatt hensyn til undervisningsform. Vi sitter nå i en nesten tom 5. etasje, og skal som neste ledd få eiendomsavdelingen til å regne ut hvor stort areal det er der hvis man bruker en del til studentarbeidsplasser, og dermed hvor mye vi mangler. Vi skal også kartlegge behovet for undervisningslokaler sammenholdt med det vi har.

Etter at vi på denne måten har skaffet oss tilstrekkelig  empiri, setter vi sammen en arbeidsgruppe med eiendomsavdelingen inkludert arkitekt, og representanter for studenter og ansatte ved ISØ og HHS som får i oppgave å undersøke ulike måter vi kan gjøre dette på. Ingen beslutninger er fattet, vi utreder, og skal inkludere alle som blir berørt. Målet er bedre faglig og administrativt samarbeid både om forskning og undervisning. Jeg har tro på at vi skal finne gode løsninger i fellesskap.

Tirsdag deltok jeg og de andre dekanene på en samling om campusutbygging, altså den langsiktige. Som nevnt før har rektor tre bekymringer for fremdrift: Politisk press for lokalisering i Midtbyen, grad av bygging i Høyskoleparken, og intern uro omkring kontorpolicy. Siste punkt brukte vi mye tid på. Det er en sterk og utbredt frykt i organisasjonen vår for at fast vitenskapelig ansatte skal plasseres i åpne kontorlandskap mot sin vilje, slik mange av våre kolleger har opplevd på Kalvskinnet. Noe av trusselbildet er medieskapt, det er faktisk 30% av lokalene i Teknologibygget som er cellekontor, og det nye bygget i Elgeseter gate er ikke planlagt ennå, selv om man får inntrykk av at alt blir landskap der også.

Jeg kan ikke garantere alle utfall, men min holdning er krystallklar: Vitenskapelig ansatte i faste stillinger trenger ro og fred for å gjøre sin forskning og planlegge sin undervisning. Forskningsprosessen i våre fag handler i stor grad om å lese og skrive, og det gjør man faktisk best alene og uten støy, selv om man selvsagt også trenger møterom og arealer for diskusjon og samarbeid. Både jeg og mange andre dekaner var svært tydelige på dette punktet. Jeg har selv prøvd å sitte i landskap, og for meg fungerer det veldig dårlig. Jeg er redd man da ender opp med å sitte hjemme og forske, og da har vi tapt. Dette mener jeg veldig sterkt, og jeg kommer til å kjempe intenst for at vi alle skal få gode arbeidsvilkår også i nye bygg. Det gjelder selvsagt også bygg og arbeidsbetingelser i Ålesund og Gjøvik.

Onsdag startet vi arbeidet i Strategigruppen, som Grete Wennes leder. Det er representanter fra alle miljø, Elsebeth Holmen fra IØT, Ragnar Torvik fra ISØ, Hans Solli-Sæther fra IIF, Trond Stiklestad fra HHS, Aris Kaloudis fra Gjøvik og Tove Tveråmo fra Fak-adm. Jeg får lov til å være med som observatør. De kommer plutselig tilbake med invitasjoner til alle om å delta i å utforme fakultetets strategi! Men det må skje fort, vi har frist med et førsteutkast til 16. juni. Tema som akkreditering ble mye diskutert, som jeg vet at mange av dere er opptatt av.

Senere samme dag hadde vi ledermøte på fakultetet, med dekanat, instituttledere og studenter. Vi fikk en orientering fra leder av NTNU Digital, en tverrfaglig satsning innenfor de såkalte muliggjørende teknologier, ved leder Torbjørn Svendsen fra IE-fakultetet. De vil gjerne samarbeid med oss, og vi diskuterte mange muligheter for det.

Videre ble det orientert om prosess fremover med utlysning av instituttledere ved ISØ, HHS og IIF. Utlysningstekstene skal behandles i vårt aller første fakultetsstyremøte, som blir 2. mars. Ved IØT er allerede Marielle tilsatt for neste fireårsperiode, mens de andre tre blir tilsatt i løpet av våren. Det samme fakultetsstyret skal også vedta hvilke medvirkningsorganer instituttene skal ha, etter forslag for instituttene selv. Man kan velge mellom Instituttstyre, instituttråd eller utvidet ledermøte.

Vi fikk også en rapport fra arbeidet med SAMEVAL. Det er to forskergrupper som er i sving delvis dag og natt, en ved ISØ: Public Economics og en ved IØT: Computational Economics and Optimization. Fantastisk bra innsats begge steder! Vi fikk også en rapport om publiseringstall fra ISØ og IØT, som begge har økt mye fra 2015 til 2016. Det lover godt for fremtiden!

Etter ledermøtet dro Aris, Marielle og jeg rett til Værnes og tok fly til Gardermoen, leiebil videre til Gjøvik, for besøk på avdelingen vår på campus Kallerud. Her fikk vi en gladnyhet om undertegning av «Norwegian Woods», en treindustriklynge som innebærer samarbeid med bedrifter på begge sider av Mjøsa! Bare det er en prestasjon i seg selv :-). Det er vår egen Tom Johnstad som er prosjektleder, og prosjektet er et samarbeid mellom oss, IV-fakultetet og AB-fakultetet. Du kan lese mer her.

Det kom også en annen gladnyhet fra Gjøvik, nemlig 120 nye studentboliger: les sak fra NTNU Gjøvik . Det lover godt for videre rekruttering i et viktig strategisk område for oss!

I dag hadde vi vårt første møte i TUV – tilsettingsorganet for vitenskapelige stillinger på Fakultetet. Vi fikk vedtatt to utlysningstekster for førsteamanuensisstillinger på HHS, innen økonomistyring og innen organisasjon og ledelse. Dere må hjelpe til å spre budskapet når dette er ferdig publisert, så vi får så gode søkere som mulig!

Litt medienytt: Kari rapporterer at vi hadde 55 medieoppslag i januar, noe som tyder på god synlighet. Mange av oppslagene er knyttet til åpningsarrangementet vårt, men også andre tema topper listene: Start ups fra Entreprenørskolen, kommentarer til utredninger og rapporter, tematisering av populisme og globalisering. Det er kjempebra, og viktig at vi er synlige i mediebildet!

Da får alle ha en strålende helg, og god vinterferie til noen!

Monica

 

Abonner

Hvis du likte dette, se relaterte innlegg og aktiviteter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Topp