Dekan ved NTNUs Fakultet for økonomi

Arkiv for februar, 2017

ØK-nytt uke 8

av 24. februar 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Hei! Det er fredag morgen for meg, ettermiddag for de fleste av dere. Jeg har akkurat fortært en porsjon «oatmeal» til frokost, og jobber meg gjennom en tønne kaffe. Sliter fortsatt litt med jetlag.

Jeg befinner meg for øyeblikket i Baltimore, MD, der jeg har reist med min bedre halvdel på konferanse. Det er den 58. konferansen til International Studies Association. Det er over 5000 deltakere, og konferansen dekker alt fra internasjonal handel, politikk, krig & fred og andre typer relasjoner. Det er egne sesjoner om internasjonal queer, så her er det virkelig noe for en hver smak! Hadde jeg pløyd gjennom det over 400 siders konferanseprogrammet hadde jeg sikkert funnet noe som kunne vært sånn halvrelevant for meg også. Jeg kunne lurt meg til en paperpresentasjon eller to. Men jeg har ikke gjort det. Min deltakelse har så langt begrenset seg til å tuske til meg to glass vin på en «reception» holdt av NUPI (Norsk Utenrikspolitisk institutt) i forgårs kveld. Der traff jeg to gode kolleger fra NTNU, Torbjørn Knutsen og Jennifer Bailey, statsvitere ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, som begge forsker på internasjonal politikk.

Mye av diskusjonen som foregår på konferansen – slik jeg får det referert – handler om de virkelig store globale spørsmål. Står de vestlige, liberale verdier for fall, blir tema som menneskerettigheter og likestilling nå fullstendig underordnet ren maktpolitikk i fremtiden, representerer Russland eller Kina den største sikkerhetstrusselen fremover, og hva med USAs rolle i den underlige situasjonen man har havnet i «over here»? Man kan bli temmelig nervøs av mindre, og som en skarve ingeniør og organisasjonsforsker fortoner mine egne problemstillinger seg svært små i dette uendelige makrobildet av krig og fred og makt.

I stedet for å tråle konferansesesjoner har jeg lest og svart på eposter, prøvd å avverge en liten katastrofe eller to, gjort noen mislykkede forsøk på å logge inn på ephorte fra et ustabilt hotellnett, og fått rapporter fra Grete Wennes som har vikariert for meg på dekanmøtet tirsdag. Og i listen over små og store katastrofer viser det seg at huset mitt ligger i utkanten av et kvikkleireområde, så vi vil trenge geologisk utredningskompetanse i den videre prosessen med rehabilitering. Høyt på listen over hjemmelige aktiviteter har vært kronikk i Adressa om lokalisering av Innovasjonssenter, hvor arkitekt Ole Wiig svarer oss i dag med at vi fremfor Hesthagen heller bør forflytte oss til den «urbane jungel», som angivelig skal befinne seg på Brattøra. Ja ja…..

Men tiden har selvsagt vært brukt til mye annet også. Jeg har lest romaner, ruslet rundt i Baltimore, svømt i hotellbassenget, spist og drukket. Og vi fikk oss en liten tur til Washington DC tidligere i uka:

Det var som det ofte er på østkysten på denne tiden av året, utrolig varierende temperatur innenfor korte tidsperioder. På bildet der jeg står utenfor Capitol Hill var det fortsatt kaldt og blåsete, men veldig kort tid etterpå skulle det bli temperaturer man knapt opplever på trønderske sommerdager. Legg for øvrig merke til at det ble flagget på halv stang. Det var en tidligere congressman som nylig var gått bort, i følge våre lokale kilder.

Det var lite folk i gatene i DC denne tirsdags ettermiddagen. Noen få turister, men temmelig folketomt langs The Mall. Dekket som var lagt over plenene under presidentinnsettelsen i januar var fjernet, gresset var grønt, og det var vanskelig å forestille seg at det hadde vært så mange (eller så få) der for en måned siden (avhengig av om man forholder seg til «alternative fakta». Eller ikke).

Selv uten mye folk kunne man her og der se tydelige tegn til politisk protest og at det ulmer littegranne under overflaten:

Plakaten om Abortion referer til en nylig publisert undersøkelse som viser at 43% av amerikanere støtter presidenten nå etter en måned.

Vi beveget oss videre til det hvite hus, hvor vi møtte denne karen:

Han hadde forskanset seg bak det hvite hus, der han oppfordret alle forbikjørende bilister til å tute med hornet. «Honk to Impeach Trump», ropte han ut med jevne mellomrom. Han hadde ubegrenset tiltro til skandinavisk politisk gangsyn, kunne han fortelle oss. Vi har jo til og med rett til helsehjelp hvis vi blir syke, la han noe syrlig til…….

Vi følte ikke helt at vi fant ut så mye mer ved å vandre gatelangs. Heldigvis hadde jeg næringvett nok til å snappe meg med en liten kortversjon av Lonely Planet på den korte mellomstoppet vi hadde i København på turen over. Vi fulgte følgelig grundige danske henvisninger til et par politiserte vannhull. Ingen av vannhullene ville vært mulig å oppdage uten boken, så Lonely Planet reddet dagen, som så ofte før når man er ute og farter. Vi fant «The Roundtable» og «Off the Record», begge godt skjult inne i hotell-lobbyer, og begge i kort avstand fra the Donald. Særlig tittelen på sistnevnte lovet godt, syntes vi. Og selv øl-brikettene rommet politiske budskap hos «Off the Record»:

Her var alle menneskene vi hadde savnet utendørs. Det var smekkfullt og støyende av folk i denne lille baren, og gledelig få turister. Vi følte oss rett og slett genuine! Og samtalene gikk høylydt rundt bord og bardisker.

Men skal vi være helt ærlige (og det skal vi jo, særlig i disse tider) fikk vi vel først og fremst stilt sult og tørst. Vi klarte ikke helt å fravriste det politiske Washington noen hittil ukjente hemmeligheter. Vi kunne selvsagt prøvd hardere, ved å presse oss inn mellom noen av diplomatene, departementsansatte og journalistene som benket seg høylytt rundt bardiskene, for å fange opp interessante samtaletema. Men vi gjorde ikke det. Og etter noe tid off record kom vi oss tilbake til MARC-toget som fraktet oss hit hjem til Baltimore.

Ha en strålende helg!

Monica

ØK-nytt uke 7

av 17. februar 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Da er vi faktisk kommet helt til vinterferie, for de av oss som driver med sånt! Jeg skal ha fri og reise bort neste uke. Jeg skal til USA, og vil benytte anledningen til å kartlegge graden av Trumpifisering i hovedstaden :-). Kommer tilbake med fyldig rapport om det om en uke! Jeg kommer likevel å følge litt med på det som skjer på hjemmebane. Ikke vær redd for å ta kontakt, jeg tar selv ansvar for å slå av telefon og epost når jeg ikke vil forstyrres, det trenger ikke du tenke på :-). Det prinsippet gjelder for så vidt hele tiden.

Denne uken har vært temmelig hektisk. Vi startet mandag morgen med et møte med Geir Nilsen i eiendomsavdelingen. Han har ansvar for såkalt kortsiktig campus-samling, det vil si all samlokalisering som skjer før vi begynner å bygge noe. Vi snakket om flytting av ISØ til Rustbygget. Gangen videre nå blir at vi starter med å innhente fakta. Vi skal finne ut hvor mange Master- og Bachelor-studenter vi har til sammen på de to instituttene, og beregne hva som er arealbehov etter gjeldende normer, sånn circa, og tatt hensyn til undervisningsform. Vi sitter nå i en nesten tom 5. etasje, og skal som neste ledd få eiendomsavdelingen til å regne ut hvor stort areal det er der hvis man bruker en del til studentarbeidsplasser, og dermed hvor mye vi mangler. Vi skal også kartlegge behovet for undervisningslokaler sammenholdt med det vi har.

Etter at vi på denne måten har skaffet oss tilstrekkelig  empiri, setter vi sammen en arbeidsgruppe med eiendomsavdelingen inkludert arkitekt, og representanter for studenter og ansatte ved ISØ og HHS som får i oppgave å undersøke ulike måter vi kan gjøre dette på. Ingen beslutninger er fattet, vi utreder, og skal inkludere alle som blir berørt. Målet er bedre faglig og administrativt samarbeid både om forskning og undervisning. Jeg har tro på at vi skal finne gode løsninger i fellesskap.

Tirsdag deltok jeg og de andre dekanene på en samling om campusutbygging, altså den langsiktige. Som nevnt før har rektor tre bekymringer for fremdrift: Politisk press for lokalisering i Midtbyen, grad av bygging i Høyskoleparken, og intern uro omkring kontorpolicy. Siste punkt brukte vi mye tid på. Det er en sterk og utbredt frykt i organisasjonen vår for at fast vitenskapelig ansatte skal plasseres i åpne kontorlandskap mot sin vilje, slik mange av våre kolleger har opplevd på Kalvskinnet. Noe av trusselbildet er medieskapt, det er faktisk 30% av lokalene i Teknologibygget som er cellekontor, og det nye bygget i Elgeseter gate er ikke planlagt ennå, selv om man får inntrykk av at alt blir landskap der også.

Jeg kan ikke garantere alle utfall, men min holdning er krystallklar: Vitenskapelig ansatte i faste stillinger trenger ro og fred for å gjøre sin forskning og planlegge sin undervisning. Forskningsprosessen i våre fag handler i stor grad om å lese og skrive, og det gjør man faktisk best alene og uten støy, selv om man selvsagt også trenger møterom og arealer for diskusjon og samarbeid. Både jeg og mange andre dekaner var svært tydelige på dette punktet. Jeg har selv prøvd å sitte i landskap, og for meg fungerer det veldig dårlig. Jeg er redd man da ender opp med å sitte hjemme og forske, og da har vi tapt. Dette mener jeg veldig sterkt, og jeg kommer til å kjempe intenst for at vi alle skal få gode arbeidsvilkår også i nye bygg. Det gjelder selvsagt også bygg og arbeidsbetingelser i Ålesund og Gjøvik.

Onsdag startet vi arbeidet i Strategigruppen, som Grete Wennes leder. Det er representanter fra alle miljø, Elsebeth Holmen fra IØT, Ragnar Torvik fra ISØ, Hans Solli-Sæther fra IIF, Trond Stiklestad fra HHS, Aris Kaloudis fra Gjøvik og Tove Tveråmo fra Fak-adm. Jeg får lov til å være med som observatør. De kommer plutselig tilbake med invitasjoner til alle om å delta i å utforme fakultetets strategi! Men det må skje fort, vi har frist med et førsteutkast til 16. juni. Tema som akkreditering ble mye diskutert, som jeg vet at mange av dere er opptatt av.

Senere samme dag hadde vi ledermøte på fakultetet, med dekanat, instituttledere og studenter. Vi fikk en orientering fra leder av NTNU Digital, en tverrfaglig satsning innenfor de såkalte muliggjørende teknologier, ved leder Torbjørn Svendsen fra IE-fakultetet. De vil gjerne samarbeid med oss, og vi diskuterte mange muligheter for det.

Videre ble det orientert om prosess fremover med utlysning av instituttledere ved ISØ, HHS og IIF. Utlysningstekstene skal behandles i vårt aller første fakultetsstyremøte, som blir 2. mars. Ved IØT er allerede Marielle tilsatt for neste fireårsperiode, mens de andre tre blir tilsatt i løpet av våren. Det samme fakultetsstyret skal også vedta hvilke medvirkningsorganer instituttene skal ha, etter forslag for instituttene selv. Man kan velge mellom Instituttstyre, instituttråd eller utvidet ledermøte.

Vi fikk også en rapport fra arbeidet med SAMEVAL. Det er to forskergrupper som er i sving delvis dag og natt, en ved ISØ: Public Economics og en ved IØT: Computational Economics and Optimization. Fantastisk bra innsats begge steder! Vi fikk også en rapport om publiseringstall fra ISØ og IØT, som begge har økt mye fra 2015 til 2016. Det lover godt for fremtiden!

Etter ledermøtet dro Aris, Marielle og jeg rett til Værnes og tok fly til Gardermoen, leiebil videre til Gjøvik, for besøk på avdelingen vår på campus Kallerud. Her fikk vi en gladnyhet om undertegning av «Norwegian Woods», en treindustriklynge som innebærer samarbeid med bedrifter på begge sider av Mjøsa! Bare det er en prestasjon i seg selv :-). Det er vår egen Tom Johnstad som er prosjektleder, og prosjektet er et samarbeid mellom oss, IV-fakultetet og AB-fakultetet. Du kan lese mer her.

Det kom også en annen gladnyhet fra Gjøvik, nemlig 120 nye studentboliger: les sak fra NTNU Gjøvik . Det lover godt for videre rekruttering i et viktig strategisk område for oss!

I dag hadde vi vårt første møte i TUV – tilsettingsorganet for vitenskapelige stillinger på Fakultetet. Vi fikk vedtatt to utlysningstekster for førsteamanuensisstillinger på HHS, innen økonomistyring og innen organisasjon og ledelse. Dere må hjelpe til å spre budskapet når dette er ferdig publisert, så vi får så gode søkere som mulig!

Litt medienytt: Kari rapporterer at vi hadde 55 medieoppslag i januar, noe som tyder på god synlighet. Mange av oppslagene er knyttet til åpningsarrangementet vårt, men også andre tema topper listene: Start ups fra Entreprenørskolen, kommentarer til utredninger og rapporter, tematisering av populisme og globalisering. Det er kjempebra, og viktig at vi er synlige i mediebildet!

Da får alle ha en strålende helg, og god vinterferie til noen!

Monica

 

ØK-nytt uke 6

av 10. februar 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Denne uken har vi mer eller mindre fått på plass de fleste råd og utvalg, og tilsetningsutvalget (TUV) vil ha sitt første møte neste fredag. Dette utvalget utgår fra Fakultetsstyret, og består av Kari Nyland fra HHS, Asgeir Tomasgard fra IØT, Lisa Græslie fra midlertid ansatte og Erik Weseth som studentrepresentant, i tillegg til meg som leder.

Alle våre råd og utvalg er midlertidige frem til sommeren, i løpet av våren skal det velges Fakultetsstyre som har funksjonstid fra august. Alle instituttene skal bestemme seg for hva slags medvirkningsorgan de vil ha, som er instituttstyre, instituttråd eller utvidet ledergruppe. I tillegg lyses instituttlederstillinger ut ved IIF, HHS og ISØ. Så mye vil skje i løpet av denne våren!

Tirsdag hadde vi vår andre disputas, Kenneth Stålseth ved IØT som har skrevet om teamarbeid og lederutvikling. Svært interessante funn her.

Vi har også fått på plass et strategiutvalg, som har sitt første møte til uken. Det ledes av prodekan Grete Wennes, og består av Elsebeth Holmen fra IØT, Aristidis Kaloudis fra Gjøvik, Ragnar Torvik fra ISØ, Trond Stiklestad fra HHS og Hans Solli-Sæther fra IIF. Det blir et spennende arbeid å følge fremover. Og som om ikke det var nok har vi også fått på plass et forskningsutvalg på Fakultetet som har hatt sitt første møte.

Neste uke gleder jeg meg til å ta en tur til Gjøvik i neste uke.

Ha en god helg alle sammen!

Monica

ØK-nytt uke 5

av 3. februar 2017 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Da er det fredag og tid for å rapportere siste nytt fra livet på Økonomi-fakultetet!

Denne uken fikk vi plutselig veldig god plass i 5. etasje, da hele personal- og HMS-avdelingen flyttet ned til Kalvskinnet der de skal være en stund fremover. Det betyr at vi kan flytte alle personer inn i lokalene, også de som har hatt midlertid tilhold hos HHS eller IØT, så de kan begynne å jobbe sammen. Vi har ordnet oss sånn at vi har tre rom med hver sine kontorlandskap. HR-gjengen sitter på et rom, økonomene på neste rom, og studie- og forskningsseksjonen på det tredje. Når vi får alle på plass gir det gode muligheter til å jobbe godt sammen med å utarbeide nye rutiner og måter å jobbe sammen på. Og så må det sies at vi sitter sånn fordi lokalene er utformet på den måten i dag. Men de er flyttbare og fleksible. Jeg er i utgangspunktet ganske skeptisk til åpne landskap, så dette skal vi se nærmere på etter hvert. Jeg rykker selv opp fra en pult i korridoren til et kontor med møtemuligheter, noe som gjør livet litt enklere. De tre prodekanene Per Bjarte, Grete og Ann-Charlott får hvert sitt kontor i  tillegg, og da skal vi få til mye!

I dag var siste frist for å søke på de tre ledige jobbene i fakultetsadministrasjonen, og jeg håper virkelig at vi kommer ut med gode løsninger her. I løpet av noen uker tid bør dermed alle funksjoner være dekket opp. Og det trengs folk, for det er mye å gjøre! Det ser for eksempel ut til å bli i alt 10 PhD-disputaser før sommeren, så forskningsseksjonen har mye å jobbe med, i tillegg til de instituttene som har kandidatene. Og jeg har allerede signert et par snes vitnemål fra ISØ, IFF, HHS og Gjøvik.

I uka som har gått har jeg stort sett sittet i møter. Det er kanskje sånn livet blir fremover? Prosjektet SAMEVAL har krevd mye av mange av dere, ikke minst fordi det er så uoversiktig hva som gjøres, hva som skal leveres, hvor mange forskergrupper som bør rapporteres inn, og fordi vi har utrolig kort tid på oss. Vi lander dette etter hvert, og det har vært gjort en stor innsats av forskningskoordinater på instituttene, instituttledere, og ikke minst Gunnar som har holdt de involverte oppdatert på utviklingen.

Tirsdag  var det møtet i dekanatet (dvs prodekaner, seksjonsledere og meg), og vi jobber med faglig integrasjon, studieplanarbeid, mandat for fakultetets utdanningsutvalg og rutiner for nyansettelser. Og deretter var jeg i dekanmøte, med rektor, prorektorer, direktørene og dekanene. Den saken vi brukte mest tid på i dekanmøtet var utvikling av campus. Det har vært mye medieoppmerksomhet og diskusjoner omkring arkitektforslagene. Det er tre tema som går igjen: I hvilken grad skal NTNU lokaliseres i Midtbyen, graden av utbygging i Høyskoleparken, og bruk av åpne kontorlandskap. Hvis du ikke har vært og sett på utstillingen i Realfagskantina er det verdt et besøk, alle forslag fra arkitektkonkurransen er stilt ut. Og husk at media setter alt på spissen alltid, ingen har tenkt å bygge igjen hele parken eller flytte alle professorer i kontorlandskap, selv om det av og til kan virke slik i debattinnleggene i avisspaltene.

Onsdag var kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen her for å åpne SFU – senter for fremragende utdanning. NTNU fikk som kjent to slike SFU av totalt fire, og en av dem er vi vertskapsfakultet for: Engage. Her er det IØT og Eksperter i team som inngår fra vårt fakultet, i samarbeid med Universitetet Nord, Spark NTNU og Troll-lab på IV-fakultetet.

Vi har også fått en trist nyhet denne uken. Tidligere professor på IØT, Olav Solem, gikk bort på onsdag etter lengre tids sykdom. Han ble nesten 79 år. Han har vært instituttstyrer, og var svært aktiv både som forsker og foreleser. Det blir begravelse på onsdag 8. februar i Melhus kirke. Jeg kommer til å dra dit, i tillegg til flere av hans tidligere kolleger.

Livet er alltid fullt av kontraster, dårlige nyheter følges ofte av gode. Tirsdag ble det også klart at det ble bevilget et prosjekt som var søkt via Fripro/Frinatek men ble bevilget av IKTPLUSS i Forskningsrådet. Dette er midler som henger høyt og er utsatt for sterk konkurranse. Prosjektleder er professor (og instituttleder) Marielle Christiansen på IØT, hun har med seg professorene Kjetil Fagerholt og Henrik Andersson, i tillegg til Høgskolen i Molde og SINTEF IKT. Fantastisk bra jobbet!

Mandag har vi fakultets disputas nr 2 etter at HHS var først ute. Nummer to blir Kenneth Stålseth fra IØT, som forsvarer sin avhandling At the Frontline: Enabling Teams to Adapt to Uncertainty and Ambiguity på mandag, se mer detaljer på Innsida. Hovedveileder har vært Endre Sjøvold.

Tirsdag skal jeg representere rektor Gunnar Bovim ved en stor begivenhet: Grunnsteinsnedleggelse for BI, med det nye miljøbygget til BI campus Trondheim, på Brattørkaia 16. Det blir stas!

Da håper jeg alle for lengst har tatt helg, det er bare jeg som ligger litt på etterskudd og driver på og skriver sånn utover kvelden. Jeg skal straks sette punktum og se film med tenåringene mine! En liten bønn til slutt: Husk at vi på ingen måte er ferdig med å lage alt av regler og rutiner på fakultetet. Vi har fått til mye på kort tid, men det er områder med behov vi ikke engang har oversikt over ennå. Er det noe du lurer på, noe du savner eller noe du mener vi burde gjort – ikke sitt og vent eller irriter deg, gi oss et hint, så gjør vi vårt beste! Vi skal få til dette sammen, og vi må alle hjelpe hverandre.

Og er det andre prosjekter, gode eller dårlige nyheter du brenner inne med, gi meg tilbakemelding, så kommer det inn i neste ØK-nytt!

Monica

Topp